Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 07 czerwca 2021 r. odeszła od nas

Ś. P.

dr n. wet. KRYSTYNA WYRZYKOWSKA

emerytowany pracownik Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspaniały nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 mszą świętą

żałobną w Kościele Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego 2 w Olsztynie. Następnie

ceremonia pochowania będzie miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. dr Krystyny Wyrzykowskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Comments are closed.