Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 28 października 2021 r. (czwartek).

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 26.10.2021 r.

Ogłoszenie – PRACA

Lecznica Weterynaryjna Ars-Vet w Ełku poszukuje do zespołu lekarza weterynarii na pełen etat.

Pracujemy w systemie zmianowym 8-15/12-19 oraz co drugą sobotę. Leczymy głównie psy i koty.

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie diagnostyczny: usg Vetus 7, rtg IPS Medical HF400; morfologia/biochemia Abaxis, vcheck itp.

Poszukujemy osoby zaangażowanej, chętnej do dalszego rozwoju, nie bojącej się wyzwań diagnostycznych.

Wynagrodzenie do ustalenia w zależności od doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą mailową arsvet.elk77@gmail.com lub telefoniczną 507177244.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej W-MIL-W

DELEGACI  na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 – wybrani w  wyborach  korespondencyjnych na VIII kadencję (2021 – 2025) – wynik po I terminie

Nr rejonu Nazwa rejonu Nazwisko i imię wybranego kandydata
  

 

      1

 

 

BARTOSZYCE

1.     Hamada Katarzyna

2.     Kloska Andrzej

3.     Wojnicz Tadeusz

4.     Żółciński Kazimierz

5.     Fatla Józef 

   2 BRANIEWO 1.     Marchewa Jadwiga

2.     Ławniczak Radomir 

   3 DZIAŁDOWO 1. Wydrachowski Jarosław

2.Cichoń Marta

3.Dzieńkowski Leszek

4.Matuszewska Karolina

   4 ELBLĄG grodzki 1.Makuła Maciej

2.Podlasz Magdalena 

   5 ELBLĄG ziemski 1.     Monkiewicz Anna

2.     Strzelecki Lech

3.     Bieńkiewicz Łukasz 

  

 

6

 

 

EŁK

1. Markowska Kamila

2. Walczak Piotr

3. Zyzman Jacek

4. Cituk Grzegorz

5. Dobrzycka-Guzek Małgorzata

6. Raczyńska-Zalewska Dominika 

7. Strzyżewska-Worotyńska Emilia

8. Sieradzki Krzysztof

9. Kiapśnia Wojciech 

   7 GIŻYCKO BRAK KANDYDATÓW – WYBORY NIE ODBYŁY SIĘ
   8 GOŁDAP 1.     Łukaszewicz Jacek

2.     Rafałko Bartłomiej 

   9 IŁAWA 1. Wacławska Agata

2.Skamarska Anna

3. Wielogórska Joanna

4. Matyjasik Hubert 

  10 KĘTRZYN 1.     Wyszkowska Maria

2.     Rudziński Krzysztof Jerzy

3.     Szklar Dariusz

4.     Warniełło Tomasz

5.     Bobrowski  Mirosław

6.     Kunda Marian 

  11 LIDZBARK WARMIŃSKI 1. Szewczuk Izabela

2.Hinc Marta

3. Jankowska Adrianna

4. Wrotek Janusz 

 

 

12

 

 

MRĄGOWO

1.     Wyszkowski Jacek

2.     Zyskowski Andrzej

3.     Doraczyński Michał

4.     Paradowski Bartłomiej

5.     Kopaniec Jerzy 

  13 NIDZICA BRAK  KANDYDATÓW – WYBORY NIE ODBYŁY SIĘ
  14 NOWE  MIASTO  LUBAWSKIE 1.     Kleps Grzegorz

2.     Liedtke Jan

3.     Sowińska Wioleta 

 

 15

 

OLECKO

1.Szymański Lech

2.Jasiecki Ryszard

3.Szumowicz Edyta 

 

 

16

 

 

OLSZTYN  I (UWM + PAN)

1.     Barański Wojciech

2.     Lewczuk Bogdan

3.     Koncicki Andrzej

4.     Wąsowicz Krzysztof

5.     Sobiech Przemysław

6.     Gajęcki Maciej

7.     Janowski Tomasz

8.     Szarek Józef

9.     Pidsudko Zenon

10.  Skarżyński Dariusz Jan

11.  Dzikowski Andrzej 

 

 

 17

 

 

OLSZTYN II (Inspekcja Wet.)

1.     Tułodziecki Jerzy

2.      Liedtke Katarzyna

3.     Koronowski Jerzy

4.     Zbanyszek-Kalinowska Magdalena

5.      Ficek Włodzimierz

6.     Wojciechowska Kamila

7.      Żukiel-Gorszanow Natalia

8.     Szulia Grażyna

 

 

 

 18

 

 

 

OLSZTYN III (ZLZ)

1.     Parys Piotr

2.     Obijalski Mirosław

3.      Cieplińska Katarzyna

4.      Parysiewicz-Szarek Barbara

5.     Blanda Marek

6.     Szarek-Bęska Anna

7.     Tworkowski Bogusław

8.      Ziółkowska Natalia

9.      Kowalczyk  Maciej

10.  Bartoszewicz Andrzej Bartosz

11.  Granica-Waśkowska Anna

12.  Kusiorska Paulina

13.  Szymański Mateusz

14.  Przeworski Adam

15.  Szymanowska Dominika

  19 OLSZTYN IV (A – Ł) W I terminie nie osiągnięto wymaganego udziału 50% członków rejonu.

Rada wyznaczy II ostateczny termin wyborów w tym rejonie wyborczym

(od  9 września.2021 r. do 7 października 2021 r)

  20 OLSZTYN V (M – Ż) BRAK KANDYDATÓW – WYBORY NIE ODBYŁY SIĘ 
  22 OLSZTYN ziemski W I terminie nie osiągnięto wymaganego udziału 50% członków rejonu .

Rada wyznaczy II ostateczny termin wyborów w tym rejonie wyborczym

(od 9 września 2021 r. do 7 października 2021 r.) 

 

  23

 

OSTRÓDA

 1.     Szubstarski Henryk

2.     Maciejek Krzysztof

3.     Kuras Mariusz

4.     Michalski Marek

5.     Aszkiełowicz  Anna

 

 

 

24

 

 

 

PISZ

 1.     Wróblewski Zbigniew

2.     Matysiak Andrzej

3.     Olchowy Ewa

4.     Sobiech Łukasz

5.     Siemieniuch Marta 

  25 SZCZYTNO W I terminie nie osiągnięto wymaganego udziału 50% członków rejonu.

Rada wyznaczy II ostateczny termin wyborów w tym rejonie wyborczym

(od 9 września 2021 r. do 7 października 2021 r.) 

 

 26

 

 WĘGORZEWO

 1.     Stępak Anna

2.     Mariak Adam

3.     Komarzyniec Marta 

Brak w wykazie rejonu  wyborczego  nr 21  wynika z  modyfikacji podziału Miasta Olsztyna na rejony wyborcze, dokonanej w 2016 r. (uchwała nr 95/2016/VI KRLW z dn. 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób)

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 7 września 2021 r. (wtorek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 03.09.2021 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina i apeluje

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina, że w dniu 1 września 2021 r. upływa  termin głosowania

w wyborach  delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii- w trybie korespondencyjnym – w rejonach wyborczych:

 Nr     3– DZIAŁDOWO

Nr   14  –   NOWE  MIASTO  LUBAWSKIE 

 Nr   22  –   OLSZTYN ziemski  

 Nr   25  –   SZCZYTNO 

Warunkiem ważności głosowania jest udział w nim co najmniej połowy ogólnej liczby lekarzy weterynarii przypisanych do danego rejonu.

Jeżeli udział ten okaże się mniejszy – Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyznaczy drugi ostateczny termin głosowania, a cała procedura będzie powtórzona.

Jeżeli i w  drugim  terminie udział lekarzy wet. w głosowaniu ponownie wyniesie poniżej połowy ogólnej liczby lekarzy w rejonie – wszystkie dotychczasowe działania wyborcze i poniesione koszty  będą bezskuteczne, zaangażowanie tych Koleżanek i Kolegów, którzy zgodzili się kandydować – zostanie zmarnowana, a rejon wyborczy zostanie bez reprezentacji w  Samorządzie przez następne cztery lata.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !

Uwzględniając powyższe okoliczności apeluję do Państwa o oddanie głosu we wskazanym terminie.  Ten niewielki wysiłek ze strony każdego z Państwa  ma bowiem istotne znaczenie dla  naszego zawodu i  Samorządu, ponieważ  daje  jedyną możliwość zapewnienia  naszej wspólnej reprezentacji, której zadaniem jest ciągłe przypominanie o roli naszego zawodu w gospodarce i społeczeństwie  oraz  upominanie się o to, co ważne dla nas wszystkich.

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego – na zastępstwo.

Nabór na zastępstwo inspektor-weterynaryjny

Okręgowa Komisja Wyborcza apeluje i przypomina

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. upływa  termin głosowania

w wyborach  delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii – w trybie korespondencyjnym – w rejonach wyborczych:

Nr   2   – BRANIEWO

 Nr   4  –  ELBLĄG grodzki

 Nr   5  –  ELBLĄG ziemski 

 Nr   9  –  IŁAWA

Nr  11 –  LIDZBARK WARMIŃSKI

 Nr  23  – OSTRÓDA

Warunkiem ważności głosowania jest udział w nim co najmniej połowy ogólnej liczby lekarzy weterynarii przypisanych do danego rejonu.

Jeżeli udział ten okaże się mniejszy – Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyznaczy drugi ostateczny termin głosowania, a cała procedura będzie powtórzona.

Jeżeli i w  drugim  terminie udział lekarzy wet. w głosowaniu ponownie wyniesie poniżej połowy ogólnej liczby lekarzy w rejonie – wszystkie dotychczasowe działania wyborcze i poniesione koszty  będą bezskuteczne, zaangażowanie tych Koleżanek i Kolegów, którzy zgodzili się kandydować – zostanie zmarnowana, a rejon wyborczy zostanie bez reprezentacji w  Samorządzie przez następne cztery lata.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Uwzględniając powyższe okoliczności apeluję do Państwa o oddanie głosu we wskazanym terminie.  Ten niewielki wysiłek ze strony każdego z Państwa  ma bowiem istotne znaczenie dla  naszego zawodu i  Samorządu, ponieważ  daje  jedyną możliwość zapewnienia  naszej wspólnej reprezentacji, której zadaniem jest ciągłe przypominania o roli naszego zawodu w gospodarcze i społeczeństwie  oraz  upominanie się o to, co ważne dla nas wszystkich.                                                                                             

Przewodniczący  Okręgowej Komisji Wyborczej 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki                           

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu ogłasza nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny:

Ogłoszenie

Okręgowa Komisja Wyborcza apeluje i przypomina

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. upływa  termin głosowania w wyborach  delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii- w trybie korespondencyjnym – w rejonach wyborczych :

 Nr   6– EŁK

 Nr   8  –  GOŁDAP

 Nr 15  –  OLECKO 

 Nr 24 –  PISZ 

Warunkiem ważności głosowania jest udział w nim co najmniej połowy ogólnej liczby lekarzy weterynarii przypisanych do danego rejonu.

Jeżeli udział ten okaże się mniejszy – Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyznaczy drugi ostateczny termin głosowania, a cała procedura będzie powtórzona.

Jeżeli i w  drugim  terminie udział lekarzy wet. w głosowaniu ponownie wyniesie poniżej połowy ogólnej liczby lekarzy w rejonie – wszystkie dotychczasowe działania wyborcze i poniesione koszty  będą bezskuteczne, zaangażowanie tych Koleżanek i Kolegów, którzy zgodzili się kandydować – zostanie zmarnowana, a rejon wyborczy zostanie bez reprezentacji w  Samorządzie przez następne cztery lata.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !

Uwzględniając powyższe okoliczności apeluję do Państwa o oddanie głosu we wskazanym terminie. Ten niewielki wysiłek ze strony każdego z Państwa  ma bowiem istotne znaczenie dla  naszego zawodu i  Samorządu, ponieważ  daje  jedyną możliwość zapewnienia  naszej wspólnej reprezentacji , której zadaniem jest ciągłe przypominania o roli naszego zawodu w gospodarcze i społeczeństwie  oraz  upominanie się o to, co ważne dla nas wszystkich. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. upływa  termin głosowania

w wyborach  delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii – w trybie korespondencyjnym – w rejonach wyborczych:

– Nr 1  – BARTOSZYCE

– Nr 10  – KĘTRZYN

– Nr 12  – MRĄGOWO 

– Nr 26 – WĘGORZEWO

Warunkiem ważności głosowania jest udział w nim co najmniej połowy ogólnej liczby lekarzy weterynarii przypisanych do danego rejonu.

Jeżeli udział ten okaże się mniejszy – Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyznaczy drugi ostateczny termin głosowania, a cała procedura będzie powtórzona.

Jeżeli i w  drugim  terminie udział lekarzy wet. w głosowaniu ponownie wyniesie poniżej połowy ogólnej liczby lekarzy w rejonie – wszystkie dotychczasowe działania wyborcze i poniesione koszty będą bezskuteczne, zaangażowanie tych Koleżanek i Kolegów, którzy zgodzili się kandydować – zostanie zmarnowana, a rejon wyborczy zostanie bez reprezentacji w  Samorządzie przez następne cztery lata.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Uwzględniając powyższe okoliczności apeluję do Państwa o oddanie głosu we wskazanym terminie.  Ten niewielki wysiłek ze strony każdego z Państwa  ma bowiem istotne znaczenie dla  naszego zawodu i  Samorządu, ponieważ  daje  jedyną możliwość zapewnienia  naszej wspólnej reprezentacji, której zadaniem jest ciągłe przypominania o roli naszego zawodu w gospodarcze i społeczeństwie  oraz  upominanie się o to, co ważne dla nas wszystkich.

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki