Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17.06.2022 r., zmarł

Śp. lek. wet. Wiesław Danowski

   prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt w Dźwierzutach, od wielu lat współpracujący z  Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Szczytnie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 czerwca 2022 r. o godz. 900 w kaplicy przy ul. Mariańskiej w Olsztynie, po czym o godz. 930 nastąpi wyprowadzenie na Mszę Świętą do Bazyliki konkatedralnej Św. Jakuba przy ul. Staszica w Olsztynie.

Ceremonia pochowania będzie miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Dywitach (kondukt żałobny rozpocznie się od bramy wschodniej  – od strony Kieźlin).

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Wiesława Danowskiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.