Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrologi

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. odszedł od nas

Ś. P. lek. wet. Wiesław Galiński
były Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w kościele Parafia Świętego Ojca Pio w Mrągowie Os. Mazurskie 42, 11-700 Mrągowo.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lipca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  lek. wet. Jarosław Słomiński

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 23 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w kościele parafialnym bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Kondolencje

Panu lek. wet. TOMASZOWI  KOZŁOWSKIEMU

szczere wyrazy współczucia oraz słowa wparcia i otuchy  z powodu śmierci

ŻONY

składają: Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 czerwca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet.  TADEUSZ  CIEŚLAK

Wiceprezes i członek Prezydium Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, wieloletni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu, ale przede wszystkim dobry, prawy, wrażliwy i odpowiedzialny człowiek, którego tak zachowamy we wdzięcznej pamięci, chociaż będzie nam Go brakowało.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  3 lipca 2021 r. (sobota) o godz. 9,30 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Elblągu (osiedle Zawada), przy  Al. Odrodzenia 13 . Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 10.00, a po Mszy urna z prochami Zmarłego zostanie złożona do grobu na cmentarzu komunalnym Dębica (Nowa) w Elblągu, przy ul. Łęczyckiej 46.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Tadeusza Cieślaka

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 07 czerwca 2021 r. odeszła od nas

Ś. P.

dr n. wet. KRYSTYNA WYRZYKOWSKA

emerytowany pracownik Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspaniały nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 mszą świętą

żałobną w Kościele Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego 2 w Olsztynie. Następnie

ceremonia pochowania będzie miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. dr Krystyny Wyrzykowskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2021 r. odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. Ewelina Wyrzykowska

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 20 maja 2021 r. o godz. 10.30 w kaplicy w Radomnie różańcem, skąd nastąpi wyprowadzenie zmarłej do kościoła parafialnego na mszę świętą, a następnie na cmentarz parafialny w Radomnie.

Różaniec w kaplicy w Radomnie – wtorek o godz. 18.00 oraz środa o godz. 10.30.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś. P. lek. wet. Eweliny Wyrzykowskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Ś. P. 

Lek. wet. BOHDANA STASZKO

Zastępcy Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  29 kwietnia  2021 r. ( czwartek ) o godz. 13,30  w Grekokatolickiej Parafii Katedralnej Matki Bożej  przy ul. Lubelskiej 12  w Olsztynie, a następnie na cmentarzu w Barczewie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Bohdana Staszko

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2021 r. odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. Stanisława Anna Sołowiej

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na dużym cmentarzu komunalnym w Pasłęku.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Stanisławy Anny Sołowiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet. MIROSŁAW TOMASZ KARCZEWSKI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie

należący do grona współtwórców Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii Warmii i Mazur, wieloletni członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, za zasługi dla Samorządu Zawodowego odznaczony odznaką Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  – „ Meritus”. Oddany pracy zawodowej i środowisku zawodowemu, dobry człowiek  pełen empatii i troski o innych, którego będzie nam brakowało, chociaż pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 9,30 modlitwą różańcową w Kościele Miłosierdzia Bożego  w Olsztynie, przy ul. Barcza 2. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 10.00, a po Mszy Zmarły zostanie złożony do grobu na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

 Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Mirosława Tomasza Karczewskiego

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 września 2020 r., po ciężkiej  chorobie odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. ANNA  DANUTA  WASILEWSKA

należąca  do zasłużonego i zacnego grona współtwórców Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii Warmii i Mazur budowanego na fundamentach „Solidarności”. Aktywna, zaangażowana i nieprzerwanie działająca na rzecz  zawodu  począwszy od  Zjazdu Założycielskiego  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej aż do czasu ciężkiej i długiej choroby. W latach 1991 – 2009 pełniła funkcje: Sekretarza Rady, Skarbnika Rady, Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, członka Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i przewodniczącej Komisji ds. Diagnostyki Laboratoryjnej. Za zasługi dla Samorządu Zawodowego odznaczona odznaką Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  – „Meritus”. Oddana pracy zawodowej i środowisku zawodowemu, pełna empatii i troski o lekarzy weterynarii potrzebujących jakiejkolwiek pomocy lub wsparcia. Dobry człowiek, którego będzie nam brak, chociaż pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 17 września  2020 r. (czwartek) o godz. 12,00  pożegnaniem w kaplicy przy ul. Poprzecznej skąd o godz. 12,30 nastąpi wyprowadzenie na Mszę Św. w  Kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej  w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 16 A,  a następnie ceremonia pochowania na cmentarzu komunalnym  przy ul. Poprzecznej.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Anny Danuty Wasilewskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej