Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

PASZPORTY – Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

W nawiązaniu do pisma Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 maja 2022 r. przekazujemy Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczący paszportów dla zwierząt towarzyszących.

KOMUNIKAT

Comments are closed.