Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Obowiązek aktualizowania danych

W związku z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 19 września 2018 r. informujemy o obowiązku aktualizacji swoich danych, a w szczególności danych dotyczących miejsca pracy.

Comments are closed.