Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ogłasza o nabór na wolne stanowiska w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Comments are closed.