Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska ZPLW w Braniewie i Piszu

Ogłoszenie o wolnym stanowisku ZPLW w Piszu

OŚWIADCZENIE wyższe stanowisko w sc konkurs ZPLW Pisz

Ogłoszenie o wolnym stanowisku ZPLW w Braniewie

OŚWIADCZENIE wyższe stanowisko w sc konkurs ZPLW Braniewo

 

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 21 marca 2024 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 19 marca 2024 r.

BEZPŁATNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA „JAK BYĆ DOBRYM „PRAKTYKUJĄCYM” LEKARZEM WETERYNARII” – 28.02.2024 R.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej on-line nt.

Jak być dobrym „praktykującym” lekarzem weterynarii

w dniu 28 lutego 2024 r. (środa) w godz. 18:00 – 21:00.

W ramach Konferencji odbędą się dwa wykłady:

  1. dr. n. wet. Andrzeja Dzikowskiego (Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie)

– Rodzaje usług lekarsko-weterynaryjnych a obowiązki w świetle prawa cywilnego;

2. prof. dr. hab. Józefa Szarka (Przychodnia Weterynaryjna Pulsar w Olsztynie)

– Błędy w sztuce lekarsko-weterynaryjnej a zaniedbania z uwzględnieniem dokumentacji i komentarzy.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z biurem izby pod numerem telefonu: 89/524 01 88

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”

komitety PL

Program – konferencja owady 2024r.

https://owady2024.syskonf.pl/

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 8 lutego 2024 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 6 lutego 2024 r.

Konferencja historyczna „Ocalić od zapomnienia: z dziejów wyższej uczelni weterynaryjnej we Lwowie” – 01.02.2024 r.

KONFERENCJA-PLAKATKonferencja historyczna – zaproszenie

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii W-MIL-W na 2024 r.

Szanowni Państwo,

Jak co roku przesyłamy ofertę Ubezpieczenia OC i NNW na 2024 rok – WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZNIA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W WIADOMOŚCI PONIŻEJ ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH.

Ubezpieczenia zawodowe (OC i NNW lekarza weterynarii) na rok 2024 dla Członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Przypominamy, że dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa dla Członków Izby kończy się z dniem 02 lutego 2024 r.

Na 2024 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ponownie ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC i NNW na następujących warunkach:

  • Ubezpieczenia OC – suma gwarancyjna 20 000 PLN, franczyza redukcyjna 1 000 PLN
  • Ubezpieczenia NNW – suma gwarancyjna 10 000 PLN

Składa roczna (na 12 miesięcy) za pakiet ubezpieczeń OC i NNW – 81,00 PLN

Możliwe jest skorzystanie tylko z całego pakietu ubezpieczenia tj. OC oraz NNW, brak możliwości wyboru tylko jednego ubezpieczenia.

W sprawie przystąpienia do ubezpieczenia, prosimy o wpłaty na konto Izby nr 64 1240 5598 1111 0000 5031 2919 w tytule wpisując ubezpieczenie OC,NNW w kwocie 81,00 PLN w terminie do 26.01.2024r. Wpłata na konto jest równoznaczna z zgłoszeniem się do ubezpieczenia OC, NNW na 2024r.

WAŻNE!!

W związku z postępującą humanizacją zwierząt towarzyszących jak również rosnącą świadomością i roszczeniowością właścicieli zwierząt, wartość i ilość zgłaszanych roszczeń rośnie z roku na rok. Mając na uwadze zwiększoną wysokość szkód, zachęcamy do rozważenia podwyższenia sumy gwarancyjnej w formie nadwyżki względem ubezpieczenia organizowanego przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. 

Wszyscy Członkowie Izby Lekarsko–Weterynaryjnej mogą dodatkowo, we własnym zakresie skorzystać z ubezpieczenia:

  1. OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii (ubezpieczenie nadwyżkowe) z sumą nawet 1.000.000 PLN,
  2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (zakładu leczniczego dla zwierząt)
  3. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia o:
    • klauzulę na wypadek niezdolności do wykonywania zawodu lekarza-weterynarii-NOWOŚĆ!

W celu rozszerzenia zakresu ochrony, prosimy pobrać i przesłać wypełniony wniosek o doubezpieczenie na adres mailowy michal.olejnik@mentor.pl

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

Michał Olejnik (Mentor S.A.) pod nr tel.: +48 56 669 33 07

Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78

Do pobrania:

STANOWISKO PREZYDIUM KRLW WS NAZEWNICTWA ZLZ

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca uwagę, że nazwy własne zakładów leczniczych dla zwierząt nie mogą wprowadzać w błąd co do kategorii zakładu lub zawierać kategorię nieistniejącą w przepisach prawa dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt.

Stanowisko Prezydium KRLW

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 6 grudnia 2023 r. (środa)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 4 grudnia 2023 r.

„Neurologia – problemy neurologiczne starszych psów oraz czynniki, które je nasilają”

BEZPŁATNY WEBINAR
„Weterynaria w Praktyce” wspólnie z firmą Nestle
zaprasza

Obraz

Referat przedstawi 18 października 2023 r. o godz. 17:00 dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr., dypl. ECVN – europejski specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów.

Aby wziąć udział w webinarze należy wcześniej zapisać się wysyłając wiadomość na adres: akademiaproplan@elamed.pl