Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii W-MIL-W na 2018 r.

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy ofertę Allianz dotyczącą ubezpieczenia lekarzy weterynarii – członków naszej Izby – w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – na okres 1 roku .

Ubezpieczenia mają charakter dobrowolny, jednak namawiamy do skorzystania z tej oferty – zarówno ze względu na ryzyko związane z wykonywaniem zawodu, jak i wzrastającą świadomość i roszczeniowość posiadaczy zwierząt. Rada Lekarsko-Weterynaryjna po raz kolejny  wybrała ofertę ALLIANZ ze względu na dotychczasową dobrą współpracę, szczególnie w zakresie likwidacji szkód oraz fakt, iż  wysokość  składki pozostała na ubiegłorocznym poziomie. Do oferty Allianz dołączamy również stosowną deklarację , którą po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przekazać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej , ul. Gietkowska 9 i , 10-170 Olsztyn   – pocztą, faksem ( 89-524-01-88 ) lub e-mailem : izbaolwet@op.pl

Termin składania deklaracji – do 26.01.2018 r.

Należne składki – płatne 1-razowo ( OC – 188,00 zł od osoby, NNW – 112,00 zł , OC+NNW – 300,00 zł ) należy wpłacać na rachunek Izby:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919 lub w kasie Izby.

Deklaracja

Oferta OC

OWU – NNW

OWU – OC

Comments are closed.