Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrologi

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Ś. P. 

Lek. wet. BOHDANA STASZKO

Zastępcy Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  29 kwietnia  2021 r. ( czwartek ) o godz. 13,30  w Grekokatolickiej Parafii Katedralnej Matki Bożej  przy ul. Lubelskiej 12  w Olsztynie, a następnie na cmentarzu w Barczewie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Bohdana Staszko

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2021 r. odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. Stanisława Anna Sołowiej

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na dużym cmentarzu komunalnym w Pasłęku.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Stanisławy Anny Sołowiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet. MIROSŁAW TOMASZ KARCZEWSKI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie

należący do grona współtwórców Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii Warmii i Mazur, wieloletni członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, za zasługi dla Samorządu Zawodowego odznaczony odznaką Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  – „ Meritus”. Oddany pracy zawodowej i środowisku zawodowemu, dobry człowiek  pełen empatii i troski o innych, którego będzie nam brakowało, chociaż pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 9,30 modlitwą różańcową w Kościele Miłosierdzia Bożego  w Olsztynie, przy ul. Barcza 2. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 10.00, a po Mszy Zmarły zostanie złożony do grobu na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

 Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Mirosława Tomasza Karczewskiego

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 września 2020 r., po ciężkiej  chorobie odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. ANNA  DANUTA  WASILEWSKA

należąca  do zasłużonego i zacnego grona współtwórców Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii Warmii i Mazur budowanego na fundamentach „Solidarności”. Aktywna, zaangażowana i nieprzerwanie działająca na rzecz  zawodu  począwszy od  Zjazdu Założycielskiego  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej aż do czasu ciężkiej i długiej choroby. W latach 1991 – 2009 pełniła funkcje: Sekretarza Rady, Skarbnika Rady, Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, członka Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i przewodniczącej Komisji ds. Diagnostyki Laboratoryjnej. Za zasługi dla Samorządu Zawodowego odznaczona odznaką Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  – „Meritus”. Oddana pracy zawodowej i środowisku zawodowemu, pełna empatii i troski o lekarzy weterynarii potrzebujących jakiejkolwiek pomocy lub wsparcia. Dobry człowiek, którego będzie nam brak, chociaż pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 17 września  2020 r. (czwartek) o godz. 12,00  pożegnaniem w kaplicy przy ul. Poprzecznej skąd o godz. 12,30 nastąpi wyprowadzenie na Mszę Św. w  Kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej  w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 16 A,  a następnie ceremonia pochowania na cmentarzu komunalnym  przy ul. Poprzecznej.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Anny Danuty Wasilewskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2020 r. odeszła od nas

Ś. P.  BARBARA MOTYKA

pierwsza i wieloletnia księgowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci przede wszystkim jako szlachetny, dobry, wrażliwi i pogodny człowiek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 10,00  Mszą Św. w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie (skrzyżowanie ulic: Kopernika i Mickiewicza), po której nastąpi wyprowadzenie na cmentarz komunalny w Dywitach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. Barbary Motyki,

a przede wszystkim Córce Małgorzacie Stręk i wnuczce Agnieszce Stręk składają:

 Prezes i Rada wraz z pracownikami biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 lutego 2020 roku zmarła,
przeżywszy 27 lat

lek. wet. DOMINIKA RZĄP

ukochana Córka, Siostra, Przyjaciółka, Koleżanka, Doktorantka UWM

Była wspaniałym człowiekiem, kochająca, zawsze uśmiechnięta, otwarta na ludzi i na świat, pomocna, pełna życia i ambitna.

Na zawsze pozostanie w sercach wielu.

Msza żałobna zostanie odprawiona w czwartek 27 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Krzynowłodze Wielkiej, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Pogrążeni w żałobie – Rodzina i Przyjaciele

Nekrolog

PLW w Iławie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że 11 grudnia 2019 r. zmarł 

ŚP.

lek. wet. Witold Pietraszek

Msza Św. żałobna odbędzie się 17.12.2019 r. o godz. 13:00

w Kościele Przemienienia Pańskiego w Iławie

Różańce wieczorne odbędą się 15-16.12.2019 r. o godz. 18:00 w Kaplicy Korim przy ul. Ostródzkiej 2B,

oraz w dniu pogrzebu, 17.12.2019 r. o godz. 12:00 w Kaplicy Korim przy ul. Ostródzkiej 2B.

 

Nekrolog

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 5 grudnia 2019 r. zmarł

ś. + p. lek. wet. Wojciech Siodlarz

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 grudnia 2019 r.o godz. 10.30 modlitwą w kaplicy przy ul. Mariańskiej, następnie o godz. 11.00 odbędzie się na Msza Święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela przy ul. Kromera. Ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składa

Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że 9 listopada 2019 r. zmarł

Ś. P.  lek. wet.  Zbigniew Kujawski

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 listopada 2019 r. ( piątek ) o godz. 9.45 w kaplicy przy Szpitalu Miejskim w Olsztynie, ul. Mariańska, skąd o godz. 10.15  nastąpi przejazd  do Kościoła pw. Matki Boskiej Saletyńskiej przy ul. Morskiej  na mszę świętą żałobną.                                                     Pochowanie na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składa

Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

NEKROLOG

PLW w Iławie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia,

że 19 października 2019 r. zmarł w wieku 68 lat 

ŚP.

lek. wet. Romuald Markiewicz

Msza żałobna odbędzie się 24.10.2019 r. o godz. 11:00

w Kościele Świętego Jana w Lubawie ul. Kupnera 17.

Ciąg dalszy ceremonii pogrzebowej odbędzie się po mszy żałobnej

na cmentarzu parafialnym w Lubawie.

Różaniec odbędzie się 23.10.2019 r. o godz. 18:00, oraz w dniu pogrzebu, 24.10.2019 r. o godz. 10:00 w Kaplicy przy cmentarzu ul. Borek 4 w Lubawie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie

lek. wet. Małgorzata Kalitowska wraz z Pracownikami PIW Iława