Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Zmiana adresu e-mail

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje o zmianie adresu e-mail. 
Nowy adres e-mail, przez który można kontaktować się z Izbą to: izbaolwet@izbaolwet.pl 

Informujemy także, że stary adres e-mail: izbaolwet@op.pl jest jeszcze aktywny i wszystkie wiadomości wysłane w ostatnim czasie zostały odebrane, jednak z racji funkcjonowania już nowego adresu e-mail prosimy wszystkich o zmianę adresu e-mail w Państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych na izbaolwet@izbaolwet.pl 

Comments are closed.