Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy ogłasza nabór na wolne stanowisko. Dokładne informacje zawarte są w ogłoszeniu poniżej:

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Comments are closed.