Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

OD 1 STYCZNIA WSZYSCY PODATNICY VAT WYSYŁAJĄ JPK_VAT

W ślad za informacją opublikowaną na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przedstawiamy treść listu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Pawła Cybulskiego w sprawie prowadzenia ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania ich jako JPK_VAT. Obowiązek ten wchodzi od 1 stycznia 2018 r. i dotyczy mikroprzedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo:

  • w poniżej przedstawionym piśmie
  • na stronie KILW (Aktualności – 30.10.2017 r.) http://www.vetpol.org.pl
  • na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.jpk.mf.gov.pl
  • oraz pod telefonem Krajowej Informacji Skarbowej 801 055 055 lub 22/330 03 30 – dane kontaktowe prezentowane są na stronie internetowej KILW (Aktualności z 30.11.2017 r. – pod tytułem: „Od 1 stycznia wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT”

List Podsekretarza Stanu Pawła Cybulskiego – treść

 

Comments are closed.