Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

O S T R Z E Ż E N I E !!!!

Według informacji otrzymywanych od wielu Koleżanek i Kolegów,  w ostatnich tygodniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dochodzi do stosunkowo licznych prób wyłudzenia danych osobowych (w tym wrażliwych) od lekarzy weterynarii. Za każdym razem odbywa się to „metodą na policjanta” – chociaż w różnych wersjach, mających na celu uwiarygodnienie dzwoniącego (podawany stopień, imię i nazwisko policjanta)  i wzbudzenie zaufania rozmówcy (informacja dzwoniącego, że dane rozmówcy zostały pozyskane w sposób przestępczy a przez to jego konto bankowe jest zagrożone). Celem ostatecznym jest uzyskanie danych umożliwiających „dobranie się do konta bankowego”.

Dlatego ostrzegamy Państwa przed pochopnym podejmowaniem takich rozmów  z nieznanymi  (szczególnie zagranicznymi) numerami  telefonicznymi oraz nawiązywaniem korespondencji e-mailowej  z nieznanymi adresami lub otwieraniem „podejrzanych” linków.

Jednocześnie przypominamy, że Policja:

  • nie pozyskuje żadnych danych osobowych przez telefon,
  • nie prowadzi przesłuchania ani innych czynności przez telefon lub drogą e-mailową,
  • nie informuje przez telefon o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ani o wynikach prowadzonego postępowania.

Comments are closed.