Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Informuje, że:

  1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii odbędą się w następujących rejonach wyborczych:

Nr 1 – obejmującym powiat  bartoszycki,

Nr 2 – obejmującym powiat braniewski,

Nr 3 – obejmującym powiat działdowski,

Nr 4 – obejmującym Miasto Elbląg,

Nr 5 – obejmującym powiat elbląski (bez Miasta Elbląg),

Nr 6 – obejmującym powiat ełcki,

Nr 8 – obejmującym powiat gołdapski,

Nr 9 – obejmującym powiat iławski,

Nr 10 – obejmującym powiat kętrzyński,

Nr 11 – obejmującym powiat lidzbarski,

Nr 12 – obejmującym powiat mrągowski,

Nr 14 – obejmującym powiat nowomiejski,

Nr 15 – obejmującym powiat olecki ,

Nr 16 – Olsztyn grodzki  I (UWM i PAN) ,

Nr 17 – Olsztyn grodzki II (Inspekcja Weterynaryjna),

Nr 18 – Olsztyn grodzki III (zakłady lecznicze dla zwierząt),

Nr 19 – Olsztyn grodzki IV (pozostali lek. wet. z M. Olsztyna, których nazwiska zaczynają się od litery A-Ł)

Nr 22 – Olsztyn ziemski, obejmujący powiat olsztyński bez m. Olsztyna,

Nr 23 – obejmujący powiat ostródzki,

Nr 24 – obejmujący powiat piski,

Nr 25 – obejmujący powiat szczycieński,

Nr 26 – obejmujący powiat węgorzewski.

  1. Z powodu braku zgłoszeń kandydatów na delegatów wybory nie odbędą się w rejonach wyborczych:

Nr 7 –  obejmującym powiat giżycki,

Nr 13 – obejmującym powiat nidzicki,

Nr 20 – Olsztyn grodzki V, obejmujący lekarzy wet. z  M. Olsztyna, nie wykonujących zawody w nauce, Inspekcji Wet., ani w wolnej praktyce, których nazwiska rozpoczynają się od M –Ż.

Listy kandydatów w poszczególnych rejonach wyborczych – w załączniku.

Listy kandydatów na delegatów 2021

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej – Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Comments are closed.