Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

UWAGA! SZKOLENIE W SPRAWIE ZMIAN W PODATKACH

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje szkolenie nt.:

Zmiany w podatkach wprowadzone w 2017 r. i planowane do wprowadzenia w 2018 r.”

przeznaczone dla lekarzy weterynarii – członków W-MIL-W lub osób prowadzących ich sprawy finansowe.

Trener: Edward Tomczyk biegły Rewident Konsultant Vademecum Głównego Księgowego Wolter Kluwer

Termin: 11 stycznia 2018 r. ( czwartek) godz. 12,00

Miejsce: sala konferencyjna w Hotelu „Na Skarpie”, Olsztyn, ul. Gietkowska 6 A ( naprzeciwko wjazdu do Izby )

Zagadnienia :

 1. Wprowadzenie
 2. Vat podstawowe zmiany
  1. Podatnik zwolniony podmiotowo z Vat
  2. Warunki powrotu do zwolnienia podmiotowego
  3. Jednolity Plik Kontrolny ( JPK)
 3. Zmiany w Ustawie o rachunkowości i zasadach prowadzenia PKPiR
 4. Zmiany w CIT i PIT
  1. Wybór formy opodatkowania
  2. Wybór formy wpłacania zaliczek na podatek
  3. Prezentacja zmian w CIT i PIT
 5. Płatności gotówkowe a KUP.
 6. Zmiany w ordynacji podatkowej i zasadach
 7. 100 Zmian dla Firm – pakiet ułatwień dla biznesu
 8. Konsultacje

Wszystkich zainteresowanych prosimy o :

 1. Zgłoszenie mailowe udziału w szkoleniu na adres tut. Izby ( izbaolwet@op.pl), ponieważ liczba miejsc w sali konferencyjnej jest ograniczona.
 2. Skierowanie do Izby w formie mailowej pytań w interesujących kwestiach, co ukierunkuje tematycznie i usprawni przebieg szkolenia.

Na zgłoszenia uczestnictwa i pytania czekamy do godz. 11,00 w dniu 10 stycznia 2018 r.

Comments are closed.