Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 7 lipca 2022 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 05.07.2022 r.

Mając na względzie oczekiwania wnioskodawców co do sprawnego rozpatrzenia wniesionych spraw  mimo trwającego okresu urlopowo-wakacyjne i  dążąc do zapewnienia  kworum niezbędnego do podejmowania uchwał  – w/w posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego).

Kolejne  posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  planowane jest we wrześniu 2022 r.

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ogłasza o nabór na wolne stanowiska w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy ogłasza nabór na wolne stanowisko. Dokładne informacje zawarte są w ogłoszeniu poniżej:

TREŚĆ OGŁOSZENIA

PASZPORTY – Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

W nawiązaniu do pisma Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 maja 2022 r. przekazujemy Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczący paszportów dla zwierząt towarzyszących.

KOMUNIKAT

XXX Ogólnopolska Pielgrzymka lekarzy, pracowników i służb weterynaryjnych

Drodzy lekarze i pracownicy weterynarii!

Zapraszam na XXX Ogólnopolską Pielgrzymkę lekarzy, pracowników i służb weterynaryjnych, która odbędzie się jak zwykle w II niedzielę czerwca, 12 czerwca 2022 roku. Przybądźcie z rodzinami, z bliskimi i przyjaciółmi – bo to pielgrzymka szczególna -Jubileuszowa, po raz trzydziesty.

Początek – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu – o godzinie 11.00 (w tym roku już bez transmisji TV), następnie o godzinie 12.30 zbierzemy się w Kaplicy św. Józefa na konferencję, aby potem, ok. 14.00 udać się na Wały Jasnogórskie na Drogę Krzyżową.

W tym roku Mszy św. będzie przewodniczył po raz pierwszy jako duszpasterz Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ks. Rafał Zakrzewski z Białegostoku.

Wcześniej, od rana jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w Kaplicy Spowiedzi św. (spowiadają OO. Paulini).

Podobnie jak w czasie XXV Pielgrzymki pięć lat temu, dobrze byłoby gościć na Jasnej Górze u Matki Bożej poczty sztandarowe Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Izb Okręgowych – zbiórka delegacji ze sztandarami przed Mszą św. na placu przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu.

Jerzy Brusiło OFMConv, duszpasterz krajowy

ZMIANA ZASAD WYSTAWIANIA RECEPT RP – PASZE LECZNICZE

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Paweł Meyer wystosował pismo dotyczące zasad wystawiania przez lekarzy weterynarii recept (Rp), dawniej nazywanych zleceniami na pasze lecznicze.

TREŚĆ PISMA

PASZPORTY DLA ZWIERZĄT Z UKRAINY

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem DG SANTE PET paszporty dla zwierząt domowych nie mogą być wystawiane dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy, jeżeli te zwierzęta nie spełniają wszystkich wymagań przywozowych do UE (tj. w zakresie posiadania prawidłowego oznakowania, ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz satysfakcjonującego wyniku badania miareczkowania z zatwierdzonego laboratorium, który jest wymagany przy przemieszczeniu psów/kotów/fretek z Ukrainy).

TREŚĆ PISMA

 

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 2 czerwca 2022 r. (czwartek).

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 31.05.2022 r.

Ogłoszenie – PRACA

Nabór do pracy w charakterze inspektora weterynaryjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piszu.

Treść ogłoszenia

ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OD 1 MAJA 2022 R.

TREŚĆ – Uchwała – zmiana składki od 01.05.2022 r.

Składki – zał nr 1 do uchwały Zjazdu – wniosek bezrobotnego/doktoranta

Składki – zał nr 2 do uchwały Zjazdu – oświadczenie emeryta