Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

PLW w Iławie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że 11 grudnia 2019 r. zmarł 

ŚP.

lek. wet. Witold Pietraszek

Msza Św. żałobna odbędzie się 17.12.2019 r. o godz. 13:00

w Kościele Przemienienia Pańskiego w Iławie

Różańce wieczorne odbędą się 15-16.12.2019 r. o godz. 18:00 w Kaplicy Korim przy ul. Ostródzkiej 2B,

oraz w dniu pogrzebu, 17.12.2019 r. o godz. 12:00 w Kaplicy Korim przy ul. Ostródzkiej 2B.

 

Comments are closed.