Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii W-MIL-W na rok 2019

Informujemy, że dotychczasowe umowy dotyczące ubezpieczenia OC i NNW  lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej (zawarte z TUiA Allianz Polska S.A.) wygasają: z dniem 2 lutego 2019 r. (OC) i z dniem 11 lutego 2019 r. (NNW).

Na 2019 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC wybierając wariant II. W związku z tym w 2019 roku:

  1. Ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej z tytułu wykonywania zawodu (umowę zawiera tut. Izba z Ergo Hestią) :
  • jest  dobrowolne i obejmie lekarzy wet. którzy złożą w tut. Izbie stosowną deklarację (WZÓR DEKLARACJI) i wpłacą na rachunek Izby należną składkę: roczna składka z tytułu ubezpieczenia OC wynosi 26,00 zł przy sumie ubezpieczenia 50.000,00 zł (wariant II)  i powinna być wpłacona na rachunek Izby w terminie poprzedzającym  rozpoczęcie okresu ubezpieczenia; istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, przy czym dotyczy ona wyłącznie lekarzy wet. objętych umową główną i jest realizowana na podstawie wniosku zainteresowanego lekarza wet. (wzór poniżej)  złożonego do Ergo Hestii oraz na podstawie odrębnej umowy między tym lekarzem wet. a Ergo Hestia.
  • istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia  –  dotyczy ona wyłącznie lekarzy wet. objętych umową główną OC  i jest realizowane na podstawie wniosku zainteresowanego lekarza wet. i umowy zawartej między tym lekarzem a Ergo Hestia.
  1. Ubezpieczenie NNW lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej:
  • jest dobrowolne i obejmuje lekarzy weterynarii, którzy złożą w Izbie stosowną deklaracje  (WZÓR DEKLARACJI) i wpłacą  na rachunek Izby stosowną składkę,
  • roczna składka z tytułu ubezpieczenia NNW wynosi 18,00 zł i powinna być wpłacona w terminie poprzedzającym rozpoczęcie okresu ubezpieczenia.

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu i NNW ( na 2019 rok )  prosimy składać w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r. 

Również do 25 stycznia 2019 r. prosimy dokonać wpłaty należnych składek z tytułu wybranego ubezpieczenia.

Wpłaty składek z tytułu ubezpieczenia OC i NNW należy dokonywać na rachunek Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

Poniżej szczegółowe materiały informacyjne dotyczące wszystkich możliwych ubezpieczeń z zakresu OC i NNW wraz z wzorami deklaracji i wniosków.

Proszę o zapoznanie się z nimi i zachęcam do skorzystania z oferty.

W sprawach dotyczących podstawowej umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu oraz umowy ubezpieczenia NNW mogą Państwo kontaktować się:

  • z biurem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
  • natomiast we wszystkich sprawach dotyczących szczegółów ubezpieczenia OC i NNW, a w szczególności  podwyższenia sumy ubezpieczenia  z tytułu wykonywania zawodu oraz ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia – prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem  ubezpieczyciela – dane (nazwisko,  telefon i e-mail) podany w załączonych materiałach informacyjnych  ERGO Hestii.

Materiały informacyjne:

ULOTKA

wniosek o podniesienie sumy ubezpieczenia OC, Oc działalności gospodarczej

ZAKRES UBEZPIECZENIA OC i NNW

WZÓR DEKLARACJI

OWU Biznes&Podróż

OWU OC lekarzy

owu OC z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej

SKŁADKI OC, NNW 2019r.

 

Comments are closed.