Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie – oferta pracy dla absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, szczegóły w załączniku:

Treść ogłoszenia

Comments are closed.