Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy, Lekarzy Weterynarii i pracowników medycznych w Compak Sportingu

1 (002)

Życzenia

post_easter_grafika_bez_zyczenRadosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

oraz miłych chwil w rodzinnym gronie

życzy w imieniu Rady WMILW

Prezes lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii WMILW

Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaprasza Delegatów na

Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii w  Olsztynie

w dniu 16 kwietnia 2023 r. (niedziela)

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie – Kortowo ul. M. Oczapowskiego 14 – aula im. prof. K. Markiewicza

Początek – godz. 11,00  

   W imieniu Rady – Prezes lek. wet. Jacek Łukaszewicz

BADANIE WYPALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY WETERYNARII

083-02-23 KILW do OILW dot. ankiety ws zdrowia psychicznego lek. wet_page-0001.jpg

XVI Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa KRLW

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na XVI Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa KRLW, które odbędą się w dniach 26-28 maja 2023 roku w Porcie Góra Wiatrów Trygort k/Węgorzewa.

Poniżej znajdą Państwo pełną treść ogłoszenia oraz kartę zgłoszenia:

Treść ogłoszenia

Regaty-2023-Karta-zgłoszenia-załogi

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 16 kwietnia 2023 r. (niedziela)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 13 kwietnia 2023 r.

KONFERENCJA NAUKOWA „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”

Organizator: Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Termin:14-15 czerwca 2023

Miejsce: Aula im. prof. H. Janowskiego, ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn

Zgodnie z przepisami UE przetworzone białko zwierzęce (PAP – Processed Animal Protein) z owadów może być wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt towarzyszących, zwierząt akwakultury, drobiu i świń, oraz żywności jako „novel food”.

W ostatnich latach w wielu krajach świata obserwowany jest rozwój hodowli owadów w dużej, fermowej skali, jak również w mniejszej, rozdrobnionej, na bazie potencjału małych gospodarstw rolnych.

Konferencja jest jedną z dróg rozpowszechnienia wiedzy wśród społeczeństwa na temat wykorzystania białka owadziego w produkcji pasz i żywności.

Zostaną przedstawione najnowsze badania i opracowania naukowe w tym zakresie. Poza tym konferencja ma pełnić rolę integracyjną w stosunku do osób zainteresowanych hodowlą i przetwórstwem owadów.

Po wprowadzeniu do żywności kolejnych owadów na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/188 z dnia 10 lutego 2022 r.

zezwalającego na wprowadzenie na rynek mrożonych, suszonych i sproszkowanych postaci Acheta domesticus jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283, w polskich mediach pojawia się coraz więcej opinii i komentarzy na ten temat. Wiele z tych opinii wynika z fobii i wstrętu do konsumpcji owadów, ale przede wszystkim z braku rzetelnej wiedzy na temat hodowli, przetwórstwa i wykorzystania owadów na paszę i żywność.

Adres strony internetowej:

https://owady14-15-06-2023.syskonf.pl

mail: owad2023@uwm.edu.pl

2 Program final IFFF

     Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

          Dr hab. Tadeusz Bakuła prof. UWM

Szkolenie: „Choroby pazurów u psów i kotów” 28.02.2023 r.

Informuję, że Laboklin Polska Sp. z o. o. organizuje swoim klientom lekarzom weterynarii bezpłatne szkolenie w języku angielskim w formie webinaru.

Tematem szkolenia są: „Choroby pazurów u psów i kotów”. Webinar będzie miał miejsce 28 lutego (wtorek) 2023 r. w godzinach 19.00 – 19.45. Prelegentem będzie dr Carmen Lorente-Mendez, która omówi badanie i rozpoznawanie zmian występujących w obrębie pazurów, jak i chorób, które mogą powodować patologię pazurów. Dane wykładowcy w załączonym pliku.

Celem uzyskania linku do uczestniczenia w wykładzie proszę skontaktować się mailowo z jego organizatorami: szkolenia@akademialaboklin.pl

PLIK: Dr Carmen Lorente-Méndez

Józef Szarek

Przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Lekarzy Weterynarii

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 9 marca 2023 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 6 marca 2023 r.

Rozporządzenie UE w sprawie środków przeciwdrobnoustrojowych i grup środków przeciwdrobnoustrojowych wymienionych w załączniku, których nie stosuje się w weterynaryjnych produktach leczniczych ani w paszy leczniczej

Rozporządzenie UE w sprawie środków przeciwdrobnoustrojowych i grup środków przeciwdrobnoustrojowych wymienionych w załączniku, których nie stosuje się w weterynaryjnych produktach leczniczych ani w paszy leczniczej.

Grupy  środków wymienionych w rozporządzeniu są zabronione do stosowania u zwierząt (dotyczy też recept).

W/w rozporządzenie weszło w życie 09.02.2023r.

Treść rozporządzenia