Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Dolnośląska Izba L-W – Zaproszenie na V Weterynaryjny Rajd Samochodowy – 8 września 2018 r.

Ogłoszenie – Vet Off Road

 

UWAGA ZLZ!!! Ważny komunikat w sprawie odpadów!!!

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczącego odpadów.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

KOMUNIKAT

Przykładowy wzór oświadczenia

 

 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora wterynaryjnego.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenia – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór na wolne stanowiska.

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 2

Zaproszenie na Konferencję

Zaproszenie na konferencję naukową AKTUALNE WYZWANIA W HODOWLI BYDŁA

Pismo od Głównego Lekarza Weterynarii

Pismo GLW

RODO – szkolenie dla lekarzy weterynarii

RODO – szkolenie dla lekarzy weterynarii

Realizując postulaty członków, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza lekarzy weterynarii, w szczególności prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt na szkolenie na temat zasad ochrony danych osobowych  –  po zmianach wprowadzonych przez rozporządzenie unijne RODO i przepisy  krajowe.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 11,00  w sali konferencyjnej Hotelu „ Na Skarpie” przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie ( naprzeciwko wjazdu  do siedziby Izby ).

Szkolenie przeprowadzi adwokat Pani Alicja Neumann.

Czas trwania zajęć ok. 4 godzin.Będzie możliwość zadawania pytań.

Imienne zgłoszenia przyjmowane są w biurze Izby – telefonicznie lub e-mailowo – do 5 czerwca 2018 r. włącznie.

Zgłoszenie PESEL do CEIDG

Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. Dała na to dwa lata pod rygorem automatycznego wykreślenia z CEIDG. Czas mija 19 maja.
Dotyczy to firm zarejestrowanych przed 2011 rokiem , gdy po 19 maja nie będzie w ewidencji numeru PESEL, mogą być automatycznie usunięte z rejestru.
Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw miała na celu „wyczyszczenie” systemu CEIDG z wpisów, które:
* nie pozwalają zidentyfikować przedsiębiorcy na podstawie dostępnych baz publicznych
* nie były modyfikowane od momentu powstania systemu CEIDG

Czytaj więcej »

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynarii.

Treść ogłoszenia