Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

RECEPTY – informacja

Pismo w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Bal Lekarzy Weterynarii w Kopalni Soli w Wieliczce

Krajowa Izba Lekarsko- Weterynaryjna

oraz Małopolska Izba Lekarsko- Weterynaryjna

zapraszają na Ogólnopolski Karnawałowy Bal Lekarzy Weterynarii

w kopalni Soli w Wieliczce- komora Warszawa,

który rozpocznie się 23 lutego 2019 roku o godz. 19.00.

Koszt balu wynosi 350 zł. od osoby.

Wpłaty prosimy przesyłać na specjalnie otwarte w tym celu konto:

Bank PKO S.A. 40 1240 5194 1111 0010 8701 8333

do 15 lutego 2019 roku.

(w tytule przelewu proszę podać dokładny adres i nazwisko uczestnika balu)

Bliższych informacji udziela Lech Pankiewicz tel. 607 243 366

Możliwość rezerwacji noclegu w hotelu;

 Grand Sal Park Kingi 7, 32-020 Wieliczka tel. 48 12 2898110, kom. 48 693356121

Eko- Motel Na Wierzynka ul. Wierzynka 9, 32-020 Wieliczka tel. 48 12 2783614, kom. 48 668031352

oraz  inne hotele w Wieliczce.

Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia

XVI posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 13 grudnia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać do biura Izby do dnia 11 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Ogłoszenie PIW Ełk w ramach podmiotu leczniczego

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku ogłasza nabór w ramach wyznaczenia.

Ogłoszenie PIW Ełk

Ogłoszenie PIW Ełk w ramach podmiotu leczniczego

 

Karty sportowo-rekreacyjne – FORMULARZ KONTAKTOWY

Szanowni Państwo – Lekarze Weterynarii – Członkowie W-MIL-W!

Przekazujemy Państwu informację dotyczącą możliwości wykupienia karty sportowo-rekreacyjnej FitProfit lub FitSport.

Wszystkich zainteresowanych członków W-MIL-W prosimy o przesłanie zgłoszenia przez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na zgłoszenia czekamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Informacja o programie:

  • Uruchomienie programu nastąpi 1 stycznia 2018 r.
  • Do 10 dnia każdego miesiąca członek Izby zainteresowany rozpoczęciem korzystania z karty zgłasza się wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny powyżej).
  • Otrzymane zgłoszenia ( adresy e-mail) przekazywane są do realizatora programu.
  • Realizator przesyła na indywidualne adresy e-mail osób zgłoszonych wiadomość z linkiem aktywacyjnym, umożliwiającym dostęp do dedykowanej platformy internetowej gdzie po zalogowaniu zapoznają się Państwo z warunkami cenowymi i dokonają zakupu wybranej karty sportowo-rekreacyjnej poprzez system PayU.
  • Platforma internetowa jest dostępna dla użytkowników od 1 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc przystąpienia do programu.
  • Termin dokonywania płatności do 14 dnia każdego miesiąca ( na miesiąc następny ).
  • Do 29 dnia każdego miesiąca karty w imiennych kopertach realizator wysyła do biura Izby, skąd członkowie Izby je odbierają ( w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przesłania karty na wskazany adres po wcześniejszym uzgodnieniu – może to nieznacznie wydłużyć czas dostarczenia karty).
  • Posiadacze kart samodzielnie opłacają abonament w terminie do 14 dnia miesiąca ( na miesiąc następny) poprzez system PayU.
  • Nieopłacenie abonamentu w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja w udziału w programie.

 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie:

Treść ogłoszenia