Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Zgody na posiadanie i i stosowanie w celach medycznych preparatów dop. do obrotu jako produkty lecznicze

Informacja

Comments are closed.