Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

NEKROLOG

PLW w Iławie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia,

że 19 października 2019 r. zmarł w wieku 68 lat 

ŚP.

lek. wet. Romuald Markiewicz

Msza żałobna odbędzie się 24.10.2019 r. o godz. 11:00

w Kościele Świętego Jana w Lubawie ul. Kupnera 17.

Ciąg dalszy ceremonii pogrzebowej odbędzie się po mszy żałobnej

na cmentarzu parafialnym w Lubawie.

Różaniec odbędzie się 23.10.2019 r. o godz. 18:00, oraz w dniu pogrzebu, 24.10.2019 r. o godz. 10:00 w Kaplicy przy cmentarzu ul. Borek 4 w Lubawie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie

lek. wet. Małgorzata Kalitowska wraz z Pracownikami PIW Iława

Comments are closed.