Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy  o śmierci

Śp. Lek. wet.  JANA  ZYGMUNTA  SKIBY

absolwenta  Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, który  większość  swojego  życie zawodowego i osobistego  związał  z  Miłakowem i jego okolicami.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w  dniu 1 lipca 2023 r. (sobota) o godz. 12,00 w Kościele Rzymskokatolickim w Miłakowie, a zakończą się na cmentarzu w Miłakowie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Jana Zygmunta Skiby

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.