Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Informacja dot. „Życia Weterynaryjnego”

W związku z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 19 września 2018 r. wynikającymi z rosnących cen druku oraz dostępności wersji elektronicznej „Życia Weterynaryjnego” informujemy o możliwości składania wniosków do biura Izby w sprawie rezygnacji z otrzymywania papierowej wersji „Życia Weterynaryjnego”.

Comments are closed.