Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

UWAGA lekarze weterynarii upoważnieni do wydawania paszportów!!!

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwala KRL-W Nr 85/2016/VI z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 

XXVIII posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że w dniu 6 lipca 2016 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady W-MIL-W prosimy składać w biurze Izby do 4 lipca 2016 r.

Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności

Niniejszym przedstawiam Państwu poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności, z prośbą o przekazanie uwag do dnia 4 lipca 2016 r. Niezgłoszenie uwag we wskazanym terminie pozwolimy sobie uznać za ich brak.

Z poważaniem

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności

Apel Porozumienia Wielkopolskiego

Apel Porozumienia Wielkopolskiego

Stanowisko KRL-W w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 roku Stanowiska w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności i Apelu o poparcie powyższego Stanowiska oraz treści listu poparcia zwracam się w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Państwa z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie tych dokumentów wśród członków Państwa izb z informacją, że prosimy zainteresowane osoby o odesłanie listu poparcia do dnia 30 czerwca 2016 r. na wskazany w nim adres.

  Z poważaniem

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

Pismo przewodnie

Stanowisko KRLW dot. ustawy o IBŻ

Apel KRLW dot. ustawy o IBŻ

LIST POPARCIA

Wycieczka zorganizowana

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska wspólnie z Polskim Biurem Podróży Sp z o.o. w Olsztynie planuje zorganizowany wyjazd na wycieczkę Macedonia-Albania-Czarnogóra, w terminie 10 – 21 września 2016 r.

Poniżej oferta wycieczki.

Macedonia – Albania – Czarnogóra 12 dni

Mamy jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie do sekretariatu Izby Lekarskiej tel. 89 539 19 29 w. 31, 33 lub olsztyn@hipokrates.org

Zapraszamy

Jarosław Parfianowicz

Wiceprezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

XI Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych o Puchar Prezesa KRL-W 20-22.05.2016r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Regat :

Czytaj więcej »

Pismo do Kierowników ZLZ w sprawie płatności za praktyki

CCI20160517

Opinia w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenia praktyczne

Opinia prawna dotycząca wdrożenia Uchwały Nr 27/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów.

Opinia prawna

 

Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Strzelectwie Myśliwskim

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

zaprasza na:

Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii
w Strzelectwie Myśliwskim
11 czerwca 2016 r.  Puławy

Zawody odbędą się na strzelnicy PZŁ w Puławach
ul. Żyrzyńska 8 a

Czytaj więcej »