Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia

Pismo OZZPIW

Pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Pismo

 

Życzenia

Prezentacja1

UWAGA – BIURO NIECZYNNE!!!

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dot. wysyłki paszportów: druki paszportów w okresie świątecznym i noworocznym będą wysyłane w następujących dniach – 21 grudnia 2018 r. (piątek), 28 grudnia 2018 r. (piątek), 2 stycznia 2019 r. (środa).

Kondolencje

Szanownemu Panu

Lek. wet. Zbigniewowi Wróblewskiemu

Prezesowi Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają: Rada, Koleżanki i Koledzy oraz pracownicy biura

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

RECEPTY – informacja

Pismo w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia

XVI posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 13 grudnia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać do biura Izby do dnia 11 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia