Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

VI Konferencja Weterynaryjna „Aktualne problemy w stadach bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej”

zaproszenie Licheń dojazd i rejestracjazaproszenie Licheń mówcy i tematy

Comments are closed.