Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

NEKROLOG

Z głębokim  smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 lipca 2018 r. zmarł w wieku 68 lat

ŚP.

lek. wet. Marek  Frąckiewicz

Msza Św. żałobna rozpocznie się dnia 21 lipca 2018 r. (sobota) o godz. 14:20 w Kościele  p.w.  Błogosławionego Honorata Kuźmińskiego  w Mrągowie przy ul. Olsztyńskiej 16, po czym  nastąpi odprowadzenie naszego Kolegi na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzinie i wszystkim bliskim  Zmarłego  wyrazy szczerego współczucia składają :

Prezes, Rada Lekarsko-Weterynaryjna

oraz

Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej

Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej

Kondolencje

Szanownemu Panu

Lek. wet. Januszowi Śliwickiemu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Żony 

składają: Prezes, Rada

oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego.

Ogłoszenie

Dolnośląska Izba L-W – Zaproszenie na V Weterynaryjny Rajd Samochodowy – 8 września 2018 r.

Ogłoszenie – Vet Off Road

 

UWAGA ZLZ!!! Ważny komunikat w sprawie odpadów!!!

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczącego odpadów.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

KOMUNIKAT

Przykładowy wzór oświadczenia

 

 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora wterynaryjnego.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenia – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór na wolne stanowiska.

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 2

Zaproszenie na Konferencję

Zaproszenie na konferencję naukową AKTUALNE WYZWANIA W HODOWLI BYDŁA

Pismo od Głównego Lekarza Weterynarii

Pismo GLW