Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Zgłoszenie PESEL do CEIDG

Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. Dała na to dwa lata pod rygorem automatycznego wykreślenia z CEIDG. Czas mija 19 maja.
Dotyczy to firm zarejestrowanych przed 2011 rokiem , gdy po 19 maja nie będzie w ewidencji numeru PESEL, mogą być automatycznie usunięte z rejestru.
Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw miała na celu „wyczyszczenie” systemu CEIDG z wpisów, które:
* nie pozwalają zidentyfikować przedsiębiorcy na podstawie dostępnych baz publicznych
* nie były modyfikowane od momentu powstania systemu CEIDG

Czytaj więcej »

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynarii.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o pracę

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko INSPEKTOR WETERYNARYJNY ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

Treść ogłoszenia

XIV Warsztaty Sekcji Dermatologii PSLWMZ

CCI20180418CCI20180418_0001

XIII Mistrzostwa Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa KRLW – 18-20.05.2018 r.

Szanowni Państwo – Lekarze Weterynarii!

W dniach 18-20 maja 2018 r. odbędą się XIII Mistrzostwa Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa KRLW.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem poniżej.

XIII Mistrzostwa Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa KRLW

Karta zgłoszenia załogi

 

Konferencja Weterynaryjna w Olsztynie „Klinika Chorób Małych Zwierząt”

RMZ Klinika 1

Czytaj więcej »

Życzenia

4e114da31d078e9e95293563c13e992c..

Ogłoszenie – PRACA

PLW w Ostródzie ogłasza o nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Treść ogłoszenia