Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Kondolencje

Szanownemu Panu

Lek. wet. Januszowi Śliwickiemu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Żony 

składają: Prezes, Rada

oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego.

Ogłoszenie

Dolnośląska Izba L-W – Zaproszenie na V Weterynaryjny Rajd Samochodowy – 8 września 2018 r.

Ogłoszenie – Vet Off Road

 

UWAGA ZLZ!!! Ważny komunikat w sprawie odpadów!!!

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczącego odpadów.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

KOMUNIKAT

Przykładowy wzór oświadczenia

 

 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora wterynaryjnego.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenia – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór na wolne stanowiska.

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 2

Zaproszenie na Konferencję

Zaproszenie na konferencję naukową AKTUALNE WYZWANIA W HODOWLI BYDŁA

Pismo od Głównego Lekarza Weterynarii

Pismo GLW

RODO – szkolenie dla lekarzy weterynarii

RODO – szkolenie dla lekarzy weterynarii

Realizując postulaty członków, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza lekarzy weterynarii, w szczególności prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt na szkolenie na temat zasad ochrony danych osobowych  –  po zmianach wprowadzonych przez rozporządzenie unijne RODO i przepisy  krajowe.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 11,00  w sali konferencyjnej Hotelu „ Na Skarpie” przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie ( naprzeciwko wjazdu  do siedziby Izby ).

Szkolenie przeprowadzi adwokat Pani Alicja Neumann.

Czas trwania zajęć ok. 4 godzin.Będzie możliwość zadawania pytań.

Imienne zgłoszenia przyjmowane są w biurze Izby – telefonicznie lub e-mailowo – do 5 czerwca 2018 r. włącznie.