Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

IX Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stały się już tradycją Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i na stałe wpisały się w kalendarz imprez. Na przełomie maja i czerwca na mazurskim jeziorze Mamry jak daleko sięgnąć wzrokiem rozpościera się biel żagli jachtów miłośników żeglarstwa wśród lekarzy weterynarii z całej Polski i pozostałych sympatyków wodnej rywalizacji.

Tegoroczne już dziewiąte Regaty wystartowały w dniach 23-25 maja.Impreza odbyła się na jak zawsze gościnnej Ziemi Węgorzewskiej w miejscowości Trygort gdzie malowniczo położony ośrodek „Góra Wiatrów” przyjął Naszych żeglarzy w swoje gościnne progi.Natomiast miła obsługa, swojskie jadło i kameralny charakter miejsca wprowadziły gości w dobry nastrój.

W roli współorganizatora i patrona imprezy wystąpiła Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna natomiast organizacją Regat na miejscu w Porcie Góra Wiatrów zajmowali się Nasi Koledzy Adam Mariak i Jurek Wolański.24 maja (piątek) nastąpiło uroczyste otwarcie Regat w obecności gospodarza terenu – Powiatowego Lekarza Weterynarii Leszka Florczyka oraz lek. wet. Andrzeja Juchniewicza  – Wiceprezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – członka ubiegłorocznej zwycięskiej załogi, który reprezentował Prezesa KRL-W lek. wet. Jacka Łukaszewicza organizatora i uczestnika – nieobecnego po raz pierwszy w dziewięcioletniej historii Regat, z powodu obowiązków służbowych.W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele sponsorów : Pan Wojciech Kazior Prezes Zarządu i Pan Mirosław Zyśk Wiceprezes Zarządu Hurtowni Weterynaryjnej PGF Cefarm Sp. z o. o. w Dywitach k/Olsztyna, Pan lek. wet. Rafał Trukan z Ceva Animal Health Polska Sp. z o. o. w Warszawie, Pani lek. wet. Agata Sobich z Firmy Farmaceutycznej Zoetis Polska Sp. z o. o. , Pani Izabela Pieśniak z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Okoniewscy „Vetos-Farma” Sp. z o. o.  oraz załogi i osoby im towarzyszące.

Wciągnięcie bander na maszt i strzał z armatki oficjalnie rozpoczęły imprezę. DSCN3559

Mimo pięknej słonecznej pogody sędzia Regat niestety ku ogólnemu rozczarowaniu załóg nie zezwolił na rozegranie biegów regatowych.Powód?Nikt nie przewidział, że wiatr o sile 6 w porywach do 7 stopni w skali Beaufort’a stanie się taką dużą przeszkodą dla jachtów.Nasi miłośnicy żeglarstwa mogli jedynie popływać rekreacyjnie, na własną odpowiedzialność i ztrymować jachty.  SONY DSC

Wieczorem odbył się konkurs zwierząt pływających podczas którego czworonożni milusińscy przy pomocy opiekunów prezentowali szeroki wachlarz swoich umiejętności w wykonywaniu różnych komend i poleceń.

Kolejny dzień przyniósł poprawę pogody i przy sprzyjającym wietrze rozegrano pięć biegów regatowych – cztery po podwójnym śledziu i jeden długodystansowy.Nie obyło się bez kilku niegroźnych kolizji, które w żaden sposób nie wpłynęły negatywnie na nastrój zawodników.Zmagania zakończono późnym popołudniem a zmęczenie spowodowane dniem pełnym wrażeń nie osłabiło uczestników i wszyscy w dobrych humorach wzięli udział w wieczornym spotkaniu przy akompaniamencie zespołu „Bez Sponsora” z Węgorzewa.Znaleźli się też chętni do konkursu piosenki, który prowadził z właściwą sobie swadą Nasz Kolega Piotr Parys.Zabawa trwałaby pewnie do rana gdyby nie czekający załogi ostatni dzień Regat.

W niedzielę mazurskie Mamry sprawiły żeglarzom niespodziankę serwując początkowo słaby wiatr o zmiennym kierunku a potem kompletną flautę.O wygranej zadecydowały więc wyniki z soboty i po ich weryfikacji Sędzia Regat Henryk Karczewski ogłosił wyniki.Zdobywcą Pucharu Prezesa KRL-W po raz drugi z rzędu została sympatyczna załoga z Izby Kaszubsko-Pomorskiej w składzie:1.Juchniewicz Andrzej 2. Żarnowski Maciej – sternik 3. Kamionowski Marek 4. Kucharski Jacek 5. Żarnowska Justyna SONY DSC

Drugie miejsce zajęła załoga zaprzyjaźnionej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie w składzie:1. Danieluk Stanisław – sternik 2. Szczepański Marian 3. Adamowicz Stanisław 4. Cygler Jerzy 5. Gugnowski Zbigniew 6. Muśko JerzySONY DSC

Trzecie miejsce zajęła załoga pod sterami członka Naszej Izby lek. wet. Arkadiusza Szkamelskiego w składzie:1. Szkamelski Arkadiusz – sternik 2. Śmigielski Marcin 3. Rak Monika 4. Mańkowski Leszek 5. Mańkowska Małgorzata 6. Lisaj Henryk 7. Szkamelski Krzysztof 8. Szkamelski TomaszSONY DSC

Pozostałe wyniki w załączniku

Tabela wyników

Ostatnim punktem IX Mistrzostw Polski jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii było uroczyste wręczenie pucharów, nagród rzeczowych i upominków ufundowanych przez sponsorów.Poczet sztandarowy opuścił bandery a strzał z armatki oznajmił wszem i wobec zakończenie żeglarskiej rywalizacji.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Regat a w szczególności: Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, Klubowi Morskiemu LOK w Węgorzewie, Stowarzyszeniu Węgorzewskie Bractwo Wodniaków, Kolegom z Naszej Izby Adamowi Mariakowi i Jurkowi Wolańskiemu.

Szczególne podziękowania dla Naszych sponsorów: Hurtowni Weterynaryjnej PGF Cefarm Sp. z o. o. Dywity k/Olsztyna, Ceva Animal Health Polska Sp. z o. o. – fundatorowi oficjalnych koszulek tegorocznych Regat, Przedsiębiorstwu Farmaceutycznemu Okoniewscy „Vetos-Farma” Sp. z o. o. – fundatorowi banderek na wszystkie nasze jachty, Firmie Interservis Organizatorowi Targów Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica oraz Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow w Łodzi w dniach 14-16 listopada 2014 r. – fundatorowi nagród rzeczowych, Firmie Farmaceutycznej Zoetis Polska Sp. z o. o., Firmie Sealand Travel and Locations Sp. z o. o. – gospodarza Regat, która ufundowała dwie nagrody dla uczestników w formie weekendowego pobytu (pierwszą otrzymali zwycięzcy a drugą wylosował Adam Mariak ale zwrócił ja do ponownego losowania).

Dziękuję wszystkim załogom, osobom im towarzyszącym i gościom za udział w żeglarskiej przygodzie i stworzenie wspaniałej atmosfery do wspólnej zabawy.

Zbigniew Wróblewski

Galeria

 

Comments are closed.