Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Archives for admin

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu nr WND-POKL.08.01-28-286/13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi konferencyjno-gastronomicznej

Oferta Banku Polska Kasa Opieki SA dla Lekarzy Weterynarii

PREFERENCYJNE WARUNKI CENOWE dla Lekarzy Weterynarii należących do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
ROZPOCZYNAJACYCH I DZIAŁAJACYCH do 2 lat
(obowiązuje do 31 sierpnia 2014r.)

PREFERENCYJNE WARUNKI CENOWE dla Lekarzy Weterynarii należących do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
– lekarze prowadzący działalność powyżej 2 lat.
( obowiązuje do 31 sierpnia 2014 r.)

SKŁAD STAŁYCH KOMISJI W-MIL-W VI KADENCJI

Komisja ds. Lekarzy Wolnej Praktyki:

 1. Lech Szymański – przewodniczący
 2. Cezary Baryłka
 3. Mieczysław Bohuszewicz
 4. Piotr Gij
 5. Andrzej Kloska
 6. Marian Oskroba

Komisja ds. Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej:

 1. Tadeusz Wojnicz – przewodniczący
 2. Irena Bakalarczyk
 3. Henryk Kołyszko
 4. Jerzy Piekarz
 5. Krzysztof Cezary Rudziński
 6. Anna Skamarska
 7. Jarosław Wydrachowski
 8. Adam Zimodro

Komisja ds. Szkolenia Lekarzy Weterynarii:

 1. Andrzej Pomianowski – przewodniczący
 2. Andrzej Raś
 3. Andrzej Rychlik
 4. Przemysław Sobiech
 5. Tomasz Stencel
 6. Jan Uradziński

I Dolnośląski Weterynaryjny Rajd Samochodowy „Vet Off Road”

IdolWetRajd

Czytaj więcej »

Recepty na psychotropy – zmiana w zasadach wypisywania

Recepty na psychotropy- zmiana w zasadach wypisywania

Substancje psychotropowe są pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działają one na ośrodkowy układ nerwowy. Ich lista jest określana w wykazie substancji psychotropowych (zał. nr 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Substancje psychotropowe są podzielone na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych (grupy I-P, II-P, III-P i IV-P )

Czytaj więcej »

Wytyczne odnośnie stosowania antybiotyków

Szanowni Państwo,
zachęcamy do lektury przygotowanych przez KRLW wytycznych odnośnie stosowania antybiotyków przez lekarzy weterynarii

Pobierz dokument PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-28-004/13

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr
WND-POKL.08.01.01-28-004/13

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi konferencyjno-gastronomicznej

Szkol. nr 2 -szkol. nr 2 - gastronom.

Modernizacja strony

Szanowni Państwo,

strona W-MILW została zmodernizowana. Zgodnie z nadrzędną misją samorządu, chciałabym aby służyła dla dobra wszystkich członków naszej korporacji. Otwarta jestem na wszelkie uwagi i sugestie odnośnie zawartości na stronie. Swoje spostrzeżenia proszę kierować na adres email: swiatmaloznany@wp.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-28-262/12

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr
WND-POKL.08.01.01-28-262/12

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi konferencyjno-gastronomicznej

szkol. nr 1szkol. nr 1 - gastron.