Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nowy Ład – informacje

Szanowni Państwo,

niedługo zmierzymy się z wejściem w życie przepisów Nowego Gospodarczego Ładu, a większość nowych przepisów dotknie przedsiębiorców już od 2022 roku (uwaga: okres przejściowy w nieruchomościach mieszkalnych – materiał w załączeniu). Przypominamy zatem i uczulamy Państwa na bieżąco na nadchodzące zmiany, a przed częścią z nich można się częściowo uchronić, lub odroczyć ich obowiązywanie. Przypominamy poniżej (a w załączeniu uzupełniamy dodatkowe materiały do zapoznania się) kilka istotnych kwestii:

  1. Odliczenie składki za grudzień na „starych” zasadach!

Aby móc składkę zdrowotną za miesiąc grudzień mieć rozliczoną na zasadach obowiązujących do końca 2021 roku – opłać zobowiązania za grudzień wynikające z deklaracji DRA (cały ZUS!) w miesiącu grudniu. Według dostępnych aktualnie informacji opłacenie samej części zdrowotnej tego zobowiązania może nie gwarantować odliczenia składki zdrowotnej za grudzień od podatku!

  1. Możliwość skorzystania z regulacji art. 176 KSH dla członków zarządu będących wspólnikami spółek z o.o. – rozwiązanie by uniknąć składki zdrowotnej od takich wypłat – wymagana zmiana umowy spółki

„Od nowego roku członków zarządu z powołania czeka 9% składka zdrowotna. Składkę należy liczyć od wynagrodzenia brutto i nie odliczymy jej od podatku. Oznacza to, że od stycznia pensje członków zarządu będą mniejsze o 9 proc. Składkę potrąca spółka. Musi też zgłosić członków zarządu do ZUS, na formularzu ZUS ZUA. Ma na to czas do 7 stycznia (…) W umowie spółki można zobowiązać wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Przysługuje mu za to wynagrodzenie — mówi „Rzeczpospolitej” Michał Gądek, radca prawny w kancelarii Michał Gądek i Partnerzy. Co to daje? — Wynagrodzenie jest, podobnie jak przysługujące na podstawie powołania, opodatkowane według skali. Ale nadal będzie nieoskładkowane. Ani obecne przepisy, ani Polski Ład nie przewidują takiego obowiązku.” 

III. Uwaga na nowe regulacje dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy” w odniesieniu do usług świadczonych przez wspólników na rzecz spółek kapitałowych (materiał w załączeniu) 

  1. Uwaga na nowe limity płatności gotówkowych do uznania za koszt uzyskania przychodu w Państwa firmie – zostanie z 15 tys. zł zmniejszony do 8 tys. zł (w relacji z przedsiębiorcą) oraz uwaga, wprowadzony będzie limit obrotu gotówkowego w relacji z konsumentem 20 tys. zł.

Przypominamy, że macie Państwo, przedsiębiorcy jednoosobowi i wspólnicy spółek osobowych (z zastrzeżeniem spółek komandytowych) czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizujecie Państwo pierwszy przychód w danym roku podatkowych (czyli większość z Państwa w praktyce – do 20.02.2022 r.) na ew. zmianę formy opodatkowania Państwa działalności.

Ukryta dywidenda Biuletyn Informacyjny Polski Ład

Polski Ład ZDROWOTNE

Ukryta dywidenda

 

Comments are closed.