Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

XXXI posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 8 grudnia 2016 r. odbędzie się XXXI posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę należy składać do dnia 6 grudnia 2016 r. w biurze Izby.

KOMUNIKAT

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  W GIŻYCKU

K O M U N I K A T

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku poszukuje  lekarzy  weterynarii do pracy od dnia 01.01.2017 roku na warunkach umowy – zlecenia do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju   do rzeźni  „ PINI BEEF BY PIEMONT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, Antonowo ul. Browarna 1, 11-500 Giżycko.

Giżycko, 18.11.2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Giżycku
Agnieszka Raczyńska

III Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

reklama-iii_kwmb

„Dobra praktyka – chirurgia psów i kotów” – KONFERENCJA

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Zakład Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt

oraz

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

zapraszają

na konferencję jubileuszową z okazji
25-lecia Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

„Dobra praktyka – chirurgia psów i kotów”

która odbędzie się 26 listopada 2016 r. w Warszawie,
w Auli I w budynku nr 24 im. Profesora Wiesława Bareja
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Nowoursynowskiej 159,
początek godzina 9.00.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy
(ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 22 listopada br.)

Środki odurzające i substancje psychotropowe – ZMIANA PRZEPISÓW

Środki odurzające i substancje psychotropowe

– zmiana przepisów dotyczących zgody na posiadanie i stosowanie

 w celach  medycznych

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierające środki odurzające  grup I-N, II-N , III-N i IV-N  lub  substancje psychotropowe grup II-P, III-P  i  IV-P  – wydane przed 1 lipca 2015 r.zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności , ale nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2017 r.

W związku z koniecznością występowania z nowymi wnioskami o  te zgody  – Warmińsko – Mazurski Inspektor Farmaceutyczny  prosi  o wcześniejsze   składanie wniosków w celu uniknięcia spiętrzenia spraw w końcu bieżącego roku , które może spowodować opóźnienia w wydawaniu zgody .

W załączeniu pismo Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Farmaceutycznego znak: WIFOL.021.160.2016 z dnia 26 października 2016 r.

Wniosek dostępny na stronie : http://www.bip.wif-olsztyn.pl

pismo-wif

Konferencja szkoleniowa i spotkanie integracyjne 26-27 listopada 2016 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – Oddział w Białymstoku i Olsztynie

 

ZAPRASZAJĄ

członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

na

Konferencję szkoleniową

oraz

spotkanie integracyjne

 

które odbędą się w dniach 26-27 listopada 2016 r. (sobota-niedziela)

w Hotelu „Zamek Ryn ****” w Rynie, ul. Pl. Wolności 2

Program spotkania:

Sobota: 26.11.2016 r.

I. Konferencja n. t. „Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy weterynarii w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń: pierwszej pomocy, leczenia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia publicznego” (szczegółowy program konferencji) – godz. 13.00 – 17.00

II. Integracja w Zbrojowni (kręgle, bilard, castle casino, piłkarzyki) – godz. 16.00 – 18.30

III. Uroczysta kolacja połączona z pokazem walk rycerskich – godz. 19.00 – 2.00

Niedziela: 27.11.2016 r.

IV. Śniadanie/Zakończenie spotkania – godz. 8.00 – 10.00

Zasady uczestnictwa:

 • Udział w konferencji szkoleniowej jest bezpłatny.
 • Ze względu na wymagania ze strony hotelu (konieczność posiadania identyfikatorów przez uczestników szkolenia) oraz wystawienie certyfikatów z punktami edukacyjnymi-prosimy o podanie danych do biura Izby (tel. 89/524 01 88 , e-mail: izbaolwet@op.pl)
  w terminie do 18.11.2016 r.
 • Koszt uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym wynosi: 250 zł/osobę (wraz z noclegiem).
 • Wpłat – zatytułowanych „składka specjalna” należy dokonywać na rachunek tut. Izby:      64 1240 5598 1111 0000 5031 2919 lub w kasie Izby w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2016 r. – po uprzednim zgłoszeniu w biurze Izby.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 26 listopada 2016 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Północno -Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku i Olsztynie

 Z A P R A S Z A J Ą

na

Konferencję – szkoleniową:

„Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy weterynarii w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń : pierwszej pomocy, leczenia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia publicznego” ,

która odbędzie się w dniu 26 listopada 2016 r. (sobota )

w Hotelu „Zamek Ryn****” w Rynie, Pl. Wolności 2

Program spotkania –     Sobota: 26.11.2016 r.  –     godz. 13,00 – 17,00

 1. Rozpoczęcie konferencji – powitanie Uczestników i zaproszonych Gości.
 2. Blok wykładowy, na którym będą poruszane następujące tematy :
 3. Część ogólna:
  1. Zwierzęta w aglomeracjach zamieszkałych przez człowieka, zwierzęta łowne i chronione prawem”. – dr Marian Szymkiewicz, Andrzej Ryś.
  2.  Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich w województwach: Warmińsko–Mazurskim i Podlaskim oraz źródła finansowania”dr Ewa Rumińska.
  3.  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ,aktualny stan prawny ze szczególnym   uwzględnieniem zwierząt nieudomowionych” – lek. wet. Ludwik Bartoszewicz – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
  4. Zagęszczenie populacji zwierząt nieudomowionych a zagrożenia epizootyczne„-   dr hab. Dariusz Zalewski – Łowczy Okręgowy.
  5. Zwierzęta nieudomowione, aktualne zagrożenia, rola Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wolnej praktyki„- lek wet Grzegorz Kleps.
  6. Problemy zachowań etycznych w przypadku zdarzeń ze zwierzętami nieudomowionymi w świetle Kodeksu Etyki Lekarza weterynarii”prof. dr hab. Józef Szarek.

 Część szczegółowa –  lekarsko – weterynaryjna: 

„Najczęstsze zdarzenia w relacjach człowiek – dzikie zwierzę, zasady postępowania”

 1. Postępowanie lekarsko –weterynaryjne ze zwierzętami egzotycznymi i nieudomowionymi– dr Mirosław Kalicki.
 2. „Problematyka doraźnego postępowania lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń z ptakami dzikimi– dr Ewa Rumińska.

Konferencja dofinansowana przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną. 

Tematyka konferencji  dedykowana jest  do wszystkich lekarzy weterynarii , którzy nawet nie zajmując się zawodowo zwierzętami nieudomowionymi mogą stanąć w obliczu nagłej konieczności udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej w sytuacji związanej z wypadkiem, zgłoszeniem lub inną interwencją  z udziałem dzikich zwierząt .

Dlatego zachęcam Koleżanki i Kolegów do udziału w tym szkoleniu , za które będą przyznawane punkty edukacyjne . 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na wymagania ze strony hotelu ( konieczność posiadania identyfikatorów przez uczestników szkolenia )  oraz wystawienia certyfikatów udziału i przyznania punktów edukacyjnych –  prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji i podanie swoich danych ( imię , nazwisko , miejsce wykonywania zawodu – pracy ) telefonicznie lub e-mailowo  na adres biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: izbaolwet@op.pl  , tel.   89/ 524-01-88

do dnia 18 listopada 2016 r.

Liczba miejsc ograniczona , rejestracja uczestników według kolejności zgłoszeń.

Ogłoszenia z PIW w Ełku

ogloszenie-piw-elk-w-ramach-podmiotu-leczniczego

ogloszenie-piw-elk

BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ

krajowa_izba_wet_banner_v11_196_00

http://bezpieczna-zywnosc.pl/

Komunikat w sprawie kampanii medialnej

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza w sprawie kampanii medialnej z dnia 15 września 2016 r.

komunikat-w-sprawie-kampanii-medialnej