Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Ś. P.  Lek. wet. ZBIGNIEWA  WAWRZAKA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 13,30 w Kościele Farnym Św. Jana Apostoła i Ewangelisty  w Bartoszycach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Zbigniewa Wawrzaka

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Comments are closed.