Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrologi

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci

Śp.  Dr. n. wet.  JERZEGO  CHAMSKIEGO

byłego wieloletniego pracownika Katedry Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ART, a następnie UWM w Olsztynie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  7 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9,00 w Kościele p.w. Św. Arnolda w Redykajnach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. Dr. n. wet. Jerzego Chamskiego

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Ś. P.  Lek. wet. ZBIGNIEWA  WAWRZAKA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 13,30 w Kościele Farnym Św. Jana Apostoła i Ewangelisty  w Bartoszycach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Zbigniewa Wawrzaka

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 grudnia 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet. MARIAN  KUNDA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  10 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 11,00 modlitwą w Kościele Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kętrzynie, ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 4. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 12.00, a po Mszy urna z prochami Zmarłego zostanie złożona do grobu na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie.

 Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Mariana Kundy

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Ś. P.  Lek. wet. ZDZISŁAWA  GAWLICKIEGO

byłego wieloletniego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biskupcu oraz Wojewódzkiego Inspektora ds. Chorób Zaraźliwych, a także zastępcę i dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii  w Olsztynie, którego funkcję pełnił do emerytury.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  16 października 2021 r. (sobota) o godz. 13,00  w Kościele p.w. Św. Arnolda w Redykajnach, a zakończą na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Zdzisława Gawlickiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. odszedł od nas

Ś. P. lek. wet. Wiesław Galiński
były Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w kościele Parafia Świętego Ojca Pio w Mrągowie Os. Mazurskie 42, 11-700 Mrągowo.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lipca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  lek. wet. Jarosław Słomiński

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 23 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w kościele parafialnym bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Kondolencje

Panu lek. wet. TOMASZOWI  KOZŁOWSKIEMU

szczere wyrazy współczucia oraz słowa wparcia i otuchy  z powodu śmierci

ŻONY

składają: Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 czerwca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet.  TADEUSZ  CIEŚLAK

Wiceprezes i członek Prezydium Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, wieloletni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu, ale przede wszystkim dobry, prawy, wrażliwy i odpowiedzialny człowiek, którego tak zachowamy we wdzięcznej pamięci, chociaż będzie nam Go brakowało.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  3 lipca 2021 r. (sobota) o godz. 9,30 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Elblągu (osiedle Zawada), przy  Al. Odrodzenia 13 . Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 10.00, a po Mszy urna z prochami Zmarłego zostanie złożona do grobu na cmentarzu komunalnym Dębica (Nowa) w Elblągu, przy ul. Łęczyckiej 46.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Tadeusza Cieślaka

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 07 czerwca 2021 r. odeszła od nas

Ś. P.

dr n. wet. KRYSTYNA WYRZYKOWSKA

emerytowany pracownik Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspaniały nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 mszą świętą

żałobną w Kościele Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego 2 w Olsztynie. Następnie

ceremonia pochowania będzie miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. dr Krystyny Wyrzykowskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2021 r. odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. Ewelina Wyrzykowska

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 20 maja 2021 r. o godz. 10.30 w kaplicy w Radomnie różańcem, skąd nastąpi wyprowadzenie zmarłej do kościoła parafialnego na mszę świętą, a następnie na cmentarz parafialny w Radomnie.

Różaniec w kaplicy w Radomnie – wtorek o godz. 18.00 oraz środa o godz. 10.30.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś. P. lek. wet. Eweliny Wyrzykowskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej