Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

WAŻNE!!! Szkolenie podatkowe

Zapraszamy lekarzy weterynarii na szkolenie z udziałem Pana Edwarda Tomczyka z Kancelarii Podatkowej, które odbędzie się 3 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 11.00. w Hotelu na Skarpie (naprzeciwko Izby). 

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu – telefonicznie lub mailowo.

Komunikaty dla lekarzy weterynarii:

Obowiazkowy MPP

Pytania Biała Księga VAT

Objaśnienie_podatkowe PIT nowe 2019

VAT w działalności weterynarzy

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do Rejestru

Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO

Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO

zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 r

Objaśnienia_podatkowe_MPP

Wykaz podatników VAT

Życzenia

Prezentacja1

Praca Biura W-MIL-W w okresie świąteczno – noworocznym

Informujemy, że w dniach 24 grudnia (Wigilia)  i 27 grudnia (piątek) biuro W-MIL-W będzie nieczynne.

Dnia 31 grudnia (wtorek – Sylwester) biuro W-MIL-W czynne jest do godziny 12.00

Za zmiany i utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA w sprawie BDO!!!!

MŚ pismo ws. wpisu do rejstru BDO

Zgody na posiadanie i i stosowanie w celach medycznych preparatów dop. do obrotu jako produkty lecznicze

Informacja

Szkolenie lekarzy weterynarii

Szanowni Państwo!

Szkolenie lekarzy weterynarii z m. Olsztyn i powiatu olsztyńskiego odbędzie się w Hotelu na Skarpie, ul. Gietkowska 6 A (naprzeciwko wjazdu do Izby).

Początek szkolenia godz. 11.00.

Spotkanie szkoleniowe w Olsztynie

W odpowiedzi na wnioski wielu lekarzy weterynarii Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej organizuje spotkanie szkoleniowe, adresowane do wszystkich lekarzy weterynarii z m. Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, szczególnie wykonujących zawód w zakładach leczniczych dla zwierząt. Obecność lekarzy wet. z innych powiatów też jest mile widziana.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. ( środa ) o godz. 11,00 w siedzibie  tut. Izby w Olsztynie, ul. Gietkowska 9 i lub w innej sali  – zależnie od liczby uczestników.

Dlatego prosimy o obowiązkowe zgłoszenie swojej obecności w biurze Izby  telefonicznie       ( tel. 89/524-01-88 )  lub mailowo: izbaolwet@izbaolwet.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2019 r., ponieważ przy większej liczbie uczestników musimy z wyprzedzeniem wynająć odpowiednia salę.

Proponowana tematyka spotkania to:

  1. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii w aspekcie:
  2. zagrożenia ASF,
  3. przepisów o wystawianiu recept i stosowaniu leków przeznaczonych dla ludzi
  4. Kontakty z klientami i procedury zabezpieczające lekarzy wet. przed  nieuzasadnionymi lub wygórowanymi roszczeniami posiadaczy zwierząt.
  5. Odpowiedzialność etyczna i zawodowa lekarzy weterynarii w kontekście wzajemnych kontaktów między lekarzami i między zakładami  leczniczymi dla zwierząt.
  6. Ubezpieczenie OC a odpowiedzialność lekarza weterynarii.
  7. RODO – niezbędne zabezpieczenie danych osobowych w ZLZ w świetle aktualnych przepisów.
  8. Inne sprawy bieżące dot. wykonywania zawodu i funkcjonowania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Zachęcam do udziału w spotkaniu wszystkich lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie Miasta Olsztyna i pow. olsztyńskiego. Poza w/w tematami będzie bowiem okazja do przedyskutowania innych spraw zgłoszonych przez uczestników oraz  lepszego wzajemnego poznania się i nawiązania porozumienia – przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego, bezkolizyjnego i nacechowanego wzajemnym szacunkiem współistnienia na wspólnym terenie.

XXV posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 5 grudnia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w Biurze Izby do dnia 3 grudnia 2019 r.

APEL do lekarzy weterynarii

Apel do   lekarzy  weterynarii

wykonujących  czynności urzędowe z wyznaczenia

 

    Chciałbym zaprosić w imieniu Komitetu Organizacyjnego  na spotkanie ULW, które odbędzie się w dn. 24.11.2019r. w godz. 12.00-17.00. w  Bionanoparku  Łódź ul. Dubois 114/116

Jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie wprowadzi nowa ustawa i chcemy zebrać jak największą ilość lekarzy, którzy wykonują czynności urzędowe z wyznaczenia na nasze spotkanie. Dotyczy to wszystkich lekarzy wykonujących nadzór, nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, a także lekarzy wykonujących inne czynności urzędowe /pobieranie prób/, czy nadzór nad zdrowiem i hodowlą zwierząt rzeźnych.Wszyscy wiemy, że wprowadzenie tej ustawy to tak naprawdę być, albo nie być dla weterynarii  i obrona przed marginalizacją nadzoru weterynaryjnego. Samorządy weterynaryjne są tak silne, na ile mają silnych i zdeterminowanych  członków.

Obecni będą:  Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Prezesi Izb Okręgowych,  a także przedstawiciele pozarządowych  organizacji weterynaryjnych.

 

                                                                           Z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego

                                                                              lek. wet. Tomasz Pęcherzewski

                                                                                         tel. 886230693

XXIV posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 7 listopada 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w biurze Izby do dnia 5 listopada 2019 r.