Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.03.2022 r.,

 zmarł przeżywszy 89 lat

Śp lek. wet. Jerzy Lipiec

były kierownik Oddziału Terenowego WZWet w Szczytnie 

Msza Święta zostanie odprawiona dnia 01.04.2022 r. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie  M. Konopnickiej 72 o godz. 12-tej. Po mszy ciało zostanie złożone w grobie na cmentarzu w Durach k/Morąga.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Jerzego Lipca

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Comments are closed.