Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 lutego 2020 roku zmarła,
przeżywszy 27 lat

lek. wet. DOMINIKA RZĄP

ukochana Córka, Siostra, Przyjaciółka, Koleżanka, Doktorantka UWM

Była wspaniałym człowiekiem, kochająca, zawsze uśmiechnięta, otwarta na ludzi i na świat, pomocna, pełna życia i ambitna.

Na zawsze pozostanie w sercach wielu.

Msza żałobna zostanie odprawiona w czwartek 27 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Krzynowłodze Wielkiej, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Pogrążeni w żałobie – Rodzina i Przyjaciele

Przychodnia Weterynaryjna PULSAR w Olsztynie – PRACA

Przychodnia Weterynaryjna Pulsar, mieszcząca się w Olsztynie, szuka lekarza weterynarii do pracy od marca, na samodzielnym stanowisku w systemie dwuzmianowym + jeden weekend w miesiącu. Posiadamy dwa gabinety internistyczne, aparat USG, sprzęt do wykonywania zdjęć RTG, sprzęt laboratoryjny do wykonywania badań biochemicznych oraz morfologii krwi. Oferujemy pracę w przyjaznym zespole lekarzy specjalistów  i technika weterynarii. Oczekujemy co najmniej rocznego stażu samodzielnej pracy ze zwierzętami towarzyszącymi, chęci do rozwijania się i pogłębiania swojej wiedzy, energiczności i uśmiechu na twarzy :)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na maila: kontakt@pulsar.olsztyn.pl

XXVI posiedzenie Rady WMILW

Informujemy, że dnia 30 stycznia 2020 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w biurze Izby do 28 stycznia 2020 r.

Pismo GIW – procedury dot. produktów leczniczych

Pismo GIW

XVI Kongres PTNW 17-19 września 2020 r.

068-05-20 Plakat Informacja o Kongresie PTNW 2020

Szkolenie dla lekarzy weterynarii z pow. iławskiego

Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Iławie organizuje spotkanie szkoleniowe, adresowane do wszystkich lekarzy weterynarii z powiatu iławskiego, szczególnie wykonujących zawód w zakładach leczniczych dla zwierząt.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. ( czwartek ) o godz. 10,00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie.

Proponowana tematyka spotkania to:

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii w aspekcie:
zagrożenia ASF,
przepisów o wystawianiu recept i stosowaniu leków przeznaczonych dla ludzi
Kontakty z klientami i procedury zabezpieczające lekarzy wet. przed nieuzasadnionymi lub wygórowanymi roszczeniami posiadaczy zwierząt.
Odpowiedzialność etyczna i zawodowa lekarzy weterynarii w kontekście wzajemnych kontaktów między lekarzami i między zakładami leczniczymi dla zwierząt.
Ubezpieczenie OC a odpowiedzialność lekarza weterynarii.
RODO – niezbędne zabezpieczenie danych osobowych w ZLZ w świetle aktualnych przepisów.
Inne sprawy bieżące dot. wykonywania zawodu i funkcjonowania zakładów leczniczych dla zwierząt.
Zachęcam do udziału w spotkaniu wszystkich lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie powiatu iławskiego. Poza w/w tematami będzie bowiem okazja do przedyskutowania innych spraw zgłoszonych przez uczestników oraz lepszego wzajemnego poznania się i nawiązania porozumienia – przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego, bezkolizyjnego i nacechowanego wzajemnym szacunkiem współistnienia na wspólnym terenie.

XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Dolnośląska  Izba  Lekarsko – Weterynaryjna oraz Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

przy wsparciu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

zapraszają lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na

XIII Mistrzostwa  Polski  Lekarzy  Weterynarii w  Narciarstwie  Alpejskim

Zawody odbędą się 29.02.2020r. (sobota),

w KAMIENICY koło Stronia Śląskiego na Dolnym Śląsku (Masyw Śnieżnika).

Początek ok. godz. 9.30, Stacja Narciarska Kamienica.

Czytaj więcej »

PIW Iława – informacja o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego

Informacja nr 1

Informacja nr 2

Pomoc dla Kacpra

plakat_chory_wnuczek-min_1

UBEZPIECZENIE OC i NNW NA 2020 R.

Informujemy, że dotychczasowe umowy dotyczące ubezpieczenia OC i NNW  lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej wygasają: z dniem 2 lutego 2020 r. (OC i NNW).

Na 2020 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ponownie ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC i NNW na tych samych warunkach jak w ubiegłym roku.

Kwota ubezpieczenia OC – 26 zł / na cały rok

Kwota ubezpieczenia NNW – 18 zł / na cały rok

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu i NNW (na 2020 rok)  prosimy przesyłać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie do 24 stycznia 2020 r. 

Również do 24 stycznia 2020 r. prosimy dokonać wpłaty należnych składek z tytułu wybranego ubezpieczenia.

Wpłaty składek z tytułu ubezpieczenia OC i NNW należy dokonywać na rachunek Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

Materiały informacyjne dotyczące ubezpieczenia z zakresu OC i NNW wraz z wzorem deklaracji.

Deklaracja OC i NNW- 2020

ULOTKA_WarMazILW

ULOTKA_WarMazILW

zakres_ubezpieczenia

zakres_ubezpieczenia