Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Spotkanie z Prezesem W-MIL-W w Działdowie – 14.10.2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie zaprasza na spotkanie z Panem Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Zbigniewem Wróblewskim w dnia 14 października 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie PIW Działdowo

Treść pisma 11

Comments are closed.