Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

UBEZPIECZENIE OC i NNW NA 2020 R.

Informujemy, że dotychczasowe umowy dotyczące ubezpieczenia OC i NNW  lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej wygasają: z dniem 2 lutego 2020 r. (OC i NNW).

Na 2020 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ponownie ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC i NNW na tych samych warunkach jak w ubiegłym roku.

Kwota ubezpieczenia OC – 26 zł / na cały rok

Kwota ubezpieczenia NNW – 18 zł / na cały rok

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu i NNW (na 2020 rok)  prosimy przesyłać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie do 24 stycznia 2020 r. 

Również do 24 stycznia 2020 r. prosimy dokonać wpłaty należnych składek z tytułu wybranego ubezpieczenia.

Wpłaty składek z tytułu ubezpieczenia OC i NNW należy dokonywać na rachunek Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

Materiały informacyjne dotyczące ubezpieczenia z zakresu OC i NNW wraz z wzorem deklaracji.

Deklaracja OC i NNW- 2020

ULOTKA_WarMazILW

ULOTKA_WarMazILW

zakres_ubezpieczenia

zakres_ubezpieczenia

Comments are closed.