Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Apel GLW w sprawie zgłaszania do PLW faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Treść APELU

 

Choroby przewodu pokarmowego małych zwierząt – KONFERENCJA

image001

Więcej informacji

Komunikat KRL-W do Członków Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego

Poniżej znajduje się komunikat Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do członków samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Komunikat z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Kongres PTU i Sesja Weterynaryjna

Drodzy Lekarze Weterynarii

Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W czerwcu br. została utworzona Sekcja Weterynaryjna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SW PTU), w związku z tym, w imieniu Zarządu SW PTU, zapraszamy do Łodzi na XIII Zjazd PTU, na którym 15.09.2016 r. (czwartek) odbędzie się Sesja Weterynaryjna.

Temat główny spotkania to „Podobny obraz, różne choroby – diagnostyka różnicowa zmian w obrazie ultrasonograficznym na podstawie przypadków klinicznych.”

Skrócony program:

Dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus – zastosowanie protokołu ABCDE w stanach nagłych

Lek. wet. Mariusz Miazga – diagnostyka różnicowa zmian w obrazie usg śledziony

Dr n. wet. Piotr Dębiak – obraz USG wybranych chorób jąder i gruczołu krokowego u psów

Lek. wet. Wojciech Kinda – ultrasonograficzne objawy chorób wątroby u psów i kotów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem sesji oraz do rejestracji pod adresem: www.ptu2016.pl

 

 

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów, patronów, sponsorów oraz wykładowców zapraszamy serdecznie na II BIAŁOWIESKI ZJAZD LEKARZY WETERYNARII ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH, który obędzie w dniach 1-2 października 2016 roku w Białowieży.

II Białowieskie Spotkanie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Nieudomowionych

UWAGA!!!

Uwaga – w nocy z 9 na 10 sierpnia w Sulejówku skradziono ambulans weterynaryjny Mitsubishi Outlander WB6752M, należący do lek. wet. Małgorzaty Świderek-Baran.

W samochodzie były wszystkie leki weterynaryjne, sprzęt diagnostyczny m.in. RTG scaner vita flex cr oraz maszyna do zębów Bosch. Wszystkich, którzy spotkają się z ofertą sprzedaży leków niewiadomego pochodzenia, przenośnego RTG lub innego sprzętu weterynaryjnego, na który oferent nie będzie mógł wystawić faktury VAT – proszeni są o kontakt z doktor Małgorzatą Świderek-Baran 604 557 202.

Samochód Mitsubishi Outlander
Nr rej: WB6752M
Kolor: brązowy metalik.

Dla znalazcy przewidziano nagrodę!

UWAGA lekarze weterynarii upoważnieni do wydawania paszportów!!!

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwala KRL-W Nr 85/2016/VI z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 

Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności

Niniejszym przedstawiam Państwu poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności, z prośbą o przekazanie uwag do dnia 4 lipca 2016 r. Niezgłoszenie uwag we wskazanym terminie pozwolimy sobie uznać za ich brak.

Z poważaniem

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności

Apel Porozumienia Wielkopolskiego

Apel Porozumienia Wielkopolskiego

Stanowisko KRL-W w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 roku Stanowiska w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności i Apelu o poparcie powyższego Stanowiska oraz treści listu poparcia zwracam się w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Państwa z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie tych dokumentów wśród członków Państwa izb z informacją, że prosimy zainteresowane osoby o odesłanie listu poparcia do dnia 30 czerwca 2016 r. na wskazany w nim adres.

  Z poważaniem

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

Pismo przewodnie

Stanowisko KRLW dot. ustawy o IBŻ

Apel KRLW dot. ustawy o IBŻ

LIST POPARCIA