Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ogłoszenie – PRACA

Nabór do pracy w charakterze inspektora weterynaryjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piszu.

Treść ogłoszenia

ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OD 1 MAJA 2022 R.

TREŚĆ – Uchwała – zmiana składki od 01.05.2022 r.

Składki – zał nr 1 do uchwały Zjazdu – wniosek bezrobotnego/doktoranta

Składki – zał nr 2 do uchwały Zjazdu – oświadczenie emeryta

ZMIANA OPIEKUNA PROGRAMU UBEZPIECZEŃ OC I NNW

Informujemy, że od dnia 1 maja obowiązki związane z obsługą programu ubezpieczeń oraz wszelkimi czynnościami z tym związanymi obejmują:

Róża Błaś
Biuro Produktów Masowych i Affinity
Kierownik ds. Programów Affinity,
tel.: +48 56 669 32 16, +48 601 611 922,
e-mail: roza.blas@mentor.pl

Piotr Gnat
Broker,
tel. +48 56 669 32 78, tel. kom. 663 480 698,
e-mail: piotr.gnat@mentor.pl

Pismo ws. możliwości wysyłki weterynaryjnych produktów leczniczych do UA

Poniżej znajdą Państwo pismo w sprawie możliwości wysyłki weterynaryjnych produktów leczniczych do Ukrainy.

Treść pisma

Program zwrotu poniesionych kosztów leczenia zwierząt z Ukrainy

Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) dzięki wsparciu Humane Society International (HSI) i partnerów uruchomili program Vets for Ukraine Pets.
Program ten pozwoli lekarzom weterynarii z 38 krajów, w tym również polskim lekarzom weterynarii, uzyskać zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt uchodźców z Ukrainy. Dzięki powyższemu programowi lekarz weterynarii może leczyć pacjentów z Ukrainy nie pobierając opłat od ukraińskich posiadaczy zwierząt.
Lekarz weterynarii leczący zwierzę z Ukrainy może wypełnić wniosek o zwrot kosztów.

Pokrywane są koszty leczenia:

1. do pięciu psów, kotów, koni lub innych zwierząt domowych,

2. do kwoty 250 euro za zwierzę, np. opieka doraźna, choroby przewlekłe, w tym koszt użytych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Więcej informacji o tym, jak to działa, jest dostępnych tutaj, a regulamin dostępny jest tutaj.
Aby otrzymać zwrot kosztów, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Do wypełnienia wniosku niezbędne jest hasło, które jest dostępne wyłącznie dla polskich lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu. Wiadomość w tej sprawie została przekazana do wszystkich zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Zwrot kosztów zostanie dokonany przez HSI w ciągu 4-8 tygodni.

Celem uniknięcia nadużyć hasło to nie będzie udostępniane publicznie!

XV Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

XV Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii

o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

I. Miejsce i termin Regat:

 • Regaty nie przesiadkowe zostaną rozegrane na Jeziorze Mamry w dniach 13 -15 maja 2022 roku
 • Bazą Regat będzie Port Góra Wiatrów Trygort k/Węgorzewa (www.sealand-travel.com)
 • Organizator zapewnia noclegi na jachtach typu Twister 800n (rejestrowane na 5-8 osób) od godziny 1500  w czwartek (12.05.2022 r.)
 • Rejestracja załóg w Sekretariacie Regat w godzinach: 1500 – 1900 w czwartek (12/05/2022) i 800 – 1000 w piątek (13/05/2022)
 • Wyżywienie:
  • piątek: śniadanie i obiadokolacja przy grillu z ogniskiem
  • sobota: śniadanie i obiadokolacja przy grillu z ogniskiem
  • niedziela: śniadanie i obiad
 • Za dodatkową opłatą możliwość rezerwacji miejsc noclegowych bezpośrednio w porcie tel. 508143982 lub 87/ 427 03 43 (domek letniskowy dla 4-6 osób – 350,00 PLN/dobę, apartament dla 2 osób 190,00 PLN/dobę, apartament dla 4 osób – 260,00 PLN/dobę) 

II. Organizatorzy:

 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

III. Sponsorzy:

 • Wipasz S.A.
 • PGF Weterynaria sp. z o.o.
 • Domy Letniskowe Mamry

IV.  Zasady rozgrywania Regat:

 • Regaty będą rozgrywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PRŻ, zawiadomieniem o regatach, instrukcją żeglugi oraz postanowieniami Komisji Sędziowskiej ogłaszanymi w jej komunikatach.
 • Regaty zostaną rozegrane metodą nie przesiadkową na jachtach Twister 800n
 • Przewidziano rozegranie oddzielnie klasyfikowanego „Memoriału im. Dr. wet.  Kurta Obitza”  – zależnie od warunków pogodowych
 • Załogę stanowi minimum 5 osób w tym, co najmniej 3 lekarzy weterynarii. Przynajmniej 1 osoba z patentem żeglarskim na jachcie – preferowany lekarz weterynarii.

V. Instrukcja żeglugi:

 • Będzie dostarczona zawodnikom w dniu regat podczas odprawy sterników.

VI. Wyniki:

 • Do ustalenia końcowych wyników stosowany będzie system tzw. małych punktów według obowiązujących w dniu regat przepisów PRŻ.

VII. Zgłoszenie do Regat:

 • Zgłoszenia do regat będą przyjmowane tylko i wyłącznie od pełnych załóg (minimum 5 osób) pod numerem telefonu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – 89/ 524 01 88 do dnia 10-04-2022 r.
 • W zgłoszeniu (KARTA ZGŁOSZENIA) należy podać: nazwiska i imiona  wszystkich członków załogi z zaznaczeniem lekarzy weterynarii i osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia jachtu oraz adres do korespondencji i telefon kontaktowy oraz adres e-mail – jeden dla całej załogi
 • Wpłacenie pełnej opłaty za uczestnictwo w wysokości 450,00 PLN od każdego członka załogi rezerwuje jacht i jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Regat imiennie wymienionej załogi.
 • Wpłaty należy dokonywać na konto:

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska  9 i

Nr konta 64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Izbą tel. (89) 524 01 88, w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji jachtu (ilość jachtów ograniczona) – wpłata w terminie nie dłuższym niż 3 dni od potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż  13-04-2022 r.

 • Kaucja zwrotna za jacht wynosi 600 zł – wnoszona przy odbiorze jachtu
 • Dzieci do lat 12-tu nie wchodzące w skład podstawowej 5-osobowej załogi – uczestnictwo bezpłatnie.
 • O udziale w regatach decyduje kolejność napływania zgłoszeń.

VIII. Kontakt:

 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna tel. (89) 524 01 88; e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl
 • Adam Mariak – tel. 601 576 459; e-mail: mariak.adam@gmail.com
 • Jerzy Wolański – tel. 603 046 866
 • Pełna informacja: http://www.wmilwet.pl/ oraz https://www.vetpol.org.pl/ 

 

Po 2-letniej przerwie serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!!!

                                  Prezes                                                                                                                                          Prezes

    Krajowe Rady Lekarsko-Weterynaryjnej                                                             Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

               lek. wet. Marek Mastalerek                                                                                                          lek. wet. Jacek Łukaszewicz

KARTA ZGŁOSZENIA

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.03.2022 r.,

 zmarł przeżywszy 89 lat

Śp lek. wet. Jerzy Lipiec

były kierownik Oddziału Terenowego WZWet w Szczytnie 

Msza Święta zostanie odprawiona dnia 01.04.2022 r. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie  M. Konopnickiej 72 o godz. 12-tej. Po mszy ciało zostanie złożone w grobie na cmentarzu w Durach k/Morąga.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Jerzego Lipca

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek).

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 05.04.2022 r.

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy informuje o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu Nidzickiego na 2022 r.

Treść ogłoszenia