Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie 1