Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Kondolencje

Panu lek. wet. TOMASZOWI  KOZŁOWSKIEMU

szczere wyrazy współczucia oraz słowa wparcia i otuchy  z powodu śmierci

ŻONY

składają: Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.