Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Szkolenie online dla lekarzy weterynarii z zakresu : BIOASEKURACJA W PRAKTYCE

Realizując  oczekiwania i zapotrzebowanie  lekarzy weterynarii, wynikające z aktualnej sytuacji, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje bezpłatne szkolenie online nt. BIOASEKURACJI  w  PRAKTYCE, obejmujące m.in. takie zagadnienia jak:

  • błędy i ich następstwa,
  • profity ze skutecznej bioasekuracji,
  • HPAI,
  • ASF,
  • Salmonelloza,
  • bioasekuracja jako funkcjonujący system, a nie doraźne czynności.

Szkolenie jest adresowane zarówno do lekarzy urzędowych jak i z wolnej praktyki.

Termin:  20.05.2021 r. – godzina 10.00, a przewidywany czas trwania ok. 2 godziny. 

Szkolenie przeprowadzą :

  1. dr hab., prof. UWM Tadeusz Bakuła – Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM,
  2. lek. wet. Andrzej Bartosz Bartoszewicz

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale wymaga dostępu do komputera.

Liczba uczestników – 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie  lekarzy weterynarii  do udziału w szkoleniu prosimy składać w formie elektronicznej do biura tut. Izby – na adres: izbaolwet@izbaolwet.pl w terminie do godz. 11,00 w dniu 14 maja 2021 r. 

W zgłoszeniu prosimy podać :

– imię i nazwisko lekarza weterynarii,

– miejsce wykonywania zawodu,

– aktualny adres e-mail ( do przesłania linka ),

– nr telefonu kontaktowego.

W przypadku większej liczby chętnych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej edycji szkolenia, którego termin będzie ustalony odrębnie, a zainteresowani zostaną o nim powiadomieni indywidualne.

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 Lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 19 maja 2021 r. (środa) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 17 .05.2021 r.

Ogłoszenie – PRACA

Cześć, jestem Ola.

Razem z mężem oraz dwiema wyjątkowymi osobami tworzymy Gabinet Weterynaryjny Smartvet, zajmujący się leczeniem bydła. Mamy nieodpartą chęć i potrzebę powiększenia naszego „smartvetowego” zespołu, dlatego szukamy:

LEKARZA WETERYNARII

Który chciałby do nas dołączyć.

Nie musisz mieć doświadczenia, żeby z nami pracować.  Wszystkiego Cię nauczymy i zapewniamy, że będziesz pracować z wykorzystaniem najwyższej jakości urządzeń i sprzętu weterynaryjnego.

Gwarantujemy:

-wynagrodzenie zależne od umiejętności

-dodatkowe premie zależne od wyników, poczynionych postępów

-zmianowy system pracy

-pokrycie kosztów szkoleń

-możliwość podjęcia pracy od zaraz

-swobodną atmosferę (pamiętamy o urodzinach😉)

Wymagamy:

-dyplomu i prawa wykonywania zawodu

-prawa jazdy kat. B

-zaangażowania i chęci do poszerzania wiedzy

Jeśli chcesz poszerzać horyzonty, spełniać się w leczeniu bydła i pracować z ludźmi którzy Ci to wszystko umożliwią, wyślij swoje CV na adres aleksandra.szepietowska@wp.pl lub po prostu zadzwoń pod numer 533 131 468

 

Komunikat dot. wystawiania paszportów

komunikat paszporty dla zwierząt 1

Życzenia

4e114da31d078e9e95293563c13e992c..

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny – PIW Pisz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego:

Ogłoszenie – treść

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 08.03.2021 r.

Sterylizacja i kastracja kotów i psów w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

– kierownicy zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Miasta OLSZTYN

Podobnie jak w ub. roku Urząd Miasta Olsztyn – Wydział Środowiska zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  o wskazanie  tych zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Miasta Olsztyn, które posiadają odpowiednie warunki do przeprowadzania zabiegów kastracji kocurów i sterylizacji kotek wolnożyjących (kotki  z oznakowaniem przez nacięcie lewego ucha) oraz zwierząt właścicielskich (kotów i psów z oznakowaniem poprzez chipowanie i wprowadzenie danych do ogólnopolskiej bazy)  i oprócz tego spełniają dodatkowy warunek: mają możliwość przetrzymania zwierzęcia i prawidłowej opieki po wykonaniu zabiegu. Szczegóły tych wymogów znajdą Państwo w załączonym skanie pisma Urzędu Miasta Olsztyn.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o rozważenie  możliwości włączenia się kierowanego przez Państwa zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji tego zadania, oczywiście uwzględniając  faktyczne warunki i możliwości zakładu.

Ponieważ sprawa jest pilna – swój akces  – drogą e-mailową  – proszę zgłosić do biura naszej Izby w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2021 r. (środa) włącznie , abyśmy mogli – w oparciu o Państwa zgłoszenia – przekazać listę zakładów do Urzędu Miasta Olsztyn.

Jednocześnie bardzo proszę nie traktować tego zgłoszenia jako gwarancji udziału w przedsięwzięciu, ponieważ zadanie będzie realizowane przez władze Miasta Olsztyn, które – postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami – wyłoni wykonawców zadania i z nimi zawrze stosowne umowy. Nasza Izba nie zna szczegółów dotyczących organizacyjnych ani finansowych tego zadania w 2021 roku.

W załączeniu – skan pisma UM Olsztyn:

Treść pisma

 

Nabór na stanowisko – Inspektor Weterynaryjny (PISZ)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko. Treść ogłoszenia poniżej

Nabór – inspektor weterynaryjny

Karty sportowo-rekreacyjne – INFORMACJA

VanityStyle informuje, w związku z dużą liczbą pytań o możliwość korzystania z treningów w obiektach sportowo-rekreacyjnych, które nadal prowadzą swoją działalność (zgodnie z rządowymi obostrzeniami), że ponownie udostępnia dostęp do obiektów partnerskich od 1 lutego br. Więcej szczegółów odnajdą Państwo w załączonym piśmie.

PayU_Pismo dot. odwieszenia kart od 1 lutego br.