Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Zjazdy

Sprawozdania i opinie Zjazdu W-MIL-W

SPRAWOZDANIA I OPINIE ZA 2016 R. (Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd 02.04.2017 r.)

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej W-MIL-W za 2016 r. (VI kadencja)

Sprawozdanie i Opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej W-MIL-W za 2016 r. (VI kadencji)

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego W-MIL-W za 2016 r. (VI kadencja)

SPRAWOZDANIA I OPINIE ZA 2015 R. (Zjazd Lekarzy Weterynarii 09.04.2016 r.)

Sprawozdanie z pracy Rady W-MIL-W w 2015 r. (VI kadencja)

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej W-MIL-W za 2015 r. (VI kadencja)

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej W-MIL-W za 2015 r. (VI kadencja)

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego W-MIL-W za 2015 r. (VI kadencja)

 

SPRAWOZDANIA I OPINIE ZA 2014 R. (Zjazd Lekarzy Weterynarii 22.03.2015 r.)

Sprawozdanie z pracy Rady W-MIL-W w 2014 r. (VI kadencja)

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej W-MIL-W za 2014 r. (VI kadencja)

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej W-MIL-W za 2014 r. (VI kadencja)

Opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej W-MIL-W z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie oceny działalności finansowej oraz wykonania budżetu W-MIL-W w Olsztynie za 2014 rok

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego W-MIL-W za 2014 r. (VI kadencja)