Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Informacje GLW

Prosimy o zapoznanie się z informacjami Głównego Lekarza Weterynarii:

GIWz.400.1.18.2020(2)

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną

Koronawirus a zwierzęta OIE

Comments are closed.