Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrologi

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 października 2022 roku w wieku 67 lat zmarł nasz Kolega Lekarz Weterynarii,

Śp. Zdzisław Świder 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 listopada 2022 r. (sobota) Modlitwą Różańcową

w kaplicy Domu Pogrzebowego EDEN w Mrągowie o godzinie 9:00.

Wyprowadzenie z kaplicy o godz. 10:00.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w Kościele w Rynie o godzinie 10:30. Po mszy pogrzeb odbędzie się

na cmentarzu komunalnym w Mrągowie.

Różaniec w EDENIE w Mrągowie dnia 03.11.2022 r. o godzinie 16:00. 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Zdzisława Świdra

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 września 2022 r. odszedł od nas

Śp. dr hab. prof. UWM  MAREK  ANDRZEJ  NOWICKI

nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy weterynarii,

pierwszy Redaktor Naczelny Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, serdeczny i życzliwy ludziom człowiek.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek 20 września 2022 r. o godz. 10,00 w Kościele Parafii Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie, ul. Podgórna 1.

Ceremonia pochowania nastąpi na cmentarzu w Dywitach

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim  Śp. dr. hab. prof. UWM Marka Andrzej Nowickiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17.06.2022 r., zmarł

Śp. lek. wet. Wiesław Danowski

   prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt w Dźwierzutach, od wielu lat współpracujący z  Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Szczytnie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 czerwca 2022 r. o godz. 900 w kaplicy przy ul. Mariańskiej w Olsztynie, po czym o godz. 930 nastąpi wyprowadzenie na Mszę Świętą do Bazyliki konkatedralnej Św. Jakuba przy ul. Staszica w Olsztynie.

Ceremonia pochowania będzie miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Dywitach (kondukt żałobny rozpocznie się od bramy wschodniej  – od strony Kieźlin).

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Wiesława Danowskiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.03.2022 r.,

 zmarł przeżywszy 89 lat

Śp lek. wet. Jerzy Lipiec

były kierownik Oddziału Terenowego WZWet w Szczytnie 

Msza Święta zostanie odprawiona dnia 01.04.2022 r. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie  M. Konopnickiej 72 o godz. 12-tej. Po mszy ciało zostanie złożone w grobie na cmentarzu w Durach k/Morąga.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Jerzego Lipca

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci

Śp. lek. wet. WITOLDA MARIANA WOJCIECHOWSKIEGO

jednego z współzałożycieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członka Rady w latach 1991 – 2013 oraz Skarbnika i członka Prezydium w II i III oraz w IV i V kadencji, delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w kolejnych kadencjach II – VII, wieloletniego członka Krajowej Komisji Rewizyjnej, wyróżnionego Odznaką Honorową Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej „MERITUS” – Zasłużony dla Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii oraz Odznaką Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za Wkład w Tworzenie i Rozwój Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii.

W Zmarłym tracimy oddanego orędownika idei samorządności oraz wysoce cenionego Człowieka, dążącego do wzmacniania rangi i prestiżu zawodu, doświadczonego lekarza weterynarii oraz nieodżałowanego Kolegę, którego zachowamy w swojej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 10 lutego (czwartek) o godz. 10.00 mszą świętą w Kościele Świętego Wojciecha  Biskupa i Męczennika w Nidzicy, ul. Młynarska 12, po czym nastąpi złożenie prochów Zmarłego w grobie rodzinnym na cmentarzu w Płocku.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Witolda Mariana Wojciechowskiego składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci

Śp.  Dr. n. wet.  JERZEGO  CHAMSKIEGO

byłego wieloletniego pracownika Katedry Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ART, a następnie UWM w Olsztynie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  7 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9,00 w Kościele p.w. Św. Arnolda w Redykajnach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. Dr. n. wet. Jerzego Chamskiego

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Ś. P.  Lek. wet. ZBIGNIEWA  WAWRZAKA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 13,30 w Kościele Farnym Św. Jana Apostoła i Ewangelisty  w Bartoszycach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Zbigniewa Wawrzaka

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 grudnia 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet. MARIAN  KUNDA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  10 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 11,00 modlitwą w Kościele Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kętrzynie, ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 4. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 12.00, a po Mszy urna z prochami Zmarłego zostanie złożona do grobu na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie.

 Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Mariana Kundy

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Ś. P.  Lek. wet. ZDZISŁAWA  GAWLICKIEGO

byłego wieloletniego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biskupcu oraz Wojewódzkiego Inspektora ds. Chorób Zaraźliwych, a także zastępcę i dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii  w Olsztynie, którego funkcję pełnił do emerytury.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  16 października 2021 r. (sobota) o godz. 13,00  w Kościele p.w. Św. Arnolda w Redykajnach, a zakończą na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Zdzisława Gawlickiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. odszedł od nas

Ś. P. lek. wet. Wiesław Galiński
były Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w kościele Parafia Świętego Ojca Pio w Mrągowie Os. Mazurskie 42, 11-700 Mrągowo.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej