Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Karty sportowo-rekreacyjne – FORMULARZ KONTAKTOWY

Szanowni Państwo – Lekarze Weterynarii – Członkowie W-MIL-W!

Przekazujemy Państwu informację dotyczącą możliwości wykupienia karty sportowo-rekreacyjnej FitProfit lub FitSport.

Wszystkich zainteresowanych członków W-MIL-W prosimy o przesłanie zgłoszenia przez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na zgłoszenia czekamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Informacja o programie:

 • Uruchomienie programu nastąpi 1 stycznia 2018 r.
 • Do 10 dnia każdego miesiąca członek Izby zainteresowany rozpoczęciem korzystania z karty zgłasza się wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny powyżej).
 • Otrzymane zgłoszenia ( adresy e-mail) przekazywane są do realizatora programu.
 • Realizator przesyła na indywidualne adresy e-mail osób zgłoszonych wiadomość z linkiem aktywacyjnym, umożliwiającym dostęp do dedykowanej platformy internetowej gdzie po zalogowaniu zapoznają się Państwo z warunkami cenowymi i dokonają zakupu wybranej karty sportowo-rekreacyjnej poprzez system PayU.
 • Platforma internetowa jest dostępna dla użytkowników od 1 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc przystąpienia do programu.
 • Termin dokonywania płatności do 14 dnia każdego miesiąca ( na miesiąc następny ).
 • Do 29 dnia każdego miesiąca karty w imiennych kopertach realizator wysyła do biura Izby, skąd członkowie Izby je odbierają ( w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przesłania karty na wskazany adres po wcześniejszym uzgodnieniu – może to nieznacznie wydłużyć czas dostarczenia karty).
 • Posiadacze kart samodzielnie opłacają abonament w terminie do 14 dnia miesiąca ( na miesiąc następny) poprzez system PayU.
 • Nieopłacenie abonamentu w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja w udziału w programie.

 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie:

Treść ogłoszenia

XV posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 8 listopada 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w Biurze Izby do dnia 6 listopada 2018 r.

Ogłoszenie – Praca

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie oferuje pracę dla absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Nauki o Żywności.Szczegóły w załączniku.

Treść ogłoszenia

Spotkanie w sprawie RODO i ASF

Szanowni Państwo!

Kierownicy zakładów leczniczych dla zwierząt z terenu powiatu olsztyńskiego i m. Olsztyn:

       Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, działając w porozumieniu i współpracy z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego organizuje cykl spotkań z kierownikami zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzami wet. leczącymi trzodę chlewną na temat dwóch zagadnień:

 1. RODO w zakładach leczniczych dla zwierząt – informacje praktyczne
 2. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii przy zwalczaniu ASF

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. (piątek) w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarko-Weterynaryjnej, ul. Gietkowska 9 i, początek godz. 11,00.

Zachęcam do udziału w spotkaniu, ponieważ oba tematy są aktualne i bardzo istotne w działaniu każdego lekarza wet. świadczącego usługi  weterynaryjne w ramach ZLZ.

Uczestnikom spotkania – poza przekazaniem informacji, możliwością dyskusji i zadawania pytań – proponujemy również  materiały pomocnicze z zakresu RODO dla zakładów leczniczych dla zwierząt, które możemy przekazać zainteresowanym drogą elektroniczną bezpośrednio na spotkaniu lub po jego zakończeniu.

Na spotkanie zapraszamy kierowników ZLZ nie tylko z powiatu olsztyńskiego ale również wszystkich innych, którym odpowiada termin i miejsce spotkania.

Z poważaniem

lek. wet. Zbigniew Wróblewski – Prezes W-MIL-W

Ogłoszenie – PRACA – PIW Braniewo

Treść ogłoszenia

Obowiązek aktualizowania danych

W związku z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 19 września 2018 r. informujemy o obowiązku aktualizacji swoich danych, a w szczególności danych dotyczących miejsca pracy.

Informacja dot. „Życia Weterynaryjnego”

W związku z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 19 września 2018 r. wynikającymi z rosnących cen druku oraz dostępności wersji elektronicznej „Życia Weterynaryjnego” informujemy o możliwości składania wniosków do biura Izby w sprawie rezygnacji z otrzymywania papierowej wersji „Życia Weterynaryjnego”.

Zakłady lecznicze dla zwierząt w woj. warmińsko-mazurskim

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przekazuję Państwu informację o cennej inicjatywie podjętej przez pracowników naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która pozwoli ocenić zagrożenie epizootyczne na terenie poszczególnych powiatów, związane z występowaniem kleszczy.

Zachęcam i proszę o szeroki udział (pomoc) w badaniach, tym bardziej że nie spowoduje to dla Państwa zbytniego obciążenia dodatkową pracą, a zaowocuje  stworzeniem podstaw do opracowania „mapy” zagrożenia naszego województwa inwazją kleszczy twardych, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy województwa jak i lekarze weterynarii.

Badania będą prowadzone w cyklu 2-letnim, a kleszcze „z sezonu 2018” będą zbierane do końca listopada br. Szczegółowe informacje na ten temat i zasady przechowywania zebranych kleszczy oraz ich przekazywania do zespołu badawczego znajdą Państwo w złączonej informacji.

Prezes Rady W-MIL-W lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Kleszcze – badania

 

Konferencja historyczna we Lwowie

Organizatorzy: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

im. Stefana Grzyckiego, Ukraina

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Polska

mają zaszczyt zaprosić na konferencję historyczną:

Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej – weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej

SZCZEGÓŁY KONFERENCJI