Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Szkolenie lekarzy weterynarii

Szanowni Państwo!

Szkolenie lekarzy weterynarii z m. Olsztyn i powiatu olsztyńskiego odbędzie się w Hotelu na Skarpie, ul. Gietkowska 6 A (naprzeciwko wjazdu do Izby).

Początek szkolenia godz. 11.00.

Comments are closed.