Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Archives for redakcja

Komunikat dot. wystawiania paszportów

komunikat paszporty dla zwierząt 1

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2021 r. odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. Stanisława Anna Sołowiej

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na dużym cmentarzu komunalnym w Pasłęku.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Stanisławy Anny Sołowiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Życzenia

4e114da31d078e9e95293563c13e992c..

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet. MIROSŁAW TOMASZ KARCZEWSKI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie

należący do grona współtwórców Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii Warmii i Mazur, wieloletni członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, za zasługi dla Samorządu Zawodowego odznaczony odznaką Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  – „ Meritus”. Oddany pracy zawodowej i środowisku zawodowemu, dobry człowiek  pełen empatii i troski o innych, którego będzie nam brakowało, chociaż pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 9,30 modlitwą różańcową w Kościele Miłosierdzia Bożego  w Olsztynie, przy ul. Barcza 2. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 10.00, a po Mszy Zmarły zostanie złożony do grobu na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

 Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Mirosława Tomasza Karczewskiego

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny – PIW Pisz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego:

Ogłoszenie – treść

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 08.03.2021 r.

Sterylizacja i kastracja kotów i psów w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

– kierownicy zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Miasta OLSZTYN

Podobnie jak w ub. roku Urząd Miasta Olsztyn – Wydział Środowiska zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  o wskazanie  tych zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Miasta Olsztyn, które posiadają odpowiednie warunki do przeprowadzania zabiegów kastracji kocurów i sterylizacji kotek wolnożyjących (kotki  z oznakowaniem przez nacięcie lewego ucha) oraz zwierząt właścicielskich (kotów i psów z oznakowaniem poprzez chipowanie i wprowadzenie danych do ogólnopolskiej bazy)  i oprócz tego spełniają dodatkowy warunek: mają możliwość przetrzymania zwierzęcia i prawidłowej opieki po wykonaniu zabiegu. Szczegóły tych wymogów znajdą Państwo w załączonym skanie pisma Urzędu Miasta Olsztyn.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o rozważenie  możliwości włączenia się kierowanego przez Państwa zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji tego zadania, oczywiście uwzględniając  faktyczne warunki i możliwości zakładu.

Ponieważ sprawa jest pilna – swój akces  – drogą e-mailową  – proszę zgłosić do biura naszej Izby w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2021 r. (środa) włącznie , abyśmy mogli – w oparciu o Państwa zgłoszenia – przekazać listę zakładów do Urzędu Miasta Olsztyn.

Jednocześnie bardzo proszę nie traktować tego zgłoszenia jako gwarancji udziału w przedsięwzięciu, ponieważ zadanie będzie realizowane przez władze Miasta Olsztyn, które – postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami – wyłoni wykonawców zadania i z nimi zawrze stosowne umowy. Nasza Izba nie zna szczegółów dotyczących organizacyjnych ani finansowych tego zadania w 2021 roku.

W załączeniu – skan pisma UM Olsztyn:

Treść pisma

 

Nabór na stanowisko – Inspektor Weterynaryjny (PISZ)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko. Treść ogłoszenia poniżej

Nabór – inspektor weterynaryjny

Karty sportowo-rekreacyjne – INFORMACJA

VanityStyle informuje, w związku z dużą liczbą pytań o możliwość korzystania z treningów w obiektach sportowo-rekreacyjnych, które nadal prowadzą swoją działalność (zgodnie z rządowymi obostrzeniami), że ponownie udostępnia dostęp do obiektów partnerskich od 1 lutego br. Więcej szczegółów odnajdą Państwo w załączonym piśmie.

PayU_Pismo dot. odwieszenia kart od 1 lutego br.

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 25 .01.2021 r.