Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

XV Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

XV Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii

o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

I. Miejsce i termin Regat:

 • Regaty nie przesiadkowe zostaną rozegrane na Jeziorze Mamry w dniach 13 -15 maja 2022 roku
 • Bazą Regat będzie Port Góra Wiatrów Trygort k/Węgorzewa (www.sealand-travel.com)
 • Organizator zapewnia noclegi na jachtach typu Twister 800n (rejestrowane na 5-8 osób) od godziny 1500  w czwartek (12.05.2022 r.)
 • Rejestracja załóg w Sekretariacie Regat w godzinach: 1500 – 1900 w czwartek (12/05/2022) i 800 – 1000 w piątek (13/05/2022)
 • Wyżywienie:
  • piątek: śniadanie i obiadokolacja przy grillu z ogniskiem
  • sobota: śniadanie i obiadokolacja przy grillu z ogniskiem
  • niedziela: śniadanie i obiad
 • Za dodatkową opłatą możliwość rezerwacji miejsc noclegowych bezpośrednio w porcie tel. 508143982 lub 87/ 427 03 43 (domek letniskowy dla 4-6 osób – 350,00 PLN/dobę, apartament dla 2 osób 190,00 PLN/dobę, apartament dla 4 osób – 260,00 PLN/dobę) 

II. Organizatorzy:

 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

III. Sponsorzy:

 • Wipasz S.A.
 • PGF Weterynaria sp. z o.o.
 • Domy Letniskowe Mamry

IV.  Zasady rozgrywania Regat:

 • Regaty będą rozgrywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PRŻ, zawiadomieniem o regatach, instrukcją żeglugi oraz postanowieniami Komisji Sędziowskiej ogłaszanymi w jej komunikatach.
 • Regaty zostaną rozegrane metodą nie przesiadkową na jachtach Twister 800n
 • Przewidziano rozegranie oddzielnie klasyfikowanego „Memoriału im. Dr. wet.  Kurta Obitza”  – zależnie od warunków pogodowych
 • Załogę stanowi minimum 5 osób w tym, co najmniej 3 lekarzy weterynarii. Przynajmniej 1 osoba z patentem żeglarskim na jachcie – preferowany lekarz weterynarii.

V. Instrukcja żeglugi:

 • Będzie dostarczona zawodnikom w dniu regat podczas odprawy sterników.

VI. Wyniki:

 • Do ustalenia końcowych wyników stosowany będzie system tzw. małych punktów według obowiązujących w dniu regat przepisów PRŻ.

VII. Zgłoszenie do Regat:

 • Zgłoszenia do regat będą przyjmowane tylko i wyłącznie od pełnych załóg (minimum 5 osób) pod numerem telefonu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – 89/ 524 01 88 do dnia 10-04-2022 r.
 • W zgłoszeniu (KARTA ZGŁOSZENIA) należy podać: nazwiska i imiona  wszystkich członków załogi z zaznaczeniem lekarzy weterynarii i osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia jachtu oraz adres do korespondencji i telefon kontaktowy oraz adres e-mail – jeden dla całej załogi
 • Wpłacenie pełnej opłaty za uczestnictwo w wysokości 450,00 PLN od każdego członka załogi rezerwuje jacht i jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Regat imiennie wymienionej załogi.
 • Wpłaty należy dokonywać na konto:

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska  9 i

Nr konta 64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Izbą tel. (89) 524 01 88, w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji jachtu (ilość jachtów ograniczona) – wpłata w terminie nie dłuższym niż 3 dni od potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż  13-04-2022 r.

 • Kaucja zwrotna za jacht wynosi 600 zł – wnoszona przy odbiorze jachtu
 • Dzieci do lat 12-tu nie wchodzące w skład podstawowej 5-osobowej załogi – uczestnictwo bezpłatnie.
 • O udziale w regatach decyduje kolejność napływania zgłoszeń.

VIII. Kontakt:

 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna tel. (89) 524 01 88; e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl
 • Adam Mariak – tel. 601 576 459; e-mail: mariak.adam@gmail.com
 • Jerzy Wolański – tel. 603 046 866
 • Pełna informacja: http://www.wmilwet.pl/ oraz https://www.vetpol.org.pl/ 

 

Po 2-letniej przerwie serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!!!

                                  Prezes                                                                                                                                          Prezes

    Krajowe Rady Lekarsko-Weterynaryjnej                                                             Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

               lek. wet. Marek Mastalerek                                                                                                          lek. wet. Jacek Łukaszewicz

KARTA ZGŁOSZENIA

Comments are closed.