Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrologi

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 23 lipca 2024 r. w wieku 70 lat zmarł

Śp. lek. wet. JERZY NIEDŹWECKI

absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie

przez wiele lat zawodowo związany z terenem powiatu piskiego.

Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 26 lipca 2024 r. (piątek) o godz. 10.00 w Kaplicy przy Cmentarzu w Piszu, po której nastąpi złożenie ciała na cmentarzu w Piszu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Jerzego Niedźwieckiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 17 lipca 2024 r. w wieku 87 lat zmarł

Śp. lek. wet. JAN KOZIEJ

absolwent Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie

przez wiele lat zawodowo związany z terenem powiatu szczycieńskiego.

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczytnie, ul. M. Konopnickiej 72.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Jana Kozieja

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2024 r w wieku 65 lat zmarł

Śp. Lek. wet.  JERZY   KOWALSKI

absolwent Wydziału Weterynaryjnego  ART w Olsztynie, wieloletni pracownik Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Bezledach.

Msza  pogrzebowa  zostanie odprawiona w  dniu  29 czerwca  2024 r. (sobota) o godz. 11,00  w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach (tzw. „na działkach” ), skąd nastąpi wyprowadzenie  urny z prochami Zmarłego na cmentarz w Bydgoszczy.

Rodzina prosi o nieskładanie kwiatów.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Jerzego  Kowalskiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. w wielu 61 lat zmarł

Śp. Lek. wet.  MIROSŁAW   DRAGUN

– absolwent Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie, ostatnio związany zawodowo z Olsztynem i Dźwierzutami.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) wystawieniem urny o godz. 13,30 w Kościele p.w. bł. Michała Kozala (na Zatorzu) w Morągu, gdzie o godz. 14,00 zostanie odprawiona msza żałobna. Po niej nastąpi pochowanie na cmentarzu Dury (k. Morąga).

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Mirosława  Draguna

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 kwietnia 2024 r. w wieku 69 lat zmarł

Śp. Lek. wet. MIROSŁAW SZPORKA

– absolwent Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie, od lat związany zawodowo z Bartoszycami i powiatem bartoszyckim.

Uroczystości pogrzebowe zostały zaplanowane następująco:

W dniu 04.04.2024 r. (czwartek) w godz. 16,00 – 19,00  wystawienie Ciała w Kaplicy Domu Pogrzebowego Misterium w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiego 37 C.

W dniu 05.04.2024 r. (piątek):

  • w godz. 9,00 – 11,00 wystawienie Ciała w Kaplicy Domu Pogrzebowego Misterium w Bartoszycach,
  • o godz. 11,00 wyprowadzenie Ciała z Kaplicy do Kościoła Farnego w Bartoszycach przy ul. Mazurskiej,
  • po czym nastąpi złożenie Ciała do grobu na cmentarzu komunalnym w Bartoszycach, przy ul. Leśnej.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Mirosława Szporki

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Śp.  Lek. wet. MACIEJA  EDWARDA  ZDRADY

absolwenta SGGW w Warszawie, od początku związanego z Olsztynem, wieloletniego pracownika Inspekcji Weterynaryjnej, byłego Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  9 marca 2024 r. (sobota) o godz. 10,00 w Kościele Św. Józefa w Olsztynie, ul. Jagiellońska 41, a zakończą na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach (wjazd od strony Kieźlin).

 Wyrazy szczerego współczucia Żonie – Pani lek. wet. Marii Zdrada oraz Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Macieja Edwarda Zdrady

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Śp. lek. wet. JACKA MASIULAŃCA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 29 grudnia 2023 r. (piątek) w Kościele Rzymskokatolickim pw. Bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16, gdzie o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza Święta, po której nastąpi wyprowadzenie na cmentarz.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Jacka Masiulańca

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 grudnia 2023 r. zmarł

Śp. lek. wet. KRZYSZTOF CEZARY RUDZIŃSKI

absolwent Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie, szanowany i zaangażowany lekarz weterynarii, Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej II kadencji (1995-2001), Wiceprezes i członek Prezydium Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji (2001-2005), członek Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji (2009-2013), wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, odznaczony Odznaką „MERITUS – Zasłużonym dla Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii”, długoletni, ostatnio emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) w Kościele Rzymskokatolickim w Wilamowie (Gmina Małdyty), gdzie:

o godz. 10.30 odbędzie się modlitwa różańcowa,

o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza Święta,

po której nastąpi wyprowadzenie na cmentarz.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Krzysztofowi Cezaremu Rudzińskiemu

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia 2023 r. w wielu 64 lat zmarł

Śp. Lek. wet.  JAROSŁAW   WALESZKOWSKI

absolwent Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie, szanowany lekarz weterynarii, od lat wykonujący zawód we własnym zakładzie leczniczym dla zwierząt w Lidzbarku i współpracujący z PIW w Działdowie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 15 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 Mszą Św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku, ul. Żeromskiego 2 A, skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny w Lidzbarku, ul. Jeleńska 2.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Jarosława Waleszkowskiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy , że w dniu 19 sierpnia 2023 r w wielu 85 lat zmarł

Śp. Lek. wet.  ANDRZEJ  KOWALSKI

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w  dniu  24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10,00   wystawieniem w kaplicy przy Kościele Św. Józefa w Morągu, skąd nastąpi wyprowadzenie  na Mszę Św. o godz. 11,00  w Kościele Św. Józefa, po czym nastąpi pochowanie na cmentarzu Dury.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji na cmentarzu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Andrzeja  Kowalskiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej