Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Konferencja szkoleniowa i spotkanie integracyjne 26-27 listopada 2016 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – Oddział w Białymstoku i Olsztynie

 

ZAPRASZAJĄ

członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

na

Konferencję szkoleniową

oraz

spotkanie integracyjne

 

które odbędą się w dniach 26-27 listopada 2016 r. (sobota-niedziela)

w Hotelu „Zamek Ryn ****” w Rynie, ul. Pl. Wolności 2

Program spotkania:

Sobota: 26.11.2016 r.

I. Konferencja n. t. „Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy weterynarii w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń: pierwszej pomocy, leczenia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia publicznego” (szczegółowy program konferencji) – godz. 13.00 – 17.00

II. Integracja w Zbrojowni (kręgle, bilard, castle casino, piłkarzyki) – godz. 16.00 – 18.30

III. Uroczysta kolacja połączona z pokazem walk rycerskich – godz. 19.00 – 2.00

Niedziela: 27.11.2016 r.

IV. Śniadanie/Zakończenie spotkania – godz. 8.00 – 10.00

Zasady uczestnictwa:

 • Udział w konferencji szkoleniowej jest bezpłatny.
 • Ze względu na wymagania ze strony hotelu (konieczność posiadania identyfikatorów przez uczestników szkolenia) oraz wystawienie certyfikatów z punktami edukacyjnymi-prosimy o podanie danych do biura Izby (tel. 89/524 01 88 , e-mail: izbaolwet@op.pl)
  w terminie do 18.11.2016 r.
 • Koszt uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym wynosi: 250 zł/osobę (wraz z noclegiem).
 • Wpłat – zatytułowanych „składka specjalna” należy dokonywać na rachunek tut. Izby:      64 1240 5598 1111 0000 5031 2919 lub w kasie Izby w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2016 r. – po uprzednim zgłoszeniu w biurze Izby.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 26 listopada 2016 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Północno -Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku i Olsztynie

 Z A P R A S Z A J Ą

na

Konferencję – szkoleniową:

„Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy weterynarii w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń : pierwszej pomocy, leczenia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia publicznego” ,

która odbędzie się w dniu 26 listopada 2016 r. (sobota )

w Hotelu „Zamek Ryn****” w Rynie, Pl. Wolności 2

Program spotkania –     Sobota: 26.11.2016 r.  –     godz. 13,00 – 17,00

 1. Rozpoczęcie konferencji – powitanie Uczestników i zaproszonych Gości.
 2. Blok wykładowy, na którym będą poruszane następujące tematy :
 3. Część ogólna:
  1. Zwierzęta w aglomeracjach zamieszkałych przez człowieka, zwierzęta łowne i chronione prawem”. – dr Marian Szymkiewicz, Andrzej Ryś.
  2.  Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich w województwach: Warmińsko–Mazurskim i Podlaskim oraz źródła finansowania”dr Ewa Rumińska.
  3.  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ,aktualny stan prawny ze szczególnym   uwzględnieniem zwierząt nieudomowionych” – lek. wet. Ludwik Bartoszewicz – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
  4. Zagęszczenie populacji zwierząt nieudomowionych a zagrożenia epizootyczne„-   dr hab. Dariusz Zalewski – Łowczy Okręgowy.
  5. Zwierzęta nieudomowione, aktualne zagrożenia, rola Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wolnej praktyki„- lek wet Grzegorz Kleps.
  6. Problemy zachowań etycznych w przypadku zdarzeń ze zwierzętami nieudomowionymi w świetle Kodeksu Etyki Lekarza weterynarii”prof. dr hab. Józef Szarek.

 Część szczegółowa –  lekarsko – weterynaryjna: 

„Najczęstsze zdarzenia w relacjach człowiek – dzikie zwierzę, zasady postępowania”

 1. Postępowanie lekarsko –weterynaryjne ze zwierzętami egzotycznymi i nieudomowionymi– dr Mirosław Kalicki.
 2. „Problematyka doraźnego postępowania lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń z ptakami dzikimi– dr Ewa Rumińska.

Konferencja dofinansowana przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną. 

Tematyka konferencji  dedykowana jest  do wszystkich lekarzy weterynarii , którzy nawet nie zajmując się zawodowo zwierzętami nieudomowionymi mogą stanąć w obliczu nagłej konieczności udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej w sytuacji związanej z wypadkiem, zgłoszeniem lub inną interwencją  z udziałem dzikich zwierząt .

Dlatego zachęcam Koleżanki i Kolegów do udziału w tym szkoleniu , za które będą przyznawane punkty edukacyjne . 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na wymagania ze strony hotelu ( konieczność posiadania identyfikatorów przez uczestników szkolenia )  oraz wystawienia certyfikatów udziału i przyznania punktów edukacyjnych –  prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji i podanie swoich danych ( imię , nazwisko , miejsce wykonywania zawodu – pracy ) telefonicznie lub e-mailowo  na adres biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: izbaolwet@op.pl  , tel.   89/ 524-01-88

do dnia 18 listopada 2016 r.

Liczba miejsc ograniczona , rejestracja uczestników według kolejności zgłoszeń.

Ogłoszenia z PIW w Ełku

ogloszenie-piw-elk-w-ramach-podmiotu-leczniczego

ogloszenie-piw-elk

BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ

krajowa_izba_wet_banner_v11_196_00

http://bezpieczna-zywnosc.pl/

Komunikat w sprawie kampanii medialnej

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza w sprawie kampanii medialnej z dnia 15 września 2016 r.

komunikat-w-sprawie-kampanii-medialnej

 

ZAGINĄŁ PIES RASY YORK!!!!

Szanowni Państwo!

Dnia 26.08.2016 zaginął we Wronkach (woj. Wielkopolskie) yorkshire terrier o umaszczeniu beżowo-popielatym z czarnym ogonem z kitką na czubku głowy.Waga psa ok. 2,5 kg.Wiek 2,5 roku.Niestety nie posiada chipa, jest niesterylizowana.Pies reaguje na imię Ksenia.Znaki szczególne: po jednej stronie ma o jeden więcej sutek.

Z udzielonych informacji i nagrań monitoringu wiemy, że została zabrana przez osoby poruszające się samochodem o rejestracjach z woj. Warmińsko-Mazurskiego niebieskim citroenem C2 o początkowym numerze rejestracyjnym NNM.

Zdarzenie jest zgłoszone na Komendzie Policji we Wronkach i zarejestrowane jako kradzież. 
Prosilibyśmy weterynarzy z Waszego województwa o kontakt w razie pojawienia się osób z takim yorkiem, bo zapewne będą potrzebować książeczki zdrowia i szczepień.
Kontakt: 667-273-647
W załączniku zdjęcia naszej psinki.
Błagamy o pomoc 
Rodzina Stencel

Apel GLW w sprawie zgłaszania do PLW faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Treść APELU

 

Choroby przewodu pokarmowego małych zwierząt – KONFERENCJA

image001

Więcej informacji

Komunikat KRL-W do Członków Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego

Poniżej znajduje się komunikat Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do członków samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Komunikat z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Kongres PTU i Sesja Weterynaryjna

Drodzy Lekarze Weterynarii

Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W czerwcu br. została utworzona Sekcja Weterynaryjna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SW PTU), w związku z tym, w imieniu Zarządu SW PTU, zapraszamy do Łodzi na XIII Zjazd PTU, na którym 15.09.2016 r. (czwartek) odbędzie się Sesja Weterynaryjna.

Temat główny spotkania to „Podobny obraz, różne choroby – diagnostyka różnicowa zmian w obrazie ultrasonograficznym na podstawie przypadków klinicznych.”

Skrócony program:

Dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus – zastosowanie protokołu ABCDE w stanach nagłych

Lek. wet. Mariusz Miazga – diagnostyka różnicowa zmian w obrazie usg śledziony

Dr n. wet. Piotr Dębiak – obraz USG wybranych chorób jąder i gruczołu krokowego u psów

Lek. wet. Wojciech Kinda – ultrasonograficzne objawy chorób wątroby u psów i kotów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem sesji oraz do rejestracji pod adresem: www.ptu2016.pl