Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 16 kwietnia 2023 r. (niedziela)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 13 kwietnia 2023 r.

KONFERENCJA NAUKOWA „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”

Organizator: Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Termin:14-15 czerwca 2023

Miejsce: Aula im. prof. H. Janowskiego, ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn

Zgodnie z przepisami UE przetworzone białko zwierzęce (PAP – Processed Animal Protein) z owadów może być wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt towarzyszących, zwierząt akwakultury, drobiu i świń, oraz żywności jako „novel food”.

W ostatnich latach w wielu krajach świata obserwowany jest rozwój hodowli owadów w dużej, fermowej skali, jak również w mniejszej, rozdrobnionej, na bazie potencjału małych gospodarstw rolnych.

Konferencja jest jedną z dróg rozpowszechnienia wiedzy wśród społeczeństwa na temat wykorzystania białka owadziego w produkcji pasz i żywności.

Zostaną przedstawione najnowsze badania i opracowania naukowe w tym zakresie. Poza tym konferencja ma pełnić rolę integracyjną w stosunku do osób zainteresowanych hodowlą i przetwórstwem owadów.

Po wprowadzeniu do żywności kolejnych owadów na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/188 z dnia 10 lutego 2022 r.

zezwalającego na wprowadzenie na rynek mrożonych, suszonych i sproszkowanych postaci Acheta domesticus jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283, w polskich mediach pojawia się coraz więcej opinii i komentarzy na ten temat. Wiele z tych opinii wynika z fobii i wstrętu do konsumpcji owadów, ale przede wszystkim z braku rzetelnej wiedzy na temat hodowli, przetwórstwa i wykorzystania owadów na paszę i żywność.

Adres strony internetowej:

https://owady14-15-06-2023.syskonf.pl

mail: owad2023@uwm.edu.pl

2 Program final IFFF

     Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

          Dr hab. Tadeusz Bakuła prof. UWM

Szkolenie: „Choroby pazurów u psów i kotów” 28.02.2023 r.

Informuję, że Laboklin Polska Sp. z o. o. organizuje swoim klientom lekarzom weterynarii bezpłatne szkolenie w języku angielskim w formie webinaru.

Tematem szkolenia są: „Choroby pazurów u psów i kotów”. Webinar będzie miał miejsce 28 lutego (wtorek) 2023 r. w godzinach 19.00 – 19.45. Prelegentem będzie dr Carmen Lorente-Mendez, która omówi badanie i rozpoznawanie zmian występujących w obrębie pazurów, jak i chorób, które mogą powodować patologię pazurów. Dane wykładowcy w załączonym pliku.

Celem uzyskania linku do uczestniczenia w wykładzie proszę skontaktować się mailowo z jego organizatorami: szkolenia@akademialaboklin.pl

PLIK: Dr Carmen Lorente-Méndez

Józef Szarek

Przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Lekarzy Weterynarii

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 9 marca 2023 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 6 marca 2023 r.

Rozporządzenie UE w sprawie środków przeciwdrobnoustrojowych i grup środków przeciwdrobnoustrojowych wymienionych w załączniku, których nie stosuje się w weterynaryjnych produktach leczniczych ani w paszy leczniczej

Rozporządzenie UE w sprawie środków przeciwdrobnoustrojowych i grup środków przeciwdrobnoustrojowych wymienionych w załączniku, których nie stosuje się w weterynaryjnych produktach leczniczych ani w paszy leczniczej.

Grupy  środków wymienionych w rozporządzeniu są zabronione do stosowania u zwierząt (dotyczy też recept).

W/w rozporządzenie weszło w życie 09.02.2023r.

Treść rozporządzenia

 

XV Kongres Akademii po Dyplomie „Weterynaria. Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej weterynarii 2023”

WARSZAWA, 18–19.03.2023

XV KONGRES AKADEMII PO DYPLOMIE
WETERYNARIA
INTERDYSCYPLINARNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ WETERYNARII 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na XV Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria „Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej weterynarii 2023” pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Romana Lechowskiego i prof. dr hab. Tadeusza Frymusa. Już 18–19 marca 2023 roku w formule stacjonarnej w Warszawie, podczas dwóch dni kongresowych, zaplanowane zostało dziesięć sesji tematycznych oraz dwie sesje specjalnie poruszających zagadnienia z różnych dziedzin: Parazytologia, Choroby wewnętrzne, Farmakologia, Kardiologia, Stomatologia, Diagnostyka obrazowa, Ból, Urologia, Żywienie, Dermatologia. Po każdej sesji, odbędzie się dyskusja z udziałem wykładowców – będzie to okazja dla uczestników spotkania do interakcji z prelegentami.

Więcej informacji pod linkiem: https://magwet.pl/kongresy/weterynaria-2023/Warszawa#header

WARSZAWA, 18–19.03.2023

XV KONGRES AKADEMII PO DYPLOMIE
WETERYNARIA
INTERDYSCYPLINARNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ WETERYNARII 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na XV Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria „Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej weterynarii 2023” pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Romana Lechowskiego i prof. dr hab. Tadeusza Frymusa. Już 18–19 marca 2023 roku w formule stacjonarnej w Warszawie, podczas dwóch dni kongresowych, zaplanowane zostało dziesięć sesji tematycznych oraz dwie sesje specjalnie poruszających zagadnienia z różnych dziedzin: Parazytologia, Choroby wewnętrzne, Farmakologia, Kardiologia, Stomatologia, Diagnostyka obrazowa, Ból, Urologia, Żywienie, Dermatologia. Po każdej sesji, odbędzie się dyskusja z udziałem wykładowców – będzie to okazja dla uczestników spotkania do interakcji z prelegentami.

Więcej informacji pod linkiem: https://magwet.pl/kongresy/weterynaria-2023/Warszawa#header

WARSZAWA, 18–19.03.2023

XV KONGRES AKADEMII PO DYPLOMIE
WETERYNARIA
INTERDYSCYPLINARNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ WETERYNARII 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na XV Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria „Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej weterynarii 2023” pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Romana Lechowskiego i prof. dr hab. Tadeusza Frymusa. Już 18–19 marca 2023 roku w formule stacjonarnej w Warszawie, podczas dwóch dni kongresowych, zaplanowane zostało dziesięć sesji tematycznych oraz dwie sesje specjalnie poruszających zagadnienia z różnych dziedzin: Parazytologia, Choroby wewnętrzne, Farmakologia, Kardiologia, Stomatologia, Diagnostyka obrazowa, Ból, Urologia, Żywienie, Dermatologia. Po każdej sesji, odbędzie się dyskusja z udziałem wykładowców – będzie to okazja dla uczestników spotkania do interakcji z prelegentami.

Więcej informacji pod linkiem: https://magwet.pl/kongresy/weterynaria-2023/Warszawa#header

WARSZAWA, 18–19.03.2023

XV KONGRES AKADEMII PO DYPLOMIE
WETERYNARIA
INTERDYSCYPLINARNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ WETERYNARII 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na XV Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria „Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej weterynarii 2023” pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Romana Lechowskiego i prof. dr hab. Tadeusza Frymusa. Już 18–19 marca 2023 roku w formule stacjonarnej w Warszawie, podczas dwóch dni kongresowych, zaplanowane zostało dziesięć sesji tematycznych oraz dwie sesje specjalnie poruszających zagadnienia z różnych dziedzin: Parazytologia, Choroby wewnętrzne, Farmakologia, Kardiologia, Stomatologia, Diagnostyka obrazowa, Ból, Urologia, Żywienie, Dermatologia. Po każdej sesji, odbędzie się dyskusja z udziałem wykładowców – będzie to okazja dla uczestników spotkania do interakcji z prelegentami.

Więcej informacji pod linkiem: https://magwet.pl/kongresy/weterynaria-2023/Warszawa#header

 

 

 

Szkolenia lekarzy weterynarii W-MIL-W

Komisja ds. Szkolenia Lekarzy Weterynarii uprzejmie prosi o zgłaszanie:

  • propozycji tematów wykładowych do przeprowadzenia szkoleń członków naszej Izby,
  • kandydatów do przeprowadzenia tych szkoleń.

Sugestie prosimy przekazywać e-mailem: izbaolwet@izbaolwet.pl lub telefonicznie: 89-524 01 88. W miarę możliwości będą realizowane.

Józef Szarek

Przewodniczący Komisji

Zbiórka na odbudowę szpitala w Izium

Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę na rzecz odbudowy Centralnego Miejskiego Szpitala Matki Boskiej Piszczańskiej w Izium (obwód Charkowski), który został zniszczony wskutek agresji militarnej Federacji Rosyjskiej. Liczymy na wsparcie zbiórki pieniężnej na ten cel przez wszystkie chętne osoby, a w szczególności przez osoby zrzeszone w samorządach zawodów zaufania publicznego. Stwórzmy wielką mozaikę serc, okazując wsparcie rannym bohaterom, poszkodowanym przez wojnę, chorym dorosłym i dzieciom, matkom spodziewającym się dzieci w cieniu wojennej zawieruchy.

Wspólnie możemy ratować i zmieniać życie Ukraińców na lepsze.

https://zrzutka.pl/zygdc2

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmioty uprawnione.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 24 stycznia 2023 r.

UBEZPIECZENIE OC i NNW 2023 R. – dla lekarzy weterynarii W-MIL-W

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dotychczasowe umowy dotyczące ubezpieczenia OC i NNW  lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej wygasają z dniem 2 lutego 2023 r.

Na 2023 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ponownie ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC i NNW na następujących warunkach:

Ubezpieczenia OC – suma gwarancyjna 20 000 PLN, franczyza redukcyjna 1 000 PLN

Ubezpieczenia NNW – suma gwarancyjna 10 000 PLN

Składa roczna (na 12 miesięcy) za ubezpieczenie OC i NNW – 81,00 PLN (od 2023r. możliwe jest skorzystanie tylko z całego pakietu ubezpieczenia tj. OC oraz NNW, brak możliwości wyboru tylko jednego ubezpieczenia).

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia grupowego OC oraz NNW jest:

  • wpłata składki rocznej w kwocie 81,00 PLN na rachunek Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

                 64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

w tytule wpłaty wpisując ubezpieczenie OC, NNW 2023 r. oraz imię i nazwisko ubezpieczającego się lekarza weterynarii

 

  • lub złożenie deklaracji– do pobrania poniżej – przystąpienia do ubezpieczenia OC oraz  NNW (na 2023 rok), którą  prosimy przesyłać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z wpłatą na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Wpłat z tytułu ubezpieczenia OC i NNW na 2023r. oraz składania deklaracji można dokonywać w terminie do  27 stycznia 2023 r.

Każdy lekarz weterynarii, który zgłosi się do podstawowego ubezpieczenia OC oraz NNW, ma możliwość zwiększenia kwoty ubezpieczenia OC – w tym celu należy przesłać wniosek (wzór wniosku w załączniku) do Pana Piotra Gnat na adres Piotr.gnat@mentor.pl, a następnie skontaktować się z Panem Piotrem w celu finalizacji dodatkowej polisy na  ubezpieczenie OC.

W materiałach informacyjnych oprócz warunków ubezpieczenia OC i NNW na 2023 r. znajdują się oferty dodatkowych ubezpieczeń m.in. dotyczących ubezpieczenia działalności gospodarczej– zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

OC + NNW 2023 – Deklaracja

Ulotka_2023

Wniosek_doubezpieczenie

OWU

Informacje_ubezpieczenie