Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Wydawnictwo „Podręcznik intensywnej samoopieki i samokontroli dla osób z cukrzycą”

Z inicjatywy i pod redakcją członka naszej Izby oraz wieloletniego, bardzo aktywnego działacza Stowarzyszenia Diabetyków R. P. lek. wet. Władysława Kubińskiego, w czerwcu bieżącego roku ukazało się wydawnictwo „Podręcznik intensywnej samoopieki i samokontroli dla osób z cukrzycą”.

Autorami opracowania są: prof. zw. dr hab. med Jan Tatoń, dr. med. Małgorzata Bernas oraz prof. dr. hab. med Anna Czech reprezentujący Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Wydawnictwo jest dedykowane dla osób chorych na cukrzycę oraz osób zagrożonych tym schorzeniem.

Redaktor wydawniczy biorąc pod uwagę, że z chorobą zmagają się często lekarze weterynarii i członkowie ich rodzin przeznaczył część egzemplarzy do dystrybucji wśród lekarzy weterynarii za pośrednictwem Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

Wydawnictwo jest bezpłatne i dostępne w biurze Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

20200616_134245 (1)

 

 

 

 

 

 

20200616_134408 (3)

 

 

 

 

Comments are closed.