Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat nr 1 Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego

Komunikat nr 1 na czas protestu 12.08.22

Pismo do MRiRW ws. protestu

Pismo do H. Kowalczyka ws. protestu

zał. 1. P.W. List Otwarty do H. Kowalczyka

Opublikowane-w-dniu-10-sierpnia-rozporządzenie-o-wynagrodzeniach

 

IV KONFERENCJA NAUKOWA ETYKA LEKARZA WETERYNARII

Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej

Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

IV Konferencja Naukowa

ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – ZNACZENIE DLA SAMORZĄDU

Treść ogłoszenia

Karta zgłoszenia

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ogłasza nabór kandydatów do wyznaczeń do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r.

Więcej informacji wraz z dokumentami do pobrania na stronie BIP :

https://www.bip.ostroda.piw.gov.pl/index.php?idg=2&id=47&x=2

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH Z WICEPREMIEREM H. KOWALCZYKIEM

Komunikat Porozumienia Warszawskiego po rozmowach z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH Z WICEPREMIEREM H. KOWALCZYKIEM

Apel do wszystkich lekarzy weterynarii

pobrane

 

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego  publikujemy w załączeniu:

1. Apel Komitetu Protestacyjnego APEL DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII oraz PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ w sprawie poparcia i uczestnictwa w akcji protestacyjnej wraz z załącznikami

2. List otwarty do Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

P.W.-Apel-do-lek-wet-o-poparcie-protestu

P.W.-List-Otwarty-do-H.-Kowalczyka-nagłówek

załącznik-1.-Porozumienie-Warszawskie-Proj.-rozp.-ws.-wynagrodzeń

załącznik-2.-MRiRW-Projekt-rozporządzenia-wynagrodzenia

Poniżej link:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?cKonAsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1601464-henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi&utm_term=cKonAsb%2Bpl

pod którym można złożyć podpis (włącznie z SMS) pod załączonym listem otwartym do Ministra wyrażającym sprzeciw wobec treści projektu rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH W MRiRW W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ

Treść KOMUNIKATU

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń

Publikujemy projekt Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, z prośbą o przekazanie uwag do dnia 18 lipca 2022 r.do biura Izby

Projekt-rozporządzenia-wynagrodzenia-szablon-04.07.2022

2022.06.28-OSR_wynagrodzenia

Ogłoszenie – PRACA

Ogł

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ogłasza potrzebę dokonania wyznaczeń do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r.

Więcej informacji wraz z dokumentami do pobrania na stronie BIP:

https://www.bip.ostroda.piw.gov.pl/index.php?idg=2&id=47&x=2