Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

WYWIAD Z PREZESEM KIL-W NA TEMAT SYTUACJI FINANSOWEJ IW

http://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci

Sytuacja kadrowo-finansowa w Inspekcji Weterynaryjnej

http://praca.interia.pl/news-nie-bedzie-komu-walczyc-z-pomorem-weterynarze-odejda-jesli-n,nId,2548257

Fundacja „SENIOR”

W związku z zakończeniem roku podatkowego i rozliczaniem jego wyników zachęcam do przekazywania 1% podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym za 2017 rok oraz innych darowizn na rzecz Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”.

Dla ułatwienia przypominam KRS Fundacji 0000 27 89 39 oraz nr rachunku bankowego dla indywidualnych darowizn PKO BP SA. XV Oddz. Centrum Warszawa

68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

Dzięki Naszej ofiarności już jest możliwa określona pomoc coraz liczniejszej grupie Naszych Koleżanek i Kolegów, których sytuacja życiowa jest trudna. Jednak potrzeby stale rosną i mam nadzieję, że Państwa ofiarność nie zawiedzie.

Poza tym nigdy nie wiemy, czy kiedyś z różnych względów nie znajdziemy się w tej grupie potrzebujących.

Prezes W-MIL-W – lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Ogłoszenie – praca

PLW w Ostródzie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Ogłoszenie

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KAMPANII WIZERUNKOWEJ

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza lekarzy weterynarii zainteresowanych uczestnictwem w przygotowywanej kampanii wizerunkowej zawodu lekarza weterynarii, której celem jest zwiększenie prestiżu i znaczenia społecznego zawodu poprzez pokazanie wszystkich aspektów pracy oraz ich dnia codziennego. Szukamy aktywnych w internecie lekarzy weterynarii mających podstawową wiedzę o prowadzeniu kont na najpopularniejszych serwisach społecznościowych oraz prowadzących regularne aktywności w ramach swoich profili i/lub stron.

Czytaj więcej »

Zmiany w podatkach w 2018 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy krótką informację na temat zmian w podatkach, przygotowaną przez Pana Edwarda Tomczyka – biegłego Rewidenta Konsultanta Vademecum Głównego Księgowego Wolter Kluwer, który 11 stycznia 2018 r. przeprowadził szkolenie podatkowe dla członków W-MIL-W.

Zmiany w podatkach w 2018 r.

VI Konferencja Weterynaryjna „Aktualne problemy w stadach bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej”

zaproszenie Licheń dojazd i rejestracjazaproszenie Licheń mówcy i tematy

UWAGA lekarze weterynarii wystawiający paszporty

Informację o wydaniu paszportu lekarz weterynarii umieszcza w programie niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia wystawienia paszportu.

Uchwała Nr 14/2017/VI KRLW z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwał KRLW z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących – pdf

Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii W-MIL-W na 2018 r.

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy ofertę Allianz dotyczącą ubezpieczenia lekarzy weterynarii – członków naszej Izby – w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – na okres 1 roku .

Ubezpieczenia mają charakter dobrowolny, jednak namawiamy do skorzystania z tej oferty – zarówno ze względu na ryzyko związane z wykonywaniem zawodu, jak i wzrastającą świadomość i roszczeniowość posiadaczy zwierząt. Rada Lekarsko-Weterynaryjna po raz kolejny  wybrała ofertę ALLIANZ ze względu na dotychczasową dobrą współpracę, szczególnie w zakresie likwidacji szkód oraz fakt, iż  wysokość  składki pozostała na ubiegłorocznym poziomie. Do oferty Allianz dołączamy również stosowną deklarację , którą po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przekazać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej , ul. Gietkowska 9 i , 10-170 Olsztyn   – pocztą, faksem ( 89-524-01-88 ) lub e-mailem : izbaolwet@op.pl

Termin składania deklaracji – do 26.01.2018 r.

Należne składki – płatne 1-razowo ( OC – 188,00 zł od osoby, NNW – 112,00 zł , OC+NNW – 300,00 zł ) należy wpłacać na rachunek Izby:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919 lub w kasie Izby.

Deklaracja

Oferta OC

OWU – NNW

OWU – OC

UWAGA! SZKOLENIE W SPRAWIE ZMIAN W PODATKACH

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje szkolenie nt.:

Zmiany w podatkach wprowadzone w 2017 r. i planowane do wprowadzenia w 2018 r.”

przeznaczone dla lekarzy weterynarii – członków W-MIL-W lub osób prowadzących ich sprawy finansowe.

Trener: Edward Tomczyk biegły Rewident Konsultant Vademecum Głównego Księgowego Wolter Kluwer

Termin: 11 stycznia 2018 r. ( czwartek) godz. 12,00

Miejsce: sala konferencyjna w Hotelu „Na Skarpie”, Olsztyn, ul. Gietkowska 6 A ( naprzeciwko wjazdu do Izby )

Zagadnienia :

 1. Wprowadzenie
 2. Vat podstawowe zmiany
  1. Podatnik zwolniony podmiotowo z Vat
  2. Warunki powrotu do zwolnienia podmiotowego
  3. Jednolity Plik Kontrolny ( JPK)
 3. Zmiany w Ustawie o rachunkowości i zasadach prowadzenia PKPiR
 4. Zmiany w CIT i PIT
  1. Wybór formy opodatkowania
  2. Wybór formy wpłacania zaliczek na podatek
  3. Prezentacja zmian w CIT i PIT
 5. Płatności gotówkowe a KUP.
 6. Zmiany w ordynacji podatkowej i zasadach
 7. 100 Zmian dla Firm – pakiet ułatwień dla biznesu
 8. Konsultacje

Wszystkich zainteresowanych prosimy o :

 1. Zgłoszenie mailowe udziału w szkoleniu na adres tut. Izby ( izbaolwet@op.pl), ponieważ liczba miejsc w sali konferencyjnej jest ograniczona.
 2. Skierowanie do Izby w formie mailowej pytań w interesujących kwestiach, co ukierunkuje tematycznie i usprawni przebieg szkolenia.

Na zgłoszenia uczestnictwa i pytania czekamy do godz. 11,00 w dniu 10 stycznia 2018 r.