Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Życzenia

Prezentacja1

Ogłoszenie o pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

Ogłoszenie

 

Pikieta protestacyjna środowiska medycznego 25.10.2017 godz.16.00

Szanowni Państwo

W imieniu samorządu lekarskiego zwracam się do wszystkich organizacji pacjentów o poparcie akcji protestacyjnej prowadzonej przez lekarzy rezydentów domagających się zwiększenia  zbyt niskich nakładów na ochronę zdrowia.

Samorząd lekarski od wielu lat postulował do kolejnych rządów o wzrost finansowania systemu opieki zdrowotnej umożliwiającego zapewnienie odpowiedniego poziomu leczenia, adekwatnego do wyzwań współczesnej medycyny. Permanentne niedofinansowanie tego sektora doprowadziło do aż tak dramatycznej formy protestu młodego pokolenia polskich lekarzy.

W imieniu środowiska medycznego proszę Państwa o  poparcie naszego protestu.  Będzie to wyrazem solidarności z osobami zaangażowanymi w akcję protestacyjną   bodźcem do kontynuowania  działań w celu zrealizowania postulowanych rozwiązań.

Prosimy o rozpowszechnienia informacji  w środowisku pacjentów o organizowanym proteście zawodów medycznych, który odbędzie się w dniu 25 października br. (środa)  godz. 16.00 na Rynku Starego Miasta w Olsztynie

W załączeniu materiały do ewentualnego rozpowszechnienia w środowisku.

 

Lek. Marek Zabłocki

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

Ulotka tekst

Plakat pikieta

Postulaty

 

 

 

Konferencja Szkoleniowa oraz spotkanie integracyjne – 11.11.2017 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

i

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – Oddział w Olsztynie

ZAPRASZAJĄ

lekarzy weterynarii

na

KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ nt. „Aktualne problemy parazytologiczne u zwierząt”

oraz SPOTKANIE INTEGRACYJNE

które odbędą się w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota)

w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie 7 (pow. piski)

Termin zgłoszeń i wnoszenia opłat – do 26 października 2017 r.

Szczegóły Konferencji Szkoleniowej

 

Pismo w sprawie tzw. „sterylobusów”

Pismo w sprawie świadczenia przez zakłady lecznicze dla zwierząt usług weterynaryjnych poza ich stacjonarną siedzibą przy pomocy mobilnych stanowisk udzielania świadczeń – opinia prawna.

Informacja prawna

KOMUNIKAT PREZESA KRLW – OSTRZEŻENIE W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW

Mając na uwadze liczne skargi i zgłoszenia napływające do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wskazujące na występowanie w ramach procesu wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących niepokojących i nieprawidłowych praktyk w dniu 10 października 2017 r. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wydał komunikat, którego treść znajduje się poniżej oraz na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Treść komunikatu

Bezpłatne badania diagnostyczne dla lekarzy weterynarii

Szanowni Państwo

Instytut Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie zaprasza lekarzy weterynarii do udziału w dwóch programach , w których uczestnicy będą mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań diagnostycznych  w kilku kierunkach , m.in. boreliozy, leptospirozy , bąblowca , alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych i innych . Badania odbywałyby się w Olsztynie , w wyznaczonym terminie ( do około końca października br. ) .

Warunkiem jest :

  • Zapoznanie się ze szczegółowymi materiałami zamieszczonymi poniżej .
  • Wybranie konkretnych rodzajów badań ( jedna osoba może zgłosić się do wielu kierunków badań wskazanych w obu realizowanych programach )
  • Zgłoszenie e-mailowo lub telefonicznie do biura Izby chęci uczestnictwa w konkretnych badaniach – do 18 września 2017 r.
  • Wypełnienie do każdego badania odrębnej , właściwej „ Deklaracji uczestnika projektu” wraz z odrębną „ Ankietą dotyczącą narażenia zawodowego na wybrane choroby odzwierzęce „ i przesłanie tych dokumentów do biura Izby – do 20 września 2017 r. – pocztą tradycyjną w formie podpisanego oryginału lub pocztą elektroniczną jako skan podpisanych dokumentów .

 

  1. Jeżeli liczba osób zgłoszony do tut. Izby wyniesie co najmniej 20 – to Izba zgłosi uczestnictwo grupy w programach , przekaże do Instytutu Medycyny Wsi Państwa deklaracje i ankiety oraz poinformuje Państwa o terminach badań . Jeżeli grupa będzie mniejsza – to o udziale w programie zadecyduje Instytut , a my Państwa poinformujemy o tej decyzji .
  2. Tych wszystkich , którzy są zainteresowani udziałem w programach , lecz przyjazd na badania do Olsztyna nie jest dla Nich zbyt dogodny  namawiam do kontaktu w tej sprawie z właściwym miejscowo Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.  Instytut Medycyny Wsi w Lublinie  przesłał bowiem wszelkie materiały również do wszystkich PIW i WIW na terenie kraju i według posiadach przez nas informacji niektóre Powiatowe Inspektoraty Weterynarii  indywidualnie włączyły się do programu , a badania wówczas prowadzone są w laboratoriach na terenie tych powiatów . Są  to jednak indywidualne lokalne  decyzje i  inicjatywy  Inspekcji Weterynaryjnej.

                                                             Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                                                                                                                              lek. wet. Zbigniew Wróblewski

 

Pismo przewodnie

Projekt nr 1 – opis

Projekt nr 1 – deklaracja i ankieta

Projekt nr 2 – opis

Projekt nr 2 – deklaracje

Jubileusz 50-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

Szanowni Państwo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obchodzi w tym roku Jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji w dniu 13 października 2017 roku odbędą się oficjalne uroczystości połączone ze zjazdem Absolwentów i spotkaniem towarzyskim. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach, które, mamy nadzieję, będą okazją do zapoznania się z osiągnięciami Wydziału, prowadzenia ożywionych dyskusji i wspomnień oraz spędzenia niezapomnianych chwil w gronie przyjaciół i znajomych. Prosimy również o propagowanie idei zjazdu Absolwentów w swoim środowisku.

Poniżej program obchodów.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową za pomocą wypełnionego formularza zgłoszenia udziału (formularz do pobrania na stronie internetowej http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/jubileusz-50-lecia-wydzialu/) na adres: wetolsztyn50@uwm.edu.pl do dnia 31 sierpnia  2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Olsztynie 13 października 2017 roku!

 

Z wyrazami należnego szacunku

Dziekan

Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki

KOMUNIKAT – treść poniżej

Czytaj więcej »

PIW Ełk – ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku ogłasza o nabór lekarzy weterynarii.

Treść ogłoszenia