Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii W-MIL-W na 2024 r.

Szanowni Państwo,

Jak co roku przesyłamy ofertę Ubezpieczenia OC i NNW na 2024 rok – WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZNIA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W WIADOMOŚCI PONIŻEJ ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH.

Ubezpieczenia zawodowe (OC i NNW lekarza weterynarii) na rok 2024 dla Członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Przypominamy, że dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa dla Członków Izby kończy się z dniem 02 lutego 2024 r.

Na 2024 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ponownie ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC i NNW na następujących warunkach:

 • Ubezpieczenia OC – suma gwarancyjna 20 000 PLN, franczyza redukcyjna 1 000 PLN
 • Ubezpieczenia NNW – suma gwarancyjna 10 000 PLN

Składa roczna (na 12 miesięcy) za pakiet ubezpieczeń OC i NNW – 81,00 PLN

Możliwe jest skorzystanie tylko z całego pakietu ubezpieczenia tj. OC oraz NNW, brak możliwości wyboru tylko jednego ubezpieczenia.

W sprawie przystąpienia do ubezpieczenia, prosimy o wpłaty na konto Izby nr 64 1240 5598 1111 0000 5031 2919 w tytule wpisując ubezpieczenie OC,NNW w kwocie 81,00 PLN w terminie do 26.01.2024r. Wpłata na konto jest równoznaczna z zgłoszeniem się do ubezpieczenia OC, NNW na 2024r.

WAŻNE!!

W związku z postępującą humanizacją zwierząt towarzyszących jak również rosnącą świadomością i roszczeniowością właścicieli zwierząt, wartość i ilość zgłaszanych roszczeń rośnie z roku na rok. Mając na uwadze zwiększoną wysokość szkód, zachęcamy do rozważenia podwyższenia sumy gwarancyjnej w formie nadwyżki względem ubezpieczenia organizowanego przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. 

Wszyscy Członkowie Izby Lekarsko–Weterynaryjnej mogą dodatkowo, we własnym zakresie skorzystać z ubezpieczenia:

 1. OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii (ubezpieczenie nadwyżkowe) z sumą nawet 1.000.000 PLN,
 2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (zakładu leczniczego dla zwierząt)
 3. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia o:
  • klauzulę na wypadek niezdolności do wykonywania zawodu lekarza-weterynarii-NOWOŚĆ!

W celu rozszerzenia zakresu ochrony, prosimy pobrać i przesłać wypełniony wniosek o doubezpieczenie na adres mailowy michal.olejnik@mentor.pl

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

Michał Olejnik (Mentor S.A.) pod nr tel.: +48 56 669 33 07

Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78

Do pobrania:

STANOWISKO PREZYDIUM KRLW WS NAZEWNICTWA ZLZ

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca uwagę, że nazwy własne zakładów leczniczych dla zwierząt nie mogą wprowadzać w błąd co do kategorii zakładu lub zawierać kategorię nieistniejącą w przepisach prawa dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt.

Stanowisko Prezydium KRLW

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 6 grudnia 2023 r. (środa)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 4 grudnia 2023 r.

„Neurologia – problemy neurologiczne starszych psów oraz czynniki, które je nasilają”

BEZPŁATNY WEBINAR
„Weterynaria w Praktyce” wspólnie z firmą Nestle
zaprasza

Obraz

Referat przedstawi 18 października 2023 r. o godz. 17:00 dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr., dypl. ECVN – europejski specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów.

Aby wziąć udział w webinarze należy wcześniej zapisać się wysyłając wiadomość na adres: akademiaproplan@elamed.pl

POSTĘP BADAŃ NAUKOWYCH NAD BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO W ŚWIETLE KONCEPCJI „JEDNO ZDROWIE”

Zaproszenie

Program

Plakat

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 26 października 2023 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 24 pażdziernika 2023 r.

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU ON-LINE

W imieniu Polskiego Instytutu Rozwoju zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w jednodniowych bezpłatnych szkoleniach on-line organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. pn.

REDUKCJA ZUŻYCIA ANTYBIOTYKÓW W HODOWLI

DROBIU, BYDŁA I ŚWIŃ

Informacje o szkoleniach

Głównym celem zadania jest podniesienie wiedzy lekarzy weterynarii, studentów weterynarii czwartego i piątego roku studiów oraz doradców rolniczych. Zadanie będzie realizowane w formie szkolenia on-line za pośrednictwem certyfikowanej platformy e-learningowej i komunikacyjnej.

Uczestnikiem szkolenia mogą być:

1) lekarze weterynarii, którzy uzyskali tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

2) studenci weterynarii czwartego i piątego roku studiów uczelni na kierunku weterynaria,

3) doradcy rolniczy, którzy posiadają uprawnienia i są wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego.

Szkolenia składają się z następujących obszarów tematycznych:

1) regulacji prawnych dotyczących zjawiska antybiotykooporności oraz strategii dotyczących tego obszaru,

2) antybiotykooporności (definicja, zagrożenia i skutki jakie ze sobą niesie m.in. dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska),

3) zużycia antybiotyków w Polsce (trendy w Unii Europejskiej),

4) działań podejmowanych w walce z antybiotykoopornością,

5) podnoszenia świadomości lekarzy weterynarii i producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie ograniczania stosowania antybiotyków,

6) zapobiegania chorobom i ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych – działania na poziomie gospodarstwa w hodowlach drobiu, bydła i świń.

Każde ze szkoleń kończy ankietą ewaluacyjną. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat. Szkoleniaodbędąsięwformuleon-linezapośrednictwemplatformye-learningowejClickmeetingwgodzinach9.00-16.00.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej przedstawiamy terminy szkoleń (stan na dzień 4 października br.):

 • Termin I – 18.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin II – 19.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin III – 20.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin IV – 23.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin V – 24.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin VI – 25.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin VII – 26.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin VIII – 27.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin IX – 30.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin X – 31.10.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XI – 06.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XII – 07.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XIII – 08.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XIV – 09.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XV – 10.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XVI – 13.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XVII – 14.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XVIII – 15.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XIX – 16.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XX – 17.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XXI – 20.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XXII – 21.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XXIII – 22.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)
 • Termin XXIV – 23.11.2023 r. (30 wolnych miejsc)

Jak się zgłosić?

Aby mogli Państwo wziąć udział w wybranym szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowego dostępnego pod adresem internetowym:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTHd9tdHxj0KlwL2LoI_H-spUcLjW6nKckI0IDXVQEgl5rGQ/viewform?usp=sf_link

Potwierdzenia zakwalifikowania się zostaną Państwu przesłane na wskazane adresy poczty elektronicznej. Sugerujemy zapisanie się na szkolenie jak najszybciej po otrzymaniu zaproszenia. Po sprawdzeniu kwalifikowalności zgłoszenia oraz jego akceptacji uczestnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji drogą elektroniczną. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na preferowany termin decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 pod numerem tel.: +48 536 237 684 lub +48 576 370 136 oraz e-mail: mrrw@pir.edu.pl

Zaproszenie

Program szkolenia

 

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 29 sierpnia 2023 r.

KONFERENCJA ORAZ KLINICZNE WARSZTATY DLA LEKARZY WETERYNARII 9–10.09.23

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie współorganizuje z Wojciechem Pawlickim Advanced Solutions kolejną edycję Konferencji oraz Klinicznych Warsztatów dla Lekarzy Weterynarii w dniach 9–10 września 2023 r. w nadmorskim 5* Hotelu Król Plaza SPA&Wellness w Jarosławcu, ul. Słoneczna 10A/5 oraz w Przychodni Dla Zwierząt A.T. Pokrzywka, ul. Zimowa 2 w Koszalinie.
Uprzejmie informujemy, że rejestracja na powyższe wydarzenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.
Link do formularza poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVxJotfouTtXqLAIzGmfm9wHAFrd9aN1scdpRYFQtMEQHqg/viewform

Informacja o wydarzeniu znajduje się również na stronie Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie www.zachizbawet.pl w zakładce aktualności.

Zaproszenie

Agenda

Wykładowcy

POWIADAMIANIE INSPEKCJI SANITARNEJ O ZAKAŻENIACH WIRUSEM A/H5N1

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą kierowaną do zakładów leczniczych dla zwierząt o niezwłoczne przekazywanie informacji o przypadkach podejrzenia zakażenia zwierząt towarzyszących wirusem A/H5N1 do powiatowych inspektoratów sanitarnych. Informacja ta powinna w szczególności uwzględniać dane osób, które miały kontakt z podejrzanym o zakażenie zwierzęciem.

Pismo GLW