Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii WMILW na 2021 rok

 

Informujemy, że dotychczasowe umowy dotyczące ubezpieczenia OC i NNW  lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej wygasają: z dniem 2 lutego 2021 r. (OC i NNW).

Na 2021 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ponownie ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC i NNW na następujących warunkach :

Kwota ubezpieczenia OC – 32 zł / na cały rok

Kwota ubezpieczenia NNW – 18 zł / na cały rok

DEKLARACJĘ – DRUK do pobrania – przystąpienia do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu i NNW (na 2021 rok)  prosimy przesyłać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie do 26 stycznia 2021 r. 

Również do 26 stycznia 2021 r. prosimy dokonać wpłaty należnych składek z tytułu wybranego ubezpieczenia .

Wpłaty składek z tytułu ubezpieczenia OC i NNW należy dokonywać na rachunek Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

Każdy lekarz weterynarii, który zgłosi się do podstawowego ubezpieczenia OC (składka roczna 32 zł – ubezpieczenie na 30 000 zł , franczyza redukcyjna 1000 zł) ma możliwość zwiększenia kwoty ubezpieczenia OC – w tym celu należy przesłać wniosek (wzór wniosku w załączniku) do Pani Agaty Łukowskiej-Piskorskiej  na adres agata.lukowska@mentor.pl, a następnie skontaktować się z Panią Agatą w celu finalizacji dodatkowej polisy na  ubezpieczenie OC.

W materiałach informacyjnych oprócz warunków ubezpieczenia OC i NNW na 2021 r. znajdują się oferty dodatkowych ubezpieczeń m.in. dotyczących ubezpieczenia działalności gospodarczej jak również formularze, które należy przesłać do Pani Agaty Łukowskiej-Piskorskiej  w przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

DEKLARACJA – DRUK do pobrania

Ulotka informacyjna

UBEZPIECZENIE DLA CZŁONKÓW WMILW

OWU OC

wniosek

Zasady zgłaszania SZKODY HESTIA

Zgłoszenie szkody nnw

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY OC

KOP ZAKRES

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes&Podróże

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

 

Comments are closed.