Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii: Nowe sposoby walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe

Szkolenie praktyczne dla rolników i lekarzy weterynarii

Comments are closed.