Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Ogłoszenie – PRACA – PIW Braniewo

Treść ogłoszenia

Obowiązek aktualizowania danych

W związku z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 19 września 2018 r. informujemy o obowiązku aktualizacji swoich danych, a w szczególności danych dotyczących miejsca pracy.

Informacja dot. „Życia Weterynaryjnego”

W związku z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 19 września 2018 r. wynikającymi z rosnących cen druku oraz dostępności wersji elektronicznej „Życia Weterynaryjnego” informujemy o możliwości składania wniosków do biura Izby w sprawie rezygnacji z otrzymywania papierowej wersji „Życia Weterynaryjnego”.

Konferencja historyczna we Lwowie

Organizatorzy: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

im. Stefana Grzyckiego, Ukraina

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Polska

mają zaszczyt zaprosić na konferencję historyczną:

Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej – weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej

SZCZEGÓŁY KONFERENCJI

Ogłoszenie – PRACA

Ogłoszenie o naborze

Karty sportowo-rekreacyjne – FORMULARZ KONTAKTOWY

Szanowni Państwo – Lekarze Weterynarii – Członkowie W-MIL-W!

Przekazujemy Państwu informację dotyczącą możliwości wykupienia karty sportowo-rekreacyjnej FitProfit lub FitSport.

Wszystkich zainteresowanych członków W-MIL-W prosimy o przesłanie zgłoszenia przez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na zgłoszenia czekamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Informacja o programie:

 • Uruchomienie programu nastąpi 1 stycznia 2018 r.
 • Do 10 dnia każdego miesiąca członek Izby zainteresowany rozpoczęciem korzystania z karty zgłasza się wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny powyżej).
 • Otrzymane zgłoszenia ( adresy e-mail) przekazywane są do realizatora programu.
 • Realizator przesyła na indywidualne adresy e-mail osób zgłoszonych wiadomość z linkiem aktywacyjnym, umożliwiającym dostęp do dedykowanej platformy internetowej gdzie po zalogowaniu zapoznają się Państwo z warunkami cenowymi i dokonają zakupu wybranej karty sportowo-rekreacyjnej poprzez system PayU.
 • Platforma internetowa jest dostępna dla użytkowników od 1 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc przystąpienia do programu.
 • Termin dokonywania płatności do 14 dnia każdego miesiąca ( na miesiąc następny ).
 • Do 29 dnia każdego miesiąca karty w imiennych kopertach realizator wysyła do biura Izby, skąd członkowie Izby je odbierają ( w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przesłania karty na wskazany adres po wcześniejszym uzgodnieniu – może to nieznacznie wydłużyć czas dostarczenia karty).
 • Posiadacze kart samodzielnie opłacają abonament w terminie do 14 dnia miesiąca ( na miesiąc następny) poprzez system PayU.
 • Nieopłacenie abonamentu w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja w udziału w programie.

 

Ogłoszenie – PRACA

Ogłoszenie (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku) – treść

Spotkanie w sprawie RODO i ASF

Szanowni Państwo!

Kierownicy zakładów leczniczych dla zwierząt z terenu powiatów :

 • Ełk
 • Giżycko
 • Gołdap
 • Olecko
 • Węgorzewo

       Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, działając w porozumieniu i współpracy z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego organizuje cykl spotkań z kierownikami zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzami wet. leczącymi trzodę chlewną na temat dwóch zagadnień:

 1. RODO w zakładach leczniczych dla zwierząt – informacje praktyczne
 2. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii przy zwalczaniu ASF

Pierwsze spotkanie (dla lekarzy wet. z powiatów: Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko i Węgorzewo) odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku, początek godz. 15,30.

Zachęcam do udziału w spotkaniu, ponieważ oba tematy są aktualne i bardzo istotne w działaniu każdego lekarza wet. świadczącego usługi  weterynaryjne w ramach ZLZ.

Uczestnikom spotkania – poza przekazaniem informacji, możliwością dyskusji i zadawania pytań – proponujemy również  materiały pomocnicze z zakresu RODO dla zakładów leczniczych dla zwierząt, które możemy przekazać zainteresowanym drogą elektroniczną bezpośrednio na spotkaniu lub po jego zakończeniu.

Tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w  spotkaniu  w Ełku informuję, że będą oni mogli dołączyć do uczestników  dalszych spotkań (3 – 4) organizowanych w innych miejscach na obszarze działania naszej Izby. Terminy i miejsca tych spotkań będziemy sukcesywnie ogłaszać na stronie internetowej Izby niezwłocznie po ich uzgodnieniu i ustaleniu.

Z poważaniem

lek. wet. Zbigniew Wróblewski – Prezes W-MIL-W

Konferencja szkoleniowa i spotkanie integracyjne – Wierzba – 6-7 października 2018 r.

1

2

 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór.

Treść ogłoszenia