Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 5 grudnia 2019 r. zmarł

ś. + p. lek. wet. Wojciech Siodlarz

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 grudnia 2019 r.o godz. 10.30 modlitwą w kaplicy przy ul. Mariańskiej, następnie o godz. 11.00 odbędzie się na Msza Święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela przy ul. Kromera. Ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składa

Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Spotkanie szkoleniowe w Olsztynie

W odpowiedzi na wnioski wielu lekarzy weterynarii Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej organizuje spotkanie szkoleniowe, adresowane do wszystkich lekarzy weterynarii z m. Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, szczególnie wykonujących zawód w zakładach leczniczych dla zwierząt. Obecność lekarzy wet. z innych powiatów też jest mile widziana.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. ( środa ) o godz. 11,00 w siedzibie  tut. Izby w Olsztynie, ul. Gietkowska 9 i lub w innej sali  – zależnie od liczby uczestników.

Dlatego prosimy o obowiązkowe zgłoszenie swojej obecności w biurze Izby  telefonicznie       ( tel. 89/524-01-88 )  lub mailowo: izbaolwet@izbaolwet.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2019 r., ponieważ przy większej liczbie uczestników musimy z wyprzedzeniem wynająć odpowiednia salę.

Proponowana tematyka spotkania to:

  1. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii w aspekcie:
  2. zagrożenia ASF,
  3. przepisów o wystawianiu recept i stosowaniu leków przeznaczonych dla ludzi
  4. Kontakty z klientami i procedury zabezpieczające lekarzy wet. przed  nieuzasadnionymi lub wygórowanymi roszczeniami posiadaczy zwierząt.
  5. Odpowiedzialność etyczna i zawodowa lekarzy weterynarii w kontekście wzajemnych kontaktów między lekarzami i między zakładami  leczniczymi dla zwierząt.
  6. Ubezpieczenie OC a odpowiedzialność lekarza weterynarii.
  7. RODO – niezbędne zabezpieczenie danych osobowych w ZLZ w świetle aktualnych przepisów.
  8. Inne sprawy bieżące dot. wykonywania zawodu i funkcjonowania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Zachęcam do udziału w spotkaniu wszystkich lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie Miasta Olsztyna i pow. olsztyńskiego. Poza w/w tematami będzie bowiem okazja do przedyskutowania innych spraw zgłoszonych przez uczestników oraz  lepszego wzajemnego poznania się i nawiązania porozumienia – przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego, bezkolizyjnego i nacechowanego wzajemnym szacunkiem współistnienia na wspólnym terenie.

INFORMACJA !!!!

MŚ pismo ws. wpisu do rejstru BDO

XXV posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 5 grudnia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w Biurze Izby do dnia 3 grudnia 2019 r.

APEL do lekarzy weterynarii

Apel do   lekarzy  weterynarii

wykonujących  czynności urzędowe z wyznaczenia

 

    Chciałbym zaprosić w imieniu Komitetu Organizacyjnego  na spotkanie ULW, które odbędzie się w dn. 24.11.2019r. w godz. 12.00-17.00. w  Bionanoparku  Łódź ul. Dubois 114/116

Jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie wprowadzi nowa ustawa i chcemy zebrać jak największą ilość lekarzy, którzy wykonują czynności urzędowe z wyznaczenia na nasze spotkanie. Dotyczy to wszystkich lekarzy wykonujących nadzór, nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, a także lekarzy wykonujących inne czynności urzędowe /pobieranie prób/, czy nadzór nad zdrowiem i hodowlą zwierząt rzeźnych.Wszyscy wiemy, że wprowadzenie tej ustawy to tak naprawdę być, albo nie być dla weterynarii  i obrona przed marginalizacją nadzoru weterynaryjnego. Samorządy weterynaryjne są tak silne, na ile mają silnych i zdeterminowanych  członków.

Obecni będą:  Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Prezesi Izb Okręgowych,  a także przedstawiciele pozarządowych  organizacji weterynaryjnych.

 

                                                                           Z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego

                                                                              lek. wet. Tomasz Pęcherzewski

                                                                                         tel. 886230693

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że 9 listopada 2019 r. zmarł

Ś. P.  lek. wet.  Zbigniew Kujawski

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 listopada 2019 r. ( piątek ) o godz. 9.45 w kaplicy przy Szpitalu Miejskim w Olsztynie, ul. Mariańska, skąd o godz. 10.15  nastąpi przejazd  do Kościoła pw. Matki Boskiej Saletyńskiej przy ul. Morskiej  na mszę świętą żałobną.                                                     Pochowanie na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składa

Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

XXIV posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 7 listopada 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w biurze Izby do dnia 5 listopada 2019 r.

APEL do lekarzy weterynarii – członków W-MIL-W

A P E L

do lekarzy weterynarii

– członków  Warmińsko –Mazurskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej

 

          Z okazji zbliżających dni: Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego  zwracam się z gorącym apelem o odwiedzanie grobów  zmarłych lekarzy weterynarii, chwilę zadumy i zapalenie symbolicznego znicza.

          Niech ten gest będzie wyrazem naszej pamięci o zmarłych Koleżankach i Kolegach oraz solidarności  zawodowej w roku 100 –lecia polskiej weterynarii.

                                                                                                                    Prezes Rady

                                                                                                                 Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

                                                                                                                      Zbigniew Wróblewski

Forum ekspertów chorób bydła

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia: Forum ekspertów chorób bydła

Spotkanie z Prezesem W-MIL-W w Działdowie – 14.10.2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie zaprasza na spotkanie z Panem Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Zbigniewem Wróblewskim w dnia 14 października 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie PIW Działdowo

Treść pisma 11