Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Apel ze Śląska

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej na Śląsku zwracają się z apelem o poparcie i najważniejsze o przyłączenie się do akcji, która zrodziła się w jednym z naszych powiatowych inspektoratów. Chcemy aby pierwszy raz usłyszano bezpośrednio nasze głosy i każdy pracownik Inspekcji Weterynaryjnej, który weźmie udział w tej akcji taki głos przekaże. Nie pozwólmy aby o nas zapomniano, tylko wspólnie możemy zrobić coś dla instytucji, którą reprezentujemy. Pamiętajmy, że wszyscy razem, pracownicy merytoryczni, administracyjni i pomocniczy tworzymy Inspekcję Weterynaryjną. Zatroszczmy się o nasze wspólne dobro.

APEL

WYWIAD Z PREZESEM KIL-W NA TEMAT SYTUACJI FINANSOWEJ IW

http://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci

Sytuacja kadrowo-finansowa w Inspekcji Weterynaryjnej

http://praca.interia.pl/news-nie-bedzie-komu-walczyc-z-pomorem-weterynarze-odejda-jesli-n,nId,2548257

IX posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 1 marca 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady W-MIL-W należy składać w biurze Izby do dnia 27 lutego 2018 r.

Fundacja „SENIOR”

W związku z zakończeniem roku podatkowego i rozliczaniem jego wyników zachęcam do przekazywania 1% podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym za 2017 rok oraz innych darowizn na rzecz Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”.

Dla ułatwienia przypominam KRS Fundacji 0000 27 89 39 oraz nr rachunku bankowego dla indywidualnych darowizn PKO BP SA. XV Oddz. Centrum Warszawa

68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

Dzięki Naszej ofiarności już jest możliwa określona pomoc coraz liczniejszej grupie Naszych Koleżanek i Kolegów, których sytuacja życiowa jest trudna. Jednak potrzeby stale rosną i mam nadzieję, że Państwa ofiarność nie zawiedzie.

Poza tym nigdy nie wiemy, czy kiedyś z różnych względów nie znajdziemy się w tej grupie potrzebujących.

Prezes W-MIL-W – lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Ogłoszenie – praca

PLW w Ostródzie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Ogłoszenie

 

Karty sportowo-rekreacyjne – FORMULARZ KONTAKTOWY

Szanowni Państwo – Lekarze Weterynarii – Członkowie W-MIL-W!

Przekazujemy Państwu informację dotyczącą możliwości wykupienia karty sportowo-rekreacyjnej FitProfit lub FitSport.

Wszystkich zainteresowanych członków W-MIL-W prosimy o przesłanie zgłoszenia przez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na zgłoszenia czekamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Informacja o programie:

  • Uruchomienie programu nastąpi 1 stycznia 2018 r.
  • Do 10 dnia każdego miesiąca członek Izby zainteresowany rozpoczęciem korzystania z karty zgłasza się wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny powyżej).
  • Otrzymane zgłoszenia ( adresy e-mail) przekazywane są do realizatora programu.
  • Realizator przesyła na indywidualne adresy e-mail osób zgłoszonych wiadomość z linkiem aktywacyjnym, umożliwiającym dostęp do dedykowanej platformy internetowej gdzie po zalogowaniu zapoznają się Państwo z warunkami cenowymi i dokonają zakupu wybranej karty sportowo-rekreacyjnej poprzez system PayU.
  • Platforma internetowa jest dostępna dla użytkowników od 1 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc przystąpienia do programu.
  • Termin dokonywania płatności do 14 dnia każdego miesiąca ( na miesiąc następny ).
  • Do 29 dnia każdego miesiąca karty w imiennych kopertach realizator wysyła do biura Izby, skąd członkowie Izby je odbierają ( w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przesłania karty na wskazany adres po wcześniejszym uzgodnieniu – może to nieznacznie wydłużyć czas dostarczenia karty).
  • Posiadacze kart samodzielnie opłacają abonament w terminie do 14 dnia miesiąca ( na miesiąc następny) poprzez system PayU.
  • Nieopłacenie abonamentu w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja w udziału w programie.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KAMPANII WIZERUNKOWEJ

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza lekarzy weterynarii zainteresowanych uczestnictwem w przygotowywanej kampanii wizerunkowej zawodu lekarza weterynarii, której celem jest zwiększenie prestiżu i znaczenia społecznego zawodu poprzez pokazanie wszystkich aspektów pracy oraz ich dnia codziennego. Szukamy aktywnych w internecie lekarzy weterynarii mających podstawową wiedzę o prowadzeniu kont na najpopularniejszych serwisach społecznościowych oraz prowadzących regularne aktywności w ramach swoich profili i/lub stron.

Czytaj więcej »

Zmiany w podatkach w 2018 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy krótką informację na temat zmian w podatkach, przygotowaną przez Pana Edwarda Tomczyka – biegłego Rewidenta Konsultanta Vademecum Głównego Księgowego Wolter Kluwer, który 11 stycznia 2018 r. przeprowadził szkolenie podatkowe dla członków W-MIL-W.

Zmiany w podatkach w 2018 r.

VI Konferencja Weterynaryjna „Aktualne problemy w stadach bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej”

zaproszenie Licheń dojazd i rejestracjazaproszenie Licheń mówcy i tematy