Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

NEKROLOG

Z  głębokim  żalem zawiadamiam, że w dniu 20 października 2019 r.

odszedł od nas na zawsze, w wieku 63 lat   

Śp. Wiesław Marchewa

zasłużony dla rolnictwa  lekarz weterynarii  

z  Lecznicy  dla Zwierząt  „ Starwet”  w Braniewie.

Wyprowadzenie zmarłego z Centrum Pogrzebowego przy ul. Botanicznej  w Braniewie nastąpi  w dniu 23 października 2019 r. o godz. 1345  a  msza św. odbędzie się o godz. 1400 w Kościele  pw. św. Antoniego w Braniewie.

Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Braniewie przy ulicy Elbląskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie Tadeusz Zakrzewski

Comments are closed.