Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Mistrzostwa Polski Miłośników Zwierząt i Lekarzy Weterynarii w Golfie

Przychodnie Weterynaryjne Małych Zwierząt Leonard Gugała ze Szczecina mają zaszczyt być współorganizatorem kolejnej już edycji Mistrzostw Polski Miłośników Zwierząt i Lekarzy Weterynarii w Golfie. Impreza sportowo-rekreacyjna na świeżym powietrzu, w rodzinnym gronie z zachowaniem wszelkich obecnych standardów bezpieczeństwa.

W zeszłym roku Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt były

patronami turnieju.

Dodatkowe informacje oraz relacja z poprzedniej edycji Mistrzostw na stronie www.vetgolfpoland.pl

Z poważaniem

Paweł Czerniak

KORONAWIRUS – zmiana zasad pracy biura Izby

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjnej – dostosowując się do aktualnych przepisów dotyczących złagodzenia  obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez Rząd RP  w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2  wprowadza od 1 czerwca 2020 r. następujące zasady działania organów Izby i biura:

  1. Biuro Izby jest otwarte od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy) w godzinach od 8,00 do 15,00, przy czym część zadań jest w dalszym ciągu realizowana przez pracowników zdalnie.
  2. W dalszym ciągu obowiązuje częściowe zawieszenia posiedzeń organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które dotyczy przede wszystkim organów o liczniejszym składzie osobowym.
  3. Zalecane jest nadal ograniczanie osobistego załatwiania spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, szczególnie w sprawach, które mogą być załatwione w oparciu o kontakty telefoniczne i elektroniczne.
  4. Zamawiania druków paszportów dla zwierząt towarzyszących prosimy dokonywać telefonicznie lub mailowo. Realizacja tych zamówień  –  poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym –   ma miejsce w środy  i w piątki o godz. 14,30. Zamówienia prosimy składać drogą telefoniczną  na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres : izbaolwet@izbaolwet.pl    

Ponadto  przypominamy, że –  zarówno kontaktach z biurem Izby jak też w trakcie wykonywania zawodu – obowiązują  aktualne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez  Rząd RP.  

Niniejsze ustalenia obowiązują do odwołania.

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Zbigniew Wróblewski

Informacja o Pielgrzymce

Drodzy Pielgrzymi, lekarze i służby weterynaryjne!

W związku ze zbliżającym się terminem XXVIII Pielgrzymki na Jasną Górę, która przypada w niedzielę 14 czerwca 2020 r. informuję, że aktualnie nie ma warunków na przeprowadzenie tradycyjnego zjazdu Pielgrzymów do Częstochowy i bezpośredniego uczestniczenia we Mszy św. z powodu ograniczeń: 1 osoba na 10 m2 (w sumie tylko dla ok. 20 osób).

Jednak sytuacja może się zmienić za parę tygodni (tak jak zostanie ustalone przez władze państwowe i kościelne w województwie śląskim) o czym poinformuję na stronie Duszpasterstwa Lekarzy Weterynarii przy Krajowej izbie Lekarsko Weterynaryjnej: https://www.vetpol.org.pl/duszpasterstwo-lekarzy-weterynarii

Poza tym trwają uzgodnienia dotyczące uczestniczenia we Mszy św. , konferencji i Drodze krzyżowej za pośrednictwem mediów o czym również poinformuję w Internecie i przez Okręgowe Izby Lek-Wet. przed 14 czerwca br.

Dziękuję za zainteresowanie Pielgrzymką i proszę o cierpliwość oraz modlitwę w intencji Pielgrzymów, abyśmy się mogli spotkać w tym roku na Jasnej Górze.

Jerzy Brusiło, duszpasterz

25 maja 2020 r.

PIW Ostróda – oferta pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie – oferta pracy dla absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

Treść ogłoszenia

Najbliższe posiedzenie Rady W-MIL-W

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 5 maja 2020 r. (wtorek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 11,00 – 14,00.

Termin składania dokumentów – do 30.04.2020 r.

Prezes Rady WMILW lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Najbliższe posiedzenie Rady W-MIL-W

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w okresie między 04  a  08 maja 2020 r. (konkretny dzień zostanie wskazany odrębnie) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie  najprawdopodobniej zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli wideokonferencji.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 11,00 – 14,00.

Termin składania dokumentów – do 30.04.2020 r.

Konkretny dzień obrad Rady podany zostanie odrębnie, w późniejszym terminie, zależnie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID -19.

Prezes Rady WMILW lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Informacja KRLW o „ozusowaniu” umów zleceń zawieranych z PLW

Informacja dotycząca „ozusowania” umów zleceń zawieranych
z powiatowymi lekarzami weterynarii w celu realizacji zadań z wyznaczenia w związku z przewidzianym w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” zwolnieniem z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Mając na uwadze liczne zapytania kierowane do izb lekarsko-weterynaryjnych dotyczące wpływu  przewidzianego w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. na „ozusowanie” umów zlecenia zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii w celu realizacji zadań z wyznaczenia, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna pragnie wskazać co następuje:

Czytaj więcej »

Życzenia

4e114da31d078e9e95293563c13e992c..

Informacja dot. Tarczy Antykryzysowej

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dostępnej w ramach pakietu ustaw tzw. „tarczy antykryzysowej” znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:

 A)   https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 B)    https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

 C)   https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 D)   https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 Poniżej prezentujemy wybrane elementy pomocy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” które mogą okazać się szczególnie pomocne.

  1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
  1. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).
  1. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.
  1. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Szczegóły oraz informacje dotyczące sposobu ubiegania się o powyższą pomoc (pkt. 1–4) dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod linkiem https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-ntykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

  1. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług

Czytaj więcej »

APEL DO PREMIERA

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosowało Apel do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie objęcia zakładów leczniczych dla zwierząt zakresem szczególnego wsparcia i uznaniu ich działalności za usługi o kluczowym znaczeniu dla państwa.

Apel do Premiera