Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Spotkanie szkoleniowe dla lek. wet. powiatu elbląskiego

W odpowiedzi na wnioski wielu lekarzy weterynarii Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Elblągu organizuje spotkanie szkoleniowe, adresowane do wszystkich lekarzy weterynarii z powiatu elbląskiego, szczególnie wykonujących zawód w zakładach leczniczych dla zwierząt.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12,00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu, ul. Grunwaldzka 108.

Proponowana tematyka spotkania to:

  1. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii w aspekcie zagrożenia ASF.
  2. Kontakty z klientami i procedury zabezpieczające lekarzy wet. przed  nieuzasadnionymi lun wygórowanymi roszczeniami posiadaczy zwierząt.
  3. Odpowiedzialność etyczna i zawodowa lekarzy weterynarii w kontekście wzajemnych kontaktów między lekarzami i między zakładami  leczniczymi dla zwierząt m.in. na przykładzie organizacji sczepień p. wściekliźnie.
  4. Ubezpieczenie OC a odpowiedzialność lekarza weterynarii.
  5. RODO – niezbędne zabezpieczenie danych osobowych w ZLZ w świetle aktualnych przepisów.

Zachęcam do udziału w spotkaniu wszystkich lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie pow. elbląskiego, włącznie z tymi którzy  są członkami ościennych okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Poza w/w tematami będzie bowiem okazja do przedyskutowania innych  spraw zgłoszonych przez uczestników oraz   lepszego wzajemnego poznania się i nawiązania porozumienia – przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego, bezkolizyjnego i nacechowanego wzajemnym szacunkiem współistnienia na wspólnym terenie.

Comments are closed.