Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

GLW WS. ZAKAŻEŃ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH WIRUSAMI GRYPY PTAKÓW

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje pismo dotyczące dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymywanych od zwierząt innych niż ptaki, w szczególności u zwierząt towarzyszących. Poniżej zamieszczamy przedmiotowe pismo wraz z opracowanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii wzorami dokumentów.

Pismo GLW

zał. 2 PISMO PRZEWODNIE-DO_PRÓBEK_EZD

zał. 1 WYWIAD_EZD

Comments are closed.