Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci

Śp. Lek. wet.  ANNY  LEJMAN

która odeszła od nas w dniu 12 marca 2023 r.  po ciężkiej chorobie, mając zaledwie 33 lata.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele Parafialnym w Jezioranach dnia 17 marca 2023 r. (piątek) o godz. 15.15, po czym urna z prochami zostanie przewieziona na cmentarz w Jezioranach.

Dnia 17 marca 2023 r. (piątek) o godz. 14.30 w Kościele w Jezioranach odbędzie się różaniec za zmarłą.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Anny Lejman

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.