Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 czerwca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet.  TADEUSZ  CIEŚLAK

Wiceprezes i członek Prezydium Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, wieloletni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu, ale przede wszystkim dobry, prawy, wrażliwy i odpowiedzialny człowiek, którego tak zachowamy we wdzięcznej pamięci, chociaż będzie nam Go brakowało.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  3 lipca 2021 r. (sobota) o godz. 9,30 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Elblągu (osiedle Zawada), przy  Al. Odrodzenia 13 . Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 10.00, a po Mszy urna z prochami Zmarłego zostanie złożona do grobu na cmentarzu komunalnym Dębica (Nowa) w Elblągu, przy ul. Łęczyckiej 46.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Tadeusza Cieślaka

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Comments are closed.