Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Zakłady lecznicze dla zwierząt w woj. warmińsko-mazurskim

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przekazuję Państwu informację o cennej inicjatywie podjętej przez pracowników naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która pozwoli ocenić zagrożenie epizootyczne na terenie poszczególnych powiatów, związane z występowaniem kleszczy.

Zachęcam i proszę o szeroki udział (pomoc) w badaniach, tym bardziej że nie spowoduje to dla Państwa zbytniego obciążenia dodatkową pracą, a zaowocuje  stworzeniem podstaw do opracowania „mapy” zagrożenia naszego województwa inwazją kleszczy twardych, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy województwa jak i lekarze weterynarii.

Badania będą prowadzone w cyklu 2-letnim, a kleszcze „z sezonu 2018” będą zbierane do końca listopada br. Szczegółowe informacje na ten temat i zasady przechowywania zebranych kleszczy oraz ich przekazywania do zespołu badawczego znajdą Państwo w złączonej informacji.

Prezes Rady W-MIL-W lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Kleszcze – badania

 

Comments are closed.