Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Zmiany w podatkach w 2018 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy krótką informację na temat zmian w podatkach, przygotowaną przez Pana Edwarda Tomczyka – biegłego Rewidenta Konsultanta Vademecum Głównego Księgowego Wolter Kluwer, który 11 stycznia 2018 r. przeprowadził szkolenie podatkowe dla członków W-MIL-W.

Zmiany w podatkach w 2018 r.

Comments are closed.