Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Zmiana adresu e-mail

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje o zmianie adresu e-mail. 
Nowy adres e-mail, przez który można kontaktować się z Izbą to: izbaolwet@izbaolwet.pl 

Informujemy także, że stary adres e-mail: izbaolwet@op.pl jest jeszcze aktywny i wszystkie wiadomości wysłane w ostatnim czasie zostały odebrane, jednak z racji funkcjonowania już nowego adresu e-mail prosimy wszystkich o zmianę adresu e-mail w Państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych na izbaolwet@izbaolwet.pl 

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii W-MIL-W na rok 2019

Informujemy, że dotychczasowe umowy dotyczące ubezpieczenia OC i NNW  lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej (zawarte z TUiA Allianz Polska S.A.) wygasają: z dniem 2 lutego 2019 r. (OC) i z dniem 11 lutego 2019 r. (NNW).

Na 2019 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC wybierając wariant II. W związku z tym w 2019 roku:

 1. Ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej z tytułu wykonywania zawodu (umowę zawiera tut. Izba z Ergo Hestią) :
 • jest  dobrowolne i obejmie lekarzy wet. którzy złożą w tut. Izbie stosowną deklarację (WZÓR DEKLARACJI) i wpłacą na rachunek Izby należną składkę: roczna składka z tytułu ubezpieczenia OC wynosi 26,00 zł przy sumie ubezpieczenia 50.000,00 zł (wariant II)  i powinna być wpłacona na rachunek Izby w terminie poprzedzającym  rozpoczęcie okresu ubezpieczenia; istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, przy czym dotyczy ona wyłącznie lekarzy wet. objętych umową główną i jest realizowana na podstawie wniosku zainteresowanego lekarza wet. (wzór poniżej)  złożonego do Ergo Hestii oraz na podstawie odrębnej umowy między tym lekarzem wet. a Ergo Hestia.
 • istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia  –  dotyczy ona wyłącznie lekarzy wet. objętych umową główną OC  i jest realizowane na podstawie wniosku zainteresowanego lekarza wet. i umowy zawartej między tym lekarzem a Ergo Hestia.
 1. Ubezpieczenie NNW lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej:
 • jest dobrowolne i obejmuje lekarzy weterynarii, którzy złożą w Izbie stosowną deklaracje  (WZÓR DEKLARACJI) i wpłacą  na rachunek Izby stosowną składkę,
 • roczna składka z tytułu ubezpieczenia NNW wynosi 18,00 zł i powinna być wpłacona w terminie poprzedzającym rozpoczęcie okresu ubezpieczenia.

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu i NNW ( na 2019 rok )  prosimy składać w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r. 

Również do 25 stycznia 2019 r. prosimy dokonać wpłaty należnych składek z tytułu wybranego ubezpieczenia.

Wpłaty składek z tytułu ubezpieczenia OC i NNW należy dokonywać na rachunek Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

Poniżej szczegółowe materiały informacyjne dotyczące wszystkich możliwych ubezpieczeń z zakresu OC i NNW wraz z wzorami deklaracji i wniosków.

Proszę o zapoznanie się z nimi i zachęcam do skorzystania z oferty.

W sprawach dotyczących podstawowej umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu oraz umowy ubezpieczenia NNW mogą Państwo kontaktować się:

 • z biurem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • natomiast we wszystkich sprawach dotyczących szczegółów ubezpieczenia OC i NNW, a w szczególności  podwyższenia sumy ubezpieczenia  z tytułu wykonywania zawodu oraz ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia – prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem  ubezpieczyciela – dane (nazwisko,  telefon i e-mail) podany w załączonych materiałach informacyjnych  ERGO Hestii.

Materiały informacyjne:

ULOTKA

wniosek o podniesienie sumy ubezpieczenia OC, Oc działalności gospodarczej

ZAKRES UBEZPIECZENIA OC i NNW

WZÓR DEKLARACJI

OWU Biznes&Podróż

OWU OC lekarzy

owu OC z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej

SKŁADKI OC, NNW 2019r.

 

XVII posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 24 stycznia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w biurze Izby do dnia 22 stycznia 2019 r.

Karty sportowo-rekreacyjne – FORMULARZ KONTAKTOWY

Szanowni Państwo – Lekarze Weterynarii – Członkowie W-MIL-W!

Przekazujemy Państwu informację dotyczącą możliwości wykupienia karty sportowo-rekreacyjnej FitProfit lub FitSport.

Wszystkich zainteresowanych członków W-MIL-W prosimy o przesłanie zgłoszenia przez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na zgłoszenia czekamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Informacja o programie:

 • Uruchomienie programu nastąpi 1 stycznia 2018 r.
 • Do 10 dnia każdego miesiąca członek Izby zainteresowany rozpoczęciem korzystania z karty zgłasza się wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny powyżej).
 • Otrzymane zgłoszenia ( adresy e-mail) przekazywane są do realizatora programu.
 • Realizator przesyła na indywidualne adresy e-mail osób zgłoszonych wiadomość z linkiem aktywacyjnym, umożliwiającym dostęp do dedykowanej platformy internetowej gdzie po zalogowaniu zapoznają się Państwo z warunkami cenowymi i dokonają zakupu wybranej karty sportowo-rekreacyjnej poprzez system PayU.
 • Platforma internetowa jest dostępna dla użytkowników od 1 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc przystąpienia do programu.
 • Termin dokonywania płatności do 14 dnia każdego miesiąca ( na miesiąc następny ).
 • Do 29 dnia każdego miesiąca karty w imiennych kopertach realizator wysyła do biura Izby, skąd członkowie Izby je odbierają ( w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przesłania karty na wskazany adres po wcześniejszym uzgodnieniu – może to nieznacznie wydłużyć czas dostarczenia karty).
 • Posiadacze kart samodzielnie opłacają abonament w terminie do 14 dnia miesiąca ( na miesiąc następny) poprzez system PayU.
 • Nieopłacenie abonamentu w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja w udziału w programie.

 

Informacje o proteście IW

Szanowni Koleżanki i Koledzy – Lekarze Weterynarii

Część z Państwa pewnie wie, że pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej czując swoją bezsilność w walce o poprawę warunków kadrowo-płacowych oraz systemowych, rozpoczęli protest. W ramach solidarności zawodowej, chcielibyśmy Państwa prosić o poparcie i szerokie rozpropagowanie naszej akcji protestacyjnej. Część z Państwa jest związanych zawodowo z IW, część ma tam swoich znajomych, przyjaciół lub rodzinę, Państwa wsparcie będzie bardzo pomocne aby wytrwać w dążeniu do poprawy funkcjonowania IW.

W związku z czym proponujemy aby w widocznym miejscu, w Państwa miejscach pracy umieścić załączony plakat popierający naszą akcję. Ci z Państwa, którzy wykonują dla IW prace z wyznaczenia, celem szerszego rozpowszechniania, mogą umieścić ten plakat na swoich samochodach (przykład w załączeniu).

Jak wiemy obecnie ogromną rolę odgrywa internet, a więc prosimy również o:
1. umieszczenie zdjęcia plakatu w Państwa mediach społecznościowych z #WspieramProtestInspekcjiWeterynaryjnej
2. polubienie naszej strony na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ozzpiw/
3. udostępnianie naszych postów oraz oznaczanie naszej nazwy w postach @Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej,
4. Przesłanie na nasz adres biuro@ozzpiw.pl zdjęć z umieszczonymi przez Państwa plakatami (przesłane przez Państwa zdjęcie może być wykorzystane do propagowania naszego protestu),
5. Jeśli chcą Państwo wyrazić pisemne wsparcie dla naszej akcji będzie nam bardzo miło. Można je wysyłać na powyższego emaila lub adres korespondencyjny ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice.

Jednocześnie chcemy poinformować o możliwości wstąpienia do naszego związku lekarzy weterynarii oraz innych osób wyznaczonych z ramienia Powiatowego Lekarza Weterynarii (szczegóły – https://ozzpiw.pl/zostan-czlonkiem/). Zapraszamy do kontaktu z nami.

Z wyrazami szacunku,

Sara Meskel
przewodniczacy@ozzpiw.pl
www.ozzpiw.pl | fb.me/ozzpiw
tel. 668290922

POPIERAM POTEST IW

 

PIW Ostróda – Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia

VIII Konferencja Weterynaryjna – 16 marca 2019 r.

Ogłoszenie – PRACA

Treść ogłoszenia

Pismo OZZPIW

Pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Pismo

 

Życzenia

Prezentacja1