Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2024 r w wieku 65 lat zmarł

Śp. Lek. wet.  JERZY   KOWALSKI

absolwent Wydziału Weterynaryjnego  ART w Olsztynie, wieloletni pracownik Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Bezledach.

Msza  pogrzebowa  zostanie odprawiona w  dniu  29 czerwca  2024 r. (sobota) o godz. 11,00  w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach (tzw. „na działkach” ), skąd nastąpi wyprowadzenie  urny z prochami Zmarłego na cmentarz w Bydgoszczy.

Rodzina prosi o nieskładanie kwiatów.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Jerzego  Kowalskiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.