Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrologi

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy , że w dniu 19 sierpnia 2023 r w wielu 85 lat zmarł

Śp. Lek. wet.  ANDRZEJ  KOWALSKI

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w  dniu  24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10,00   wystawieniem w kaplicy przy Kościele Św. Józefa w Morągu, skąd nastąpi wyprowadzenie  na Mszę Św. o godz. 11,00  w Kościele Św. Józefa, po czym nastąpi pochowanie na cmentarzu Dury.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji na cmentarzu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Andrzeja  Kowalskiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci

Śp. lek. wet.  MAI   JOANNY  STOKŁOSY,

która odeszła od nas  25.07.2023 r.  po  długiej i ciężkiej chorobie, mając zaledwie 41 lat.

Uroczystości pogrzebowe  odbędą się w dniu 5 sierpnia 2023 r. (sobota)  w Kościele pw. Św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4,  gdzie:

o godz.  13,00  zostanie  odprawiona Msza Święta,

o godz. 14-ej nastąpi wyprowadzenie  do grobu  na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu.

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Mai Joanny  Stokłosy

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy  o śmierci

Śp. Lek. wet.  JANA  ZYGMUNTA  SKIBY

absolwenta  Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, który  większość  swojego  życie zawodowego i osobistego  związał  z  Miłakowem i jego okolicami.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w  dniu 1 lipca 2023 r. (sobota) o godz. 12,00 w Kościele Rzymskokatolickim w Miłakowie, a zakończą się na cmentarzu w Miłakowie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Jana Zygmunta Skiby

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci

Śp. Lek. wet.  ANNY  LEJMAN

która odeszła od nas w dniu 12 marca 2023 r.  po ciężkiej chorobie, mając zaledwie 33 lata.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele Parafialnym w Jezioranach dnia 17 marca 2023 r. (piątek) o godz. 15.15, po czym urna z prochami zostanie przewieziona na cmentarz w Jezioranach.

Dnia 17 marca 2023 r. (piątek) o godz. 14.30 w Kościele w Jezioranach odbędzie się różaniec za zmarłą.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Anny Lejman

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 lutego 2023 roku odeszła nasza Koleżanka Lekarz Weterynarii,

Śp. Ewa Kowalczyk

Wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej w Ornecie nastąpi dnia 8 lutego 2023 r. (środa) w godz. 15.00-17.30.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w Kaplicy cmentarnej w Ornecie w czwartek 9 lutego 2023 r. o godz. 10.00. Po Mszy trumna ze Zmarłą zostanie odprowadzona na Cmentarz w Ornecie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Ewy Kowalczyk

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 października 2022 roku w wieku 67 lat zmarł nasz Kolega Lekarz Weterynarii,

Śp. Zdzisław Świder 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 listopada 2022 r. (sobota) Modlitwą Różańcową

w kaplicy Domu Pogrzebowego EDEN w Mrągowie o godzinie 9:00.

Wyprowadzenie z kaplicy o godz. 10:00.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w Kościele w Rynie o godzinie 10:30. Po mszy pogrzeb odbędzie się

na cmentarzu komunalnym w Mrągowie.

Różaniec w EDENIE w Mrągowie dnia 03.11.2022 r. o godzinie 16:00. 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Zdzisława Świdra

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 września 2022 r. odszedł od nas

Śp. dr hab. prof. UWM  MAREK  ANDRZEJ  NOWICKI

nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy weterynarii,

pierwszy Redaktor Naczelny Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, serdeczny i życzliwy ludziom człowiek.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek 20 września 2022 r. o godz. 10,00 w Kościele Parafii Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie, ul. Podgórna 1.

Ceremonia pochowania nastąpi na cmentarzu w Dywitach

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim  Śp. dr. hab. prof. UWM Marka Andrzej Nowickiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17.06.2022 r., zmarł

Śp. lek. wet. Wiesław Danowski

   prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt w Dźwierzutach, od wielu lat współpracujący z  Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Szczytnie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 czerwca 2022 r. o godz. 900 w kaplicy przy ul. Mariańskiej w Olsztynie, po czym o godz. 930 nastąpi wyprowadzenie na Mszę Świętą do Bazyliki konkatedralnej Św. Jakuba przy ul. Staszica w Olsztynie.

Ceremonia pochowania będzie miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Dywitach (kondukt żałobny rozpocznie się od bramy wschodniej  – od strony Kieźlin).

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Wiesława Danowskiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.03.2022 r.,

 zmarł przeżywszy 89 lat

Śp lek. wet. Jerzy Lipiec

były kierownik Oddziału Terenowego WZWet w Szczytnie 

Msza Święta zostanie odprawiona dnia 01.04.2022 r. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie  M. Konopnickiej 72 o godz. 12-tej. Po mszy ciało zostanie złożone w grobie na cmentarzu w Durach k/Morąga.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Jerzego Lipca

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci

Śp. lek. wet. WITOLDA MARIANA WOJCIECHOWSKIEGO

jednego z współzałożycieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członka Rady w latach 1991 – 2013 oraz Skarbnika i członka Prezydium w II i III oraz w IV i V kadencji, delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w kolejnych kadencjach II – VII, wieloletniego członka Krajowej Komisji Rewizyjnej, wyróżnionego Odznaką Honorową Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej „MERITUS” – Zasłużony dla Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii oraz Odznaką Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za Wkład w Tworzenie i Rozwój Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii.

W Zmarłym tracimy oddanego orędownika idei samorządności oraz wysoce cenionego Człowieka, dążącego do wzmacniania rangi i prestiżu zawodu, doświadczonego lekarza weterynarii oraz nieodżałowanego Kolegę, którego zachowamy w swojej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 10 lutego (czwartek) o godz. 10.00 mszą świętą w Kościele Świętego Wojciecha  Biskupa i Męczennika w Nidzicy, ul. Młynarska 12, po czym nastąpi złożenie prochów Zmarłego w grobie rodzinnym na cmentarzu w Płocku.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Witolda Mariana Wojciechowskiego składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej